'De samme 10': Frederik Schaltz-Buchholzers svar

Kapitel 3 af Psst!s serie, der stiller 10 enkle spørgsmål om Covid-19-vaccinen til de aktører, du kender fra Covid-19-debatten. Vi kalder serien for ‘De samme 10’. Frederik Schaltz-Buchholzer, der er læge, PhD og adjunkt indenfor vaccineforskning på Klinisk Institut, Syddansk Universitet og Bandim Health Project, leverer svarene.

barn-med-plaster-vax-snip

Konceptet er enkelt: Vi stiller de præcist samme 10 spørgsmål på skrift til en række relevante aktører – de aktører, du kender fra Covid-19-dækningen/Covid-19-debatten. De samme 10 spørgsmål med mulighed for at uddybe hvert svar. Psst! kan ikke stille opfølgende spørgsmål. Svarene bliver ikke på nogen måde redigeret eller skåret i – bliver bragt i fuld længde.

De to foregående kapitler finder du her:

De samme 10 spørgsmål kap. 1

De samme 10 spørgsmål: Lægemiddelstyrelsens svar

Det er Psst!s opfattelse, at det er vigtigt at få besvaret de enkle spørgsmål – som en slags finger i jorden: Hvor står vi lige nu? Hvad siger de forskellige relevante aktører om Covid-19-vaccinen her i maj 2024?

Vi kan allerede nu afsløre, at uenigheden om ‘facts’ om Covid-19-vaccinen er utroligt stor. Det får du allerede i dag en smagsprøve på – bare ved at sammenligne Frederik Schaltz-Buchholzers svar med Lægemiddelstyrelsens svar.

Spørgsmålene er blevet sendt til 16 af landets mest eksponerede/debatterede kapaciteter på forskellige felter. Eksperter, myndigheder, læger, kendte mennesker i forhold til Covid-19-debatten og/eller -dækningen.

Læs også: Mette: Hadtale ødelægger demokratiet

Videre til svarene.

Frederik Schaltz-Buchholzer, der er læge, PhD og adjunkt indenfor vaccineforskning på Klinisk Institut, Syddansk Universitet og Bandim Health Project, leverer svarene (privatfoto).

Spørgsmål og svar:

De 10 spørgsmål:

1: Er Covid-19-vaccinen sikker og effektiv?

Uddybning: Det bør nok specificeres hvilke(n) vacciner der spørges til, da der findes et utal af testede og godkendte vacciner. Som en overordnet betragtning mener jeg ikke, at de gængse vacciner (mRNA vacciner og adenovirusvacciner) blev undersøgt grundigt nok før de blev godkendt. Dette skyldes primært det kontroversielle valg producenterne tog, hvor kontrolgrupperne blev vaccineret efter få måneders follow-up. Af den grund er hverken sikkerhed eller effektivitet tilstrækkeligt belyst og der er ingen tvivl om, at der er blevet fremsat påstande om sikkerhed og effektivitet, som ikke kunne dokumenteres i de tilgængelige data.

2: I dag (april 2024) anbefaler Danmark gravide og alle over 65 år at blive vaccineret imod Covid-19. Flugter de anbefalinger efter din opfattelse med god videnskab?

Uddybning: Jeg er især meget imod anbefalingen om at vaccinere gravide, da der slet ikke er udført tilstrækkelige randomiserede studier i denne aldersgruppe. For >65-årige kunne der måske være en berettigelse, men jeg mangler randomiserede studier der viser at gentagne boostervaccinationer 1) beskytter mod COVID-19 (særligt alvorlig sygdom), 2) ikke er associeret med uforholdsmæssigt mange bivirkninger sammenlignet med den potentielt (formentlig begrænsede) gavnlige effekt, og heraf 3) overordnet har en gavnlig sundhedseffekt og 4) ikke har negative uspecifikke effekter.

3: I Danmark var 5-11-årige den yngste målgruppe, som vi anbefalede at blive vaccineret imod Covid-19. Fulgte vi videnskaben, da vi traf den beslutning?

Uddybning: Jeg var og er imod denne beslutning, da vi ikke havde dokumentation for, at vaccination af 5-11-årige (og heller ikke teenagere og unge voksne) havde gavn af at blive vaccineret. Og vi havde heller ikke dokumentation for at det ville bremse smitten.

4: I andre lande som fx USA og Canada vaccinerer man spædbørn fra 6 måneder mod Covid-19. Bør vi gøre det i Danmark/burde vi have gjort det i Danmark?

Uddybning: Nej.

5: Vurderer du, at produktsikkerheden omkring Covid-19-vaccinen har været/er god?

Uddybning: Jeg svarer her ift. mRNA vaccinerne. Flere issues er dukket op efter godkendelsen. Hjertebetændelse (myokarditis) rammer især unge drenge og mænd, som i øvrigt har meget lille/ingen gavn af at blive vaccineret. Derudover er jeg fortsat bekymret fordi vaccinernes uspecifikke effekter ikke blev undersøgt før godkendelse, og vi kender ikke deres langtidseffekter. I tillæg hertil er det nu etableret af flere uafhængige forskere, at der er en grad af DNA kontamination i vaccinerne, et problem der øjensynligt er blevet mindre med tiden. Nevertheless ved vi ikke hvad denne kontamination betyder på den lange bane.

6: Er det korrekt, at der er udeklareret indhold, som eksperter verden over anser for stærkt problematisk, i Covid-19-vaccinen?

Uddybning: Se ovenstående svar.

7: WHO (blandt andre) påstår, at Covid-19-vaccinen har reddet 20 millioner liv. Finder du det tal troværdigt/sandsynligt? Tillægsspørgsmål: Flugter tallet 20 millioner reddede liv med din opfattelse af Covid-19-vaccinens sikkerhedsprofil?

Uddybning: Jeg har ikke nærlæst litteraturen og det pågældende studie som dette tal baserer sig på, men jeg forstår at det beror på modellering der baserer sig på en række ret optimistiske antagelser, som forskerkolleger har stillet spørgsmålstegn ved.

8: Corona-vaccinen er fra officiel side i Danmark blevet kaldt for ’et mirakel’ (flere myndigheder og medier), ’et supervåben’ (alle myndigheder og medier), ’den sikreste vaccine nogensinde’ (Brostrøm) og ’vores tids svar på månelandingen’ (Senderovitz). Synes du de ord beskriver Covid-19-vaccinen godt?

Uddybning: Nej.

9: Vurderer du, at Danmark har taget sig godt af de mennesker, der har oplevet/oplever bivirkninger, alt fra svære til invaliderende, ved Covid-19-vaccinen?

Uddybning: Disse mennesker er blevet fuldstændig svigtet.

10: Synes du det officielle Danmark har kommunikeret Covid-19-vaccinen på en nogenlunde virkelighedstro og objektiv måde til befolkningen? Tillægsspørgsmål: Har myndigheder i Danmark generelt ’fulgt videnskaben’ i forhold til Covid-19-vaccinen?

Uddybning: I starten fulgte man de publicerede studier og den entusiasme, som fulgte med. Jeg har selv pandemien igennem argumenteret for, at man skulle reservere vaccinerne til risikogrupper (>65 år og kronisk syge). Der hvor det virkelig begyndte at blive uvidenskabeligt var ifbm. vaccination af de yngre aldersgrupper og i særdeleshed de 5-11-årige (december 2021 – januar 2022), en udrulning man iværksatte trods af, at SSI havde et preprint klar før jul som indikerede, at vaccination af voksne kun var associeret med 55% beskyttelse mod smitte med omikronvarianten, i 1 måned!

Kejseren havde ikke noget tøj på, da hundredetusindevis af børn skulle vaccineres med en vaccine som myndighederne allerede vidste var de facto effektløs mod omicron hos voksne.

Psst! siger tak for besvarelserne til Frederik Schaltz-Buchholzer.

Foto: Depositphotos

TIL FORSIDEN