Vi er nået frem til næstsidste kapitel af ‘De samme 10 spørgsmål’. Anette Lindberg Friedrichsen, der er formand for ‘Foreningen for bivirkningsramte – Covid-19-vaccination’, svarer nu – på vegne af foreningen.

Vi havde håbet, at rækken af medievante eksperter, som du har set passioneret promovere Covid-19-vaccinen på tv/i pressen og som ikke ville være med i første omgang, ville fortryde efter de så besvarelserne fra SSI, Lægemiddelstyrelsen, Christine Stabell Benn, Frederik Schaltz-Buchholzers, Allan Randrup og Jeanne Rungby. Det gjorde de desværre ikke.

Lone Simonsen, under corona kendt som Corona-Lone og i 2023 slået til ridder af Dannebrog for sin indsats under pandemien, myndighedernes fortrukne kapacitet Jens Lundgren, Søren Riis Paludan, Viggo Andreasen, Jan Pravsgaard Christensen, Camilla Foged, Søren Brostrøm, Magnus Heunicke og Sophie Løhde ville ikke svare på de samme 10 spørgsmål.

Du kan se de tidligere kapitler i serien lige her:

Kap. 1: De samme 10 spørgsmål

Kap. 2: Lægemiddelstyrelsens svar

Kap. 3: Frederik Schaltz-Buchholzers svar

Kap. 4: SSIs svar

Kap. 5: Christine Stabell Benns svar

Kap. 6: Allan Randrups svar

*Blooper: SSTs svar

Kap. 7: Jeanne A. Rungbys svar

Kap. 8: De ville ikke være med

Stor uenighed om facts

Konceptet: Vi stillede de samme 10 spørgsmål på skrift de aktører, du kender fra Covid-19-dækningen/Covid-19-debatten. De samme 10 spørgsmål med mulighed for at uddybe hvert svar. Psst! kunne ikke stille opfølgende spørgsmål. Svarene blev ikke på nogen måde redigeret eller skåret i – er hele vejen igennem blevet bragt i fuld længde.

Det var og er Psst!s opfattelse, at det er vigtigt at få besvaret de enkle spørgsmål – som en slags finger i jorden: Hvad siger de forskellige relevante aktører om Covid-19-vaccinen i midten af 2024?

Det fremgår her, 9 kapitler inde i serien, at uenigheden om ‘facts’ om Covid-19-vaccinen er utroligt stor. Christine Stabell Benns og Frederik Schaltz-Buchholzers svar er fx meget langt fra SSIs og Lægemiddelstyrelsens svar. Som var der tale om to forskellige virkeligheder. Det samler vi op på i seriens sidste kapitel, men nu skal vi først have den sidste besvarelse.

Spørgsmålene blev sendt til 16 af landets mest eksponerede/debatterede kapaciteter på forskellige felter. Eksperter, myndigheder, læger, kendte mennesker i forhold til Covid-19-debatten og/eller -dækningen.

Læs også: Det åbne brev fra de vaccine-skadede: Nu har SST svaret

Strategi er forklaringen

Kortene på bordet: Grunden til, at vi har gemt Anette Lindberg Friedrichsens svar til sidst, er, at vi ikke ville skræmme de eksperter, der ikke har villet svare, væk. De kan ikke lide, når man giver vaccineskadede borgere taletid. Og vi ville gerne have eksperternes svar.

Sikkert er det, at myndighederne ikke anerkender/hjælper/bekræfter/hører på vaccineskadede borgere – og har som helst interesse i, at andre hører, hvad foreningen har at sige. Medierne hører som bekendt heller ikke, hvad danskere, der er blevet skadet af Covid-19-vaccinen, har at sige – til noget som helst. Medierne lader jo som om, at de ikke har opdaget historien, remember?

Læs også: Stabell Benn om SSTs svar: En hån mod patienterne

Psst! vil selvfølgelig gerne høre, hvad foreningen – der består af mennesker, der har måttet søge viden, erfaringsdeling, opbakning, hjælp alle mulige andre steder end hos myndigheder og medier – svarer på de samme 10 spørgsmål.

De ramte mennesker har jo hele vejen igennem ønsket at blive klogere. I stedet er de blevet kastet frem og tilbage – altid for at ende samme sted, nemlig at de skal ‘tale med egen læge’, og er ved flere lejligheder blevet antydet psykisk ustabile.

Altså: En forening af uønskede, upopulære outsidere, der ved en masse om, hvad der har ramt dem.

Anette Lindberg Friedrichsen, der er formand for ‘Foreningen for bivirkningsramte – Covid-19-vaccination’, svarer nu – på vegne af foreningen.

De 10 spørgsmål og svar:

1: Er Covid-19-vaccinen sikker og effektiv?

Al medicin har bivirkninger også vacciner, så Covid vaccinerne er ikke sikre. For eksempel blev Astra Zeneca taget ud af vaccinationsprogrammet efter at have skadet og invalideret mange mennesker. Den var heller ikke sikker.

Uddybning: Mange danskere lider af PACVS (Post-Acute Covid19 Vaccine Syndrome). Så mange vi har stiftet en landsforening for at hjælpe de vaccineskadede borgere. (Foreningen for bivirkningsramte – Covid19 vaccination). Der er store grupper på sociale medier hvor vaccineskadede udveksler gode råd om lindring af symptomer eller blot nogen at kommunikere med der er i samme båd. Der er ca. 16.000 i de grupper vi har kendskab til (nogle kan også være pårørende eller blot borgere der interesserer sig for emnet). Mange af de syge har samme symptomer. Symptomerne minder også om dem man kan få efter alvorlig Covid infektion, men uden at have haft virus.

De fleste af de vaccineskadede borgere er raske mennesker med sund livsstil, ofte sportsaktive og med stærkt immunforsvar. Mennesker der lod sig vaccinere for at passe på andre, fordi man fik at vide det stoppede smitte. De er nu invalide.

Vores forening er en del af den internationale koalition under React19. Der er mennesker overalt i verden der er blevet skadet af disse covid vacciner.

De fleste der er vaccinerede har også fået Covid infektion flere gange efterfølgende.

2: I dag (april 2024) anbefaler Danmark gravide og alle over 65 år at blive vaccineret imod Covid-19. Flugter de anbefalinger efter din opfattelse med god videnskab?

Nej.

Uddybning: De borgere der er blevet skadet af Covid vaccination i DK er aldrig blevet undersøgt eller udredt. Der er ingen nysgerrighed på hvad der gik galt i forbindelse med vaccinationen. Man skylder de syge og de borgere man stadig ønsker at vaccinere, at identificere årsagen til alvorlig sygdom efter Covid vaccination. Så længe man fra sundhedsmyndighedernes side ikke ved hvorfor borgere er blevet syge af Covid vaccination – så kan det ske for alle. Også gravide, deres børn, folk over 65 år og sårbare borgere.

Dertil kommer den manglende overvågning af det almene helbred for de vaccinerede borgere. Komplikationer eller ulykkeligt udfald af graviditet for vaccinerede vil ikke tilskrives vaccination, med mindre den gravide kan bevise det. (Dette uden test til rådighed). Ældre der måtte blive alvorligt skadet af vaccination får ikke den nødvendige anerkendelse, da alt de fejler af lægerne tilskrives alder. Der er mange over 65 der stadig har et godt helbred og er fysisk aktive. Selvom de efter vaccination bliver invalideret, ser vi ofte at denne gruppe borgere ikke tages alvorligt af lægerne. Alt tilskrives alder – ikke vaccination.

3: I Danmark var 5-11 årige den yngste målgruppe, som vi anbefalede at blive vaccineret imod Covid-19. Fulgte vi videnskaben, da vi traf den beslutning?

Vi har i foreningen ingen læger eller forskere der kan udtale sig om dette. Men vi har set kritik af den beslutning fra danske læger og forskere i medierne.

Uddybning: I EU Parlamentet blev afholdt høring hvor medicinalfabrikanterne var indkaldt og skulle svare på spørgsmål. Pfizer blev spurgt om deres vaccine var testet for om den stoppede smitte. Det var den ikke. Da man i DK bad raske mennesker lade sig vaccinere for andres skyld, så kan den udmelding fra sundhedsmyndigheder og regering ikke bunde i forsøg eller dokumentation fra fabrikanten.

4: I andre lande som fx USA og Canada vaccinerer man spædbørn fra 6 måneder mod Covid-19. Bør vi gøre det i Danmark/burde vi have gjort det i Danmark?

Nej.

Uddybning: Ingen ved hvad disse Covid vacciner gør ved menneskers helbred. Heller ikke langtidsbivirkninger. Der bør følge et særligt ansvar med når man vaccinerer raske mennesker. Før man undersøger de borgere der allerede er blevet skadet, så kan man ikke konkludere det er sikkert at blive vaccineret med disse vacciner.

5: Vurderer du, at produktsikkerheden omkring Covid-19-vaccinen har været/er god?

Nej.

Uddybning: Vi har i foreningen set danske eksperter stille spørgsmålstegn ved netop dette. Da man fra sundhedsmyndighederne både afviser dokumentationen for den manglende produktsikkerhed og ikke ønsker at undersøge det nærmere, så er sikkerheden stadig ikke bevist at være i orden.

6: Er det korrekt, at der er udeklareret indhold, som eksperter verden over anser for stærkt problematisk, i Covid-19-vaccinen?

Ja.

Uddybning: Sundhedsmyndighederne i Danmark skiver nu på deres hjemmeside at der er DNA og SV40 i mRNA Covid vacciner. EMA har også offentligt meldt ud der er disse ting i vaccinerne. Danske sundhedsmyndigheder og EMA finder det ikke vigtigt eller problematisk. Udenlandske forskere finder det meget problematisk.

Oplysning om vaccinernes indhold burde være meddelt befolkningen da man udrullede vaccinerne. Man burde også kunne redegøre for og dokumentere effekterne af indholdet i vaccinerne inden man vaccinerede befolkningen. At informationen først kommer efter uvildige forskere har fundet dette i vaccinerne er uprofessionelt og mistillidsskabende.

7: WHO (blandt andre) påstår, at Covid-19-vaccinen har reddet 20 millioner liv. Finder du det tal troværdigt/sandsynligt? Tillægsspørgsmål: Flugter tallet 20 millioner reddede liv med din opfattelse af Covid-19-vaccinens sikkerhedsprofil?

Nej.

Uddybning: Man bør dokumentere en sådan udtalelse. I den dokumentation skal indgå grundig udredning og undersøgelse af de vaccineskadede og man bør se på den vaccinerede del af befolkningen holdt op mod den uvaccinerede og se på det almene helbred. (Med uvaccinerede mener vi borgere der aldrig har fået en covid vaccine). Undersøgelsen bør laves af uvildige forskere uden interessekonflikt. Man bør også anvende de laboratorie undersøgelser der er lavet på indholdet i vaccineglassene fra uvildige forskere.

8: Corona-vaccinen er fra officiel side i Danmark blevet kaldt for ’et mirakel’ (flere myndigheder og medier), ’et supervåben’ (alle myndigheder og medier), ’den sikreste vaccine nogensinde’ (Brostrøm) og ’vores tids svar på månelandingen’ (Senderovitz). Synes du de ord beskriver Covid-19-vaccinen godt?

Nej.

Uddybning: Hvis vaccinerne var et mirakel, et supervåben, sikreste nogensinde eller vor tids svar på månelandingen – så var vores landsforening ikke en nødvendighed.

9: Vurderer du, at Danmark har taget sig godt af de mennesker, der har oplevet/oplever bivirkninger, alt fra svære til invaliderende, ved Covid-19-vaccinen?

Nej.

Uddybning: Foreningen for bivirkningsramte – covid19 vaccination er stiftet alene med henblik på anerkendelse, udredning og behandling af vaccineskadede borgere i DK. Foreningen er stiftet da der i skrivende stund ikke er et eneste tilbud til de borgere der er blevet skadet af disse Covid vacciner. Man har fra sundhedsmyndigheder og regering forsømt at melde offentligt ud de syge eksisterer. I stedet anvender man splittelsen i befolkningen til at mistænkeliggøre de syge og udskamme dem. Der mangler oplysning til befolkningen for at stoppe denne umenneskelige behandling af syge borgere.

Hvis en borger i DK bliver invalideret af covid vaccination, ikke længere kan arbejde eller hjælpe til i familien – og lægen diagnosticerer borgeren med vaccineskade. Så betyder det ikke borgeren får hjælp til helbredelse eller erstatning. Det er EU der bestemmer om den danske borger har en skade efter Covid vaccination. Da indlægssedlen var blank da man udrullede vaccinerne, så forfattes produktresume for vaccinerne løbende, i takt med borgerne over hele EU skades af vaccinerne. Men kun et fåtal af skaderne føjes til produktresume. Hvis borgeren er så uheldig at få en skade der ikke står på den (meget korte liste) af EU anerkendte skader, så får borgeren ingen erstatning.

Det er her også vigtigt at nævne at der ikke er hverken udredning eller behandlingstilbud til borgere der har diagnosen vaccineskade. Dette uanset skadens omfang og alvorlighed. Dette selvom Lægemiddelstyrelsen indhenter borgerens patientjournaler når der indberettes en bivirkning (hvis Lægemiddelstyrelsen finder det nødvendigt). Eks er hjerteinflammation blevet anerkendt af EU som bivirkning, men der er ikke ét eneste tilbud til disse tidligere raske – nu hjertepatienter. Der har været en tendens til offentligt at bagatellisere hjerteinflammation og påstå patienterne helbres nemt. Enten spontant eller med hurtig behandling. Dette er usandt. Hjerteinflammation efter Covid vaccination går ikke væk, lader sig ikke behandle og kardiologerne ved det godt. Det samme gør sig gældende med neurologiske skader, som mange vaccineskadede lider af. Neurologer kan heller ikke hjælpe disse patienter. Desuden oplever patienterne at nogle hospitaler afviser alle med vaccineskader, uanset alvorligheden af deres skader. Hvis man er syg af vaccination er man ikke velkommen på disse hospitaler.

Da man valgte at stoppe Astra Zeneca vaccinen pga de alvorlige bivirkninger (læs: livslang invaliditet), så fulgte der hverken anerkendelse, forskning eller hjælp til behandling med til de borgere der nåede at få den vaccine og blev skadet. De skadede af Astra Zeneca får som udgangspunkt heller ikke tilkendt erstatning. Mange af disse patienter er nødt til at gå rettens vej.

10: Synes du det officielle Danmark har kommunikeret Covid-19-vaccinen på en nogenlunde virkelighedstro og objektiv måde til befolkningen? Tillægsspørgsmål: Har myndigheder i Danmark generelt ’fulgt videnskaben’ i forhold til Covid-19-vaccinen?

Nej.

Uddybning: Man har skabt splittelse i befolkningen der gør samtale og dialog umulig. Det hele handler om for eller imod vaccination – ingen taler om de borgere der mistede hele deres liv til disse vacciner. De vaccineskadede borgere ”findes ikke” officielt, men figurerer i sundhedsmyndighedernes databaser, fylder på hospitaler og i lægekonsultationerne. Spørgsmålet om vaccination for den enkelte blev gjort til et samfundsanliggende og det har nogle enkelte tolket som en personlig ”mission”. Kommentarer på sociale medier eller ved sociale sammenkomster fra disse individer kan være meget grænseoverskridende og hadefulde.

Hvis man antog en videnskabelig tilgang så ville man se på alle effekter af covid vaccination. Også de negative.

***

Besvarelse slut.

Psst! takker Anette Lindberg Friedrichsen og ‘Foreningen for bivirkningsramte – Covid-19-vaccination’ for besvarelsen.

[email protected]k

Foto: Depositphotos.com

FØLG PSST! PÅ FACEBOOK OG X

TIL FORSIDEN

Så fik DR nok. Mastodonten trækker sig pr. 1. august fra X (tidligere Twitter, red.). Det bekræfter ledende redaktionschef i DR Nyheder, Anders Emil Møller, i Journalisten. Den historie kan du læse lige her.

”Nu har vi allerede besluttet at lukke for kommentarer på vores store profil på Facebook for DR Nyheder, og nu gør vi det samme på X. Og det er fordi, at X ikke tilbyder muligheden for at moderere indhold og kommentarer, og det vil vi ikke være med til længere,” siger Anders Emil Møller til Journalisten.

Læs også: 8 spørgsmål til medierne – høflig opfølgning

Tonen blevet meget værre

Ledende redaktionschef i DR Nyheder, Anders Emil Møller, forklarer, at ‘tonen’ på X er blevet meget slem.

“Vi har været længe på X, og det er kun blevet værre med tonen derinde, så nu trækker vi os,” siger han. ‘

Historien melder ikke noget om Anders Emil Møller mener, at der er en eller flere gode grunde til, at ‘tonen er blevet værre’. Og vi hører heller ikke om DR Nyheder mener, at de på nogen måde selv har et ansvar for en større og mere udtalt kritik fra offentligheden.

Nå, men det er fra august også lige meget. Der slipper DR for kritik og ‘dårlig tone’ på X.

Antimyndighedsekstremisterne står (nok) bag

Psst! retter sin anklagende pegefinger mod antimyndighedsekstremisterne.

Dem har medierne skrevet meget om, og de lyder ærligt talt til at være en tvivlsom gruppe. Det er godt nok – især ud fra mediernes diffuse definitioner – svært at finde ud af hvem antimyndighedsekstremisterne helt konkret er. De nævnes ofte i sammenhæng med Rusland og Putin, men sikkert er det i hvert fald, at ‘vaccine-skeptikerne’ (og her er der specifikt tale om Covid-19-vaccinen) indgår i gruppen.

Hvis du på nogen måde er skeptisk overfor Covid-vaccinerne, er du antimyndighedsekstremist. Og hvis du – som ‘vaccine-skeptiker’ – nogensinde har givet dit kritiske besyv med på et DR-opslag på X, er du altså medskyldig i, at DR nu flygter fra X.

Det kan du ikke være bekendt. Som Dronning Margrethe ville sige det.

DR fylder næste år 100 år, har over 2000 ansatte, og statsmediet er så utroligt vigtig, at generaldirektør Maria Rørbye Rønn tjener ca. 4 millioner kroner om året. Cirka tre gange så meget som landets statsminister.

Og så kommer sådan nogle antimyndighedsekstremister som dig (ja, dig!) og generer dem.

Ikke spor i orden.

En trussel mod dansk sikkerhed

Psst! har fakatjekket DRs store skuffelse over borgerne/antimyndighedsekstremisterne, og der er ingen tvivl: Mange er ude med riven efter DR, der altså har god grund til at være ked af det og flygte fra det sociale medie.

Den hårde tone kommer fx til udtryk i DRs historie “PET ser konspirationsteoretikere som en trussel: Særligt online bliver misinformation spredt” fra marts 2024. Opslaget er set små 100.000 gange, har høstet 155 likes og 199 kommentarer – altså flere kommentarer end likes.

I det journalistiske hovedværk, som artiklen er, forsøger DR at beskrive den fare, som antimyndighedsekstremisterne udgør for demokratiet. Det kommer fx til udtryk således:

“Konspirationsteoretikere og grupper, der er modstandere af myndighederne under eksempelvis coronapandemien er blandt de grupper, som PET vurderer kan være en trussel mod dansk sikkerhed,” skriver DR og går uden omsvøb videre til deres første kilde, som er DR selv.

“Det kan være en trussel mod demokratiet på længere sigt. Blandt andet fordi troen på fakta undermineres, vi mister troen på vores politikere og til vores myndigheder. Det kan i sidste ende have nogle konsekvenser for vores demokratiske forudsætninger, siger Trine Maria Ilsøe, der er DR’s retskorrespondent,” skriver DR i den skelsættende historie, der kan læses lige her.

Læs også: EU kræver fuld overvågning af din fortrolige kommunikation

Et hovedværk i dansk journalistik. Og alligevel har de utaknemmelige antimyndighedsekstremister en dårlig tone (screenshot X).

Faktatjek: DR har ret – tonen er grov

At DRs vinkel primært underbygges af DR selv er altså ifølge DR ikke problemet her. Problemet er kommentarerne, skal vi forstå. Og det forstår Psst! ganske udmærket.

Sidder du ned? For nu kommer der eksempler på den utroligt grove tone, som DR bliver udsat for på X. Og altså endda selv på et objektivt mesterværk, som der er tale om her.

“Skam Jer. Folk er vågnet til alt det lort, som vores myndigheder fylder vores hoveder med, så nu skal man kaldes konspirationsteoretiker – husk, ALLE ting som myndighederne oplyste os under pandemien, viste sig at være misinformation – jeg blev vaccineskadet af myndighederne,” skriver brugeren Kristian Midjord, og helt ærligt: Hvad bilder han sig ind? Han lyder til at være skeptisk overfor Covid-19-vaccinen.

Brugeren Lars V. skriver:

“Smart: Har man mistillid til medierne er man ekstremist. Så betvivler man denne artikel er man ekstremist. You cant make this shit up.”

Ok, han lyder godt nok som en antimyndighedsekstremist. En af dem, der har fået DR til at flygte.

Eller hvad med brugeren Hr. Saursen, der tydeligvis er med til at presse DR væk fra X med følgende kommentar:

“Jeg er vild med denne her: “Herunder at der er nogle fra de her miljøer, der melder sig ud af det etablerede samfund, for eksempel ved ikke at få nyheder fra de normale medier.”. Det hele begyndte at gå skævt, da vi fik mere end en TV kanal. Kan godt forstå, at DR er enige.”

Eller hvad med antimyndighedsekstremisten, Asbjørn Børgaard, der skriver:

“Det er generelt bare super ærgerligt for staten, magthaverne og alle deres instanser når flere og flere simpelthen bare ikke længere tror på et eneste ord, der kommer fra deres rækker.”

Og sådan bliver det ved. Den ene antimyndighedsekstremist med dårlig tone efter den anden. Du kan selv se det pågældende opslag her. Men altså – antimyndighedsekstremisterne er også ude efter DR med andre historier. Mange andre historier.

Det er derfor, at DR nu forlader X. Kun derfor.

Hører du?

[email protected]k

FØLG PSST! PÅ FACEBOOK OG X

TIL FORSIDEN

Ekstra Bladet ville alligevel ikke give deres professionelle vurdering af, om antallet af kollaps, svære ildebefindender, mystiske lidelser og pludselige dødsfald i sportens verden, er på samme niveau som i tiden før Christian Eriksens kollaps i Parken den 12. juni 2021. Som de ellers havde sagt, at de gerne ville.

Hvordan kan det mon være?

Det er altid spørgsmålet, men EB har siden de modtog mailen for 14 dage siden, ved sportschef Camilla Boraghi, givet forskellige meldinger: Først, at de gerne ville svare og nu, at mediet ‘er i sin travleste periode, og at EB Sport derfor prioriterer tiden andre steder’.

Læs også de to historier, der går forud for denne:

Kommentar: Spørgsmål sendt til sportsredaktionerne

Opfølgning: 4 af 9 sportsredaktioner med svar

Helt normalt, altid sket, move along

Altså desværre ikke det store indspark fra det store moderne medie, der engang var folkets avis, men den gode nyhed er, at sagen så er klar:

Landets største sportsredaktioner mener, at alt er helt normalt. Det er altid sket, siger de. Frekvensen af kollaps, pludselig død og andre ulykkelige begivenheder i den retning er nok den samme, men nu ‘fokuserer de måske bare mere på det’.

Det siger B.T., Bold.dk og TV3 Sport. Berlingske siger, at de ikke har en sportsredaktion. Resten siger ingenting.

Så har vi da fået et klart svar på det i juni 2024. Det kan være, at det en dag bliver noget, man har god grund til at genbesøge.

Og psst, de virker ret fornærmede over overhovedet at modtage den slags spørgsmål. ‘Move along, altså’.

Men det svært at lade som om, at man ikke ved, hvad der bliver talt ude på sportsredaktionerne, når endnu en ung sportsudøver kollapser/dør pludseligt/bliver ramt af mystiske hjerteproblemer og lignende.

LÆS OGSÅ: Michel fik 3. stik fordi han ville repræsentere Danmark til OL – døde 5 uger senere

[email protected]k

Fotos: Depositphotos.com

FØLG PSST! PÅ FACEBOOK OG X

TIL FORSIDEN

Artikelserie: Michels historie – kapitel 4 af 4.

Kommentar af Jens Mogensen, journalist, Psst!

En 23-årig mand i topform, 100% sund og rask, elitesportsudøver, ungdoms-Europamester, med realistiske drømme om at kvalificere sig til OL 2024 for Danmark, bliver pludselig syg, indlægges og dør 10 dage senere. Alle landets medier skriver, at Michel Erik Fidelis Corbalan dør efter “kortere tids sygdom”.

Begge obduktionsrapporter fastslår, at dødsårsagen ikke kan fastslås endeligt. Michel døde sandsynligvis som følge af en betændelsestilstand i hjernen (autoimmun encephalit). I forhold til hvor den betændelsestilstand kommer fra, nævner begge obduktionsrapporter kun én konkret mistænkt – Pfizers Covid-19-vaccine. Ingen andre mulige forklaringer nævnes.

Betændelsestilstanden (autoimmun encephalit) er beskrevet som en dokumenteret bivirkning i videnskabelige undersøgelser/videnskabelig litteratur og er nævnt som bivirkning i Pfizers egen sikkerhedsrapport.

Dokumenteret bivirkning

Michels familie og advokat har henvist til mange lignende tilfælde, der er blevet indberettet. De har også vedhæftet og citeret fra andre peer-reviewed videnskabelige undersøgelser/anden videnskabelig litteratur, der underbygger, at betændelsestilstanden i hjernen (autoimmun encephalit) er en dokumenteret bivirkning fra Pfizers Covid-19-vaccine.

Men Patienterstatningen og Ankenævnet for Patienterstatningen afviser. De tror ikke på, at det er Pfizers Covid-19-vaccine, siger de og tilbyder lige præcis nul andre mulige forklaringer.

Derfor har familien nu stævnet Ankenævnet for Patientforeningen, der ikke har nogle kommentarer til sagen til Psst!.

Michels død har haft ødelæggende konsekvenser for både familien og Michels nærmeste omgangskreds.

Det er historien kort fortalt.

En enkelt historie i flodbølgen af historier om pludselig død, kollaps, mystisk sygdom og andre ulykkelige begivenheder i forbindelse med Covid-19-vaccinen.

LÆS OGSÅ DE ANDRE KAPITLER I SERIEN:

Michel fik 3. stik fordi han ville repræsentere Danmark til OL – døde 5 uger senere

Familiens advokat: Hvad skal der så til?

Michels storebror: Hvorfor benægter I det, der er lige foran jer?

Medierne helt enige: Ikke en historie

Du har selvfølgelig ikke kunnet læse Michels historie – eller lignende historier – i de danske statsstøttede medier plus ‘uafhængige’ Frihedsbrevet.

Det undrer mange af jer – det ved jeg, fordi I på sociale medier mange gange har tagget de danske medier i forbindelse med Michels historie. I har tagget Frihedsbrevet, DR, TV 2, Berlingske, Politiken og B.T. og sikkert også andre.

I har, når I har tagget dem, ofte udtrykt et reelt ønske, om at medierne – med deres store ressourcer – ville dykke ned i sagen og belyse lignende sager. Det har I udtrykt fx således:

“Måske den her er noget for Frihedsbrevet?”

Til alle jer, der har gjort det: I har ret i, at Michels historie rent journalistisk er en virkelig god historie, og at den og lignende historier naturligvis fortjener kritisk spotlight. Men I har fået nul svar. Og jeg har dårlige nyheder:

Medierne har set historien. De kender godt lignende sager. Deres tavshed skyldes ikke, at de simpelthen ikke har opdaget de her historier. Medierne har for længe siden truffet et valg. De ved også godt, at en vigtig del af forklaringen på, hvorfor de bløder læsere, seere og generel opbakning over hele linjen, er det valg. Alligevel bliver de på kursen.

Hvad fortæller det dig?

Michel i sit rette element. Han drømte om at repræsentere Danmark til OL. (Foto: Privat)

Ingen kritik af supervåbnet

Medierne kommer ikke til at røre ved den her slags historier. De rører i forvejen ikke ved de danskere, der udviste ‘samfundssind’, og nu er skadede af Covid-19-vaccinen.

Det har fx Sundhedsstyrelsen (SST) nydt godt af. Tænk hvis medierne fx fortalte historien om, da SST inviterede foreningen af danskere, der er blevet skadet af Covid-19-vaccinen til et møde, som SST så straks selv aflyste, fordi foreningen i mellemtiden fik professor og vaccineforsker Christine Stabell Benn med som deres repræsentant for fagkundskaben. Du ved, en af den slags historier som en kritisk presse bør lave 10 ud af 10 gange.

Medierne rører ikke ved noget, der bare kan tolkes som kritik af supervåbnet, den hellige Covid-19-vaccine.

Det må de ikke. Det vil de ikke.

Høje hatte og fjollede kostumer

Og når de kommer rendende med fraserne om, at de skam har dækket AstraZeneca (ineffektiv, usikker, farlig Covid-19-vaccine, der for længst er trukket af markedet, red.) kritisk, så spørg om Pfizer og Moderna. Bed om konkrete eksempler. Så skal du se dem forlade snakken i løbet af nul komma fem.

Spørgsmålet er, om de danske medier i moderne tid har været svagere end lige nu.

De storbløder fuldt fortjent opbakning på alle fronter, de står med bedende øjne og hatten i hånden, når der skal uddeles bistandshjælp til pressen for borgernes penge, og de bliver trukket rundt i manegen af medieudvalgsformand Søren Pind – af alle i verden. En tvangsvaccinations-fanatiker med hang til høje hatte og fjollede kostumer. Og de magter ikke andet end at jamre over det på deres respektive lederpladser.

Se lige den vagthund. Ser den ikke en kende dvask og velnæret ud? Den kommer ikke til at tage Michels historie og andre lignende historier op. Den kommer ikke til at stille myndighederne de kritiske spørgsmål, der skal stilles. Den kommer ikke til at belyse.

Lad os tagge den vagthund endnu mere fremover.

Psst! forlader Michels historie for nu, men holder selvfølgelig fortsat øje med sagen.

***

Informationer:

Stævning er indgivet den 23. maj 2024. Rettens journalnummer er Sag BS-26783/2024-ALB.

Du kan hjælpe til med søgsmålet ved at donere på Mobilepay til 9051GZ.

***

Jens Mogensen, journalist, Psst!

[email protected]k

Fotos: Privatfotos

FØLG PSST! PÅ FACEBOOK OG X

PSST! Vi vil gerne tale med mennesker, der har de historier, som medierne ikke vil og tør beskæftige sig med. Hvad vil du fortælle? Skriv til [email protected]k

TIL FORSIDEN

Artikelserie: Michels historie – kapitel 3.

23-årige Michel Erik Fidelis Corbalan døde den 28. januar 2022 efter 10 dages indlæggelse på Aalborg Universitetshospital. Han døde sandsynligvis som følge af en betændelsestilstand i hjernen (autoimmun encephalit), og både obduktionsrapporten og den supplerende obduktionsrapport nævner kun én konkret mistænkt: Pfizers Covid-19-vaccine. Betændelsestilstanden (autoimmun encephalit) er beskrevet som en dokumenteret bivirkning i videnskabelige undersøgelser/videnskabelig litteratur og er nævnt som bivirkning i Pfizers egen sikkerhedsrapport.

Som vi nu ved, var obduktionsrapporterne, Pfizers egen litteratur, andre videnskabelige rapporter samt henvisninger til indberetninger af lignende tilfælde ikke nok for hverken Patienterstatningen eller Ankenævnet for Patienterstatningen, der har afvist alle klager.

”Jeg er grundlæggende ikke overrasket, men alligevel. At se det, at opleve det, så tæt på, er en meget voldsom oplevelse. Men at myndighederne ikke åbner op for, at den her vaccine kan skade dig, at du kan dø af den, overrasker mig ikke. Hvis de begynder at anerkende, at vaccinen kan slå ihjel, åbner de sluserne for meget store konsekvenser, og der vil de for alt i verden ikke hen. Det er, hvad jeg oplever,” siger Mike Marcelo Skovbjerg Corbalan, Michels storebror, til Psst!.

LÆS OGSÅ I SERIEN:

Michel fik 3. stik fordi han ville repræsentere Danmark til OL – døde 5 uger senere

Familiens advokat: Hvad skal der så til?

Michel havde et mål

Mike er 38 år, pædagog og i gang med en kamp for at få anerkendt Michels død.

Han fortæller, at Michel gik benhårdt efter sin drøm om at repræsentere Danmark i karate til OL i Paris 2024.

”Det var derfor, han overhovedet skulle tage 3. stik. Michel skulle rejse ud for at samle point til OL-regnskabet, og sådan var reglerne jo på det tidspunkt. Man skulle have 3. stik for at kunne komme ind i andre lande. Og Michel levede for sin sport – han havde sat sig et mål, det var det, han ville. Derfor tog han stikket,” siger Mike.

Men Michel kom ikke til OL i Paris – han døde 40 dage efter 3. stik.

Konsekvenserne for familien har været ødelæggende, flere i familien har ikke kræfterne til at kæmpe mod systemet, men Mike er motiveret for at fortsætte. Derfor har familien stævnet Ankenævnet for Patienterstatningen efter afvisningen af erstatning.

Familien søger bidrag til at føre sagen. Hvis du ønsker at støtte, finder du informationen i bunden af artiklen her.

Michel og Mike i højt humør før tragedien indtraf (Foto: Privat).

I er de små fisk

Mike fortæller til Psst!, at han tydeligt husker en af de episoder, der gjorde ham overbevist om, at han ville forfølge Michels død hele vejen. Det skete i en opfølgende samtale med to overlæger kort efter Michels død.

”De forsøger allerede der at feje det under gulvtæppet, men jeg insisterer på at få et svar på, om de har kigget på vaccinen som årsag. De anerkender, at det er en mulighed, og så siger en af dem: ”I skal forstå, at I er de små fisk mod de store fisk her.” Der blev jeg rystet. Hvad er det for noget at sige? Hvad er det for en agenda, der følges her?,” spørger Mike, der fortæller, at han siden Michels død har mødt flere af den slags hentydninger om, at al kamp på forhånd alligevel er tabt.

Så hvorfor overhovedet kæmpe?

Lige foran jer

For Mike er svaret på det spørgsmål enkelt.

”Det er vigtigt, fordi vi lige præcis har alt den her dokumentation, som vi har. Vi skal sandsynliggøre – ikke dokumentere – at Michel døde af Pfizers Covid-19-vaccine, og det har vi allerede gjort. Og det må vi så fortsætte med. Vi har obduktionsrapporterne, der direkte nævner vaccinen som en mulig årsag. Vi har Pfizers egen rapport og masser af andre ting. Myndighederne har ingenting – de afviser bare. De behøver ikke at give nogen som helst andre forklaringer, de kan bare sige, at det tror de ikke på,” siger Mike og tilføjer:

”Der har jeg det sådan, at så skal så mange som muligt også vide hvad der foregår. Alle skal vide, at det er sådan, det er. Men ja, det er frustrerende og hårdt, når man står i det. Jeg ønsker svar på spørgsmålet ’hvorfor benægter I det, der er lige foran jer?’, men ved, at jeg alligevel ikke får et ærligt svar.”

Mike i den blå t-shirt og Michel i de rød-hvide farver (Privatfoto).

Hvad dræbte Michel?

Psst! spørger Mike om, hvad der ifølge ham er den mest sandsynlige årsag til Michels død.

”Det er vaccinen. Er ikke et sekund i tvivl – Michel var 23 år og i topform. Han fejlede ingenting, han var 100% sund og rask. Og så bliver han ramt af noget, som Pfizer selv siger kan ske. Og igen – obduktionsrapporter, anden litteratur, henvisninger til andre sager og alt det, som læger har sagt til os bag lukkede døre igennem hele forløbet. Hvordan kan man skulle tro andet, det kan jeg slet ikke se,” siger Mike.

Psst! har siden tirsdag 11/6 efterlyst kommentarer fra Patienterstatningen og har fortsat ikke modtaget svar.

Næste kapitel er sidste kapitel i denne omgang, og der samler vi op. Kommer snart.

***

Informationer:

Stævning er indgivet den 23. maj 2024. Rettens journalnummer er Sag BS-26783/2024-ALB.

Du kan hjælpe til med søgsmålet ved at donere på Mobilepay til 7665DD.

***

[email protected]k

Fotos: Privatfotos

FØLG PSST! PÅ FACEBOOK OG X

PSST! Vi vil gerne tale med mennesker, der har de historier, som medierne ikke vil og tør beskæftige sig med. Hvad vil du fortælle? Skriv til [email protected]k

TIL FORSIDEN

Artikelserie: Michels historie – kapitel 2.

”Vi har de to obduktionsrapporter, der direkte nævner vaccinen. Vi har peer-reviewed undersøgelser og anden videnskabelig litteratur, og vi har Pfizers egen litteratur. Alle sammen påviser, at betændelsestilstanden i hjernen (autoimmun encephalit) er en mulig og dokumenteret bivirkning. Vi har også henvisninger til hundredvis af indberetninger om lignende tilfælde. Vores opgave er at sandsynliggøre, men det er som at slå i en dyne.”

Ordene er Claes Hahn Balles. Han er advokat for Michel Erik Fidelis Corbalans familie, der har stævnet Ankenævnet for Patienterstatningen efter afgørelsen, der konkluderede, at Michels død ”med overvejende sandsynlighed ikke skyldes bivirkninger til Pfizers Covid-19-vaccine.”

LÆS: Michel fik 3. stik fordi han ville repræsentere Danmark til OL – døde 5 uger senere

Familien søger bidrag til at føre sagen. Hvis du ønsker at støtte, finder du relevant information i bunden af artiklen her.

Claes Hahn Balle: “Hvad skal der så til?” (Privatfoto)

Ikke nok – ikke nok – ikke nok

Claes Hahn Balle kom på sagen efter, at familien selv havde indgivet klage til Patienterstatningen, der afviste kravet. Advokaten samlede dokumentationen i sin kommentar på 12 sider, der er i Psst!s besiddelse, og materialet kom med i klagen til Ankenævnet for Patienterstatningen. Hvis Claes Hahn Balles kommentarer på et tidspunkt bliver lagt åbent frem, linker vi omgående.

Men hverken obduktionsrapporten eller den supplerende obduktionsrapport, der begge konkluderer, at dødsårsagen er ukendt og begge kun nævner én mistænkt – Pfizers Covid-19-vaccine – er godt nok for Ankenævnet for Patienterstatningen. Ligesom Pfizers egen sikkerhedsrapport og adskillige andre videnskabelige dokumenter heller ikke er nok. Ligesom henvisningerne til indberetninger af lignende tilfælde heller ikke er nok.

Og det hele til sammen: Ikke nok til at sandsynliggøre, at Michels død skyldes Pfizers Covid-19-vaccine.

Ifølge Ankenævnet for Patienterstatningen.  

Et retorisk spørgsmål

Claes Hahn Balle mener, at afgørelsen har principiel betydning for vurderingen af, om en skade efter klage- og erstatningsloven ”overvejende sandsynligt” er forårsaget af COVID-19 mRNA-vaccinen.

”Som advokat kigger jeg på lovgivningen. Her er vi i sundhedslovgivningen, og man må selvfølgelig forlade sig på den lægefaglige viden, der eksisterer. Vi skal huske, at vi taler om en 23-årig mand i topform, 100% sund og rask. 30 dage efter 3. stik rammes han af en hjernebetændelse, der af Pfizer selv, og også af andre, er beskrevet som en kendt bivirkning af Pfizers Covid-19-vaccine. Og han dør så 10 dage senere. Derudover har vi obduktionsrapporterne, henvisninger til hundredvis af andre indberetninger om lignende tilfælde og anden relevant, videnskabelig litteratur. Men det sandsynliggør ifølge Ankenævnet for Patienterstatningen altså ikke, at Michel døde på grund af Pfizers Covid-19-vaccine. Hvad skal der så til?,” spørger Claes Hahn Balle.

Det spørgsmål er fortsat ubesvaret.

Hvilken ”solid lægefaglig evidens”?

Claes Hahn Balle har problemer med flere af Ankenævnets nedslagspunkter i deres kortfattede afgørelse. Og at Ankenævnet for Patienterstatningen konkluderer, at ”Vi bemærker, at hverken epileptiske kramper, status epilepticus eller autoimmun sygdom er registreret som bivirkninger til Pfizer BioNTech (COVID-19 vaccine). Over to år inde i vaccinationsprogrammerne hviler den lægefaglige evidens på et solidt grundlag”, er en af påstande, som advokaten er uforstående overfor.

”Hvilken ’solid lægefaglig evidens’ er der tale om her? Der er ingen henvisninger til andet end produktets produkt-resumé. Myndighederne forholder sig ikke til internationalt anerkendte studier,” siger Claes Hahn Balle.

Dokumentation vs. sandsynliggørelse

Advokaten bemærker også, at Ankenævnet for Patienterstatningen kommenterer på, at Michels familie henviser til Pfizers egen sikkerhedsrapport (5.3.6 Cumulative Analyses of post-authorization adverse event reports of PF07302048 (BNT162B2) received through 28-Feb-2021), der konkluderer, at betændelsestilstand i hjernen (autoimmun encephalit) er en dokumenteret bivirkning fra Pfizers Covid-19-vaccine.

Ankenævnet for Patienterstatningen konkluderer:

”Der er i anken henvist til Pfizers rapport. Det er vores vurdering, at der i rapporten ikke er dokumentation for, at vaccinen har forårsaget sygdommen. At Michel Erik Fidelis Corbalan ikke havde andre lidelser, der kunne forårsage sygdommen eller dødsfaldet betyder ikke, at det herved kan konkluderes, at Pfizer BioNtech (COVID-19 vaccine) dermed må være årsagen hertil.”

Claes Hahn Balles kommentar:

”Nu tales der pludselig om, at der i rapporten ikke er ’dokumentation’ for, at det er vaccinen, der har forårsaget sygdommen. Her møder vi igen den her mur, hvor intet trænger igennem. Vi skal ikke dokumentere, vi skal sandsynliggøre. Det har vi gjort – sagen er soleklar, og jeg glæder mig til at gå videre med den,” siger Claes Hahn Balle, og tilføjer:

”Vi kan ikke gøre andet end at fremlægge facts, obduktionsrapporterne, Pfizers egen litteratur og anden videnskabelig litteratur, samt henvise til andre indberetninger om lignende sager. Vi kan kun operere indenfor det system og de rammer, vi har, men familien ønsker at fortsætte,” siger advokaten og leverer en sidste bemærkning:

”Jeg mener, at sagen kan medvirke til at gøre opmærksom på, at der kan være bivirkninger ved vaccinerne, og at staten bør medvirke til at hjælpe de personer, der bliver ramt af bivirkninger.”

Psst! har siden tirsdag efterlyst kommentarer fra Patienterstatningen og har fortsat ikke modtaget svar.

I næste kapitel taler Psst! med Michels bror, Mike. Det kommer snart.

***

Informationer:

Stævning er indgivet den 23. maj 2024. Rettens journalnummer er Sag BS-26783/2024-ALB.

Du kan hjælpe til med søgsmålet ved at donere på Mobilepay til 7665DD.

***

[email protected]k

Fotos: Privatfotos

FØLG PSST! PÅ FACEBOOK OG X

PSST! Vi vil gerne tale med mennesker, der har de historier, som medierne ikke vil og tør beskæftige sig med. Hvad vil du fortælle? Skriv til [email protected]k

TIL FORSIDEN

For en uge siden blev der sendt spørgsmål til de største sportsredaktioner i landet. Psst! efterlyste deres professionelle vurdering af, om antallet af kollaps, svære ildebefindender, mystiske lidelser og pludselige dødsfald i sportens verden, er på samme niveau som i tiden før Christian Eriksens kollaps i Parken den 12. juni 2021.

Der var også nogle opfølgende spørgsmål – du kan se de konkrete spørgsmål i bunden af artiklen her.

Læs også: Kommentar: Spørgsmål sendt til sportsredaktionerne

4 ud af 9 har medier har svaret.

“De historier får nok mere opmærksomhed nu”

B.T. svarer, ved chefredaktør Lasse Vøge, at:

”Jeg har intet belæg for at konkludere, at antallet af kollaps i topsport er stigende. Men vi studser nok mere over den slags historier, fordi vi alle stadig bærer traumet over at se Christian Eriksen ligge livløs på Parkens grønsvær. Og den slags historier får nok mere opmærksomhed i danske medier, end de gjorde før sommeren 2021. Og måske er det derfor, at nogle føler, at der er sket en eksplosiv stigning af den slags sager.”

Psst! spørger:

”Jeg spørger jo faktisk ikke om belæg – spørger om B.T. Sport oplever flere kollaps OG pludselige dødsfald i sportens verden. Men forstår jeg dit svar rigtigt: Du mener, at det kan skyldes større opmærksomhed på at unge, raske mennesker i topform falder om og dør? Det var måske ikke rigtigt en historie før Christian Eriksens kollaps?

”Vi har også haft unge danske sportsudøvere, der pludseligt er døde. En golfspiller, en karateudøver, der kæmpede for at kvalificere sig til OL, vi har haft Parken, der undrede sig over frekvensen i medical emergencies (altid hjertet) på tilskuerpladserne. Kunne blive ved. Men det har B.T. altså ikke rigtigt bemærket, er det korrekt?”

B.T. Sports chefredaktør svarer:

”Ja, du forstår det rigtigt. Måske skrev vi ikke om en død amerikansk football-spiller før Eriksens kollaps. Det gør vi for det meste nu. Og vi bemærker, at der er mange tilfælde – men det tror jeg også, at der var pre 2021. Jeg husker med gru Miklos Feher, Marc Vivien-Foe og Antonio Puerta, der alle kollapsede og mistede livet på grønsværen.”

Læs også: Michel fik 3. stik fordi han ville repræsentere Danmark til OL – døde 5 uger senere

Mavefornemmelser

Berlingske skriver, at de ikke har en sportsredaktion, så de har ingen kommentarer.

Bold.dk – ved chefredaktør Michel Wikkelsø Davidsen – skriver:

”Vi har desværre ikke nogen kommentarer til emnet her. Det vil være gisninger, hvis vi begynder at vurdere det her på mavefornemmelser. Det lyder som et projekt, der kræver lidt mere end det.”

Psst! spørger:

”Har set, at I et par gange ret hurtigt har måttet lukke for kommentarerne til præcis den slags historier om kollaps og pludselig død. Så mange kommenterer på det, så mange siger det samme, så mange ser det, og jeres svar er at lukke for kommentarerne. Hvorfor?”

Det svarer Bold.dk ikke på.

TV3 Sport/Viaplay Group, ved Benjamin Munk, VP Sport,svarer:

”Vi har ikke en oplevelse af, at der skulle være sket en stigning på dette område efter Christian Eriksens ulykke i Parken. Så vores opfattelse er, at det er på et niveau, som det altid har været.”

Ingen grund til at stille opfølgende spørgsmål her, men man må gerne tvivle på, at det spørgsmål har været forbi mediets erfarne fodboldkommentatorer først.

Når man nu ved, hvad man ved.

EB Sport har brug for mere tid

Ekstra Bladet Sport har tilkendegivet, at de gerne vil svare, men at de har brug for mere tid.

DR, TV 2, Politiken og JP har ikke svaret på hverken primær mail eller opfølgning.

Spørgsmålene lød:

1: Oplever (indsæt medie), at antallet af kollaps, svære ildebefindender, mystiske lidelser og pludselige dødsfald i sportens verden er på samme niveau som i tiden før Christian Eriksens kollaps i Parken den 12. juni 2021? Eller er der siden sket en tydelig og dramatisk stigning i frekvensen af sager?

Følgende spørgsmål er kun relevante, hvis mediet tilkendegiver, at mediet oplever en tydelig stigning i antallet af sager. De er formuleret som dobbelt-spørgsmål, hvor man kan svare på det, man ønsker indenfor spørgsmålenes ramme: 

2: Hvordan diskuterer I det på redaktionen? Hvad tænker I om problemet?

3: Har I gjort nok for at afdække situationen for offentligheden? Belyse problemet?

4: Hvad taler I på sportsredaktionen om bør gøres? Hvad er vejen frem? 

5: Burde sportsredaktionerne ikke have fokuseret på de mange sager på en mere samlet facon? Så offentligheden fik bedre chancer for at forstå, at der sker noget højst usædvanligt og ofte tragisk, som vi ikke har oplevet før?

6: Andre kommentarer/tanker?

***

[email protected]k

Fotos: Depositphotos.com

FØLG PSST! PÅ FACEBOOK OG X

PSST! Vi vil gerne tale med mennesker, der har de historier, som medierne ikke vil og tør beskæftige sig med. Hvad vil du fortælle? Skriv til [email protected]k

TIL FORSIDEN

Artikelserie: Michels historie – kapitel 1.

Michel fra Nordjylland gik med realistiske drømme om at kvalificere sig til Olympiske Lege i karate.

Det var derfor, han tog booster-stikket fra Pfizer – det blev han nødt til, når han skulle udenlands for at samle nok point sammen til at repræsentere Danmark til OL. Det største af det største for en idrætsudøver.

Michel havde sin gang i den Aalborg-baserede klub, Sportskarate.dk, og han var ualmindelig dygtig til sin idræt. Han blev i 2018 europamester for U21-kæmpere samt nummer syv ved VM for seniorer. Han blev samme år nomineret til Politikens Årets Fund-pris.

En ung mand og en topatlet, der var i fuld gang med at realisere sit potentiale indenfor sin sport. Han kunne have kvalificeret sig til OL, og vi ville alle have heppet på ham. Han var 23 år gammel.

Hvilken statistik indgår Michel i?

Michel er en af de mange sportsfolk, der i de senere år er døde pludseligt. Én historie i en international flodbølge af historier om pludselig død, kollaps og lignende ulykkelige begivenheder. Alle beskrevet individuelt. Ingen har gjort antræk til at samle brikkerne. Myndighederne og medierne siger, at alt er helt normalt.

Alle store medier i Danmark skrev om Michels død. Medierne rapporterede, at Michel var afgået ved døden ”efter kortere tids sygdom”.

Michel indgår med sikkerhed heller ikke i statistikker, der retter kritisk spotlight mod Pfizers Covid-19 mRNA-vaccine. Patienterstatningen og dets ankenævn har afvist alle klager og frikendt Pfizer/BioNTech Covid-19 mRNA-vaccinen.

Den officielle historie er altså, at Michel er død af noget, som ikke har noget med Covid-19-vaccinen at gøre, og at han er død efter kortere tids sygdom.

Psst! vil over de næste dage fortælle dig en anden historie.

Læs også: Spørgsmål om kollaps og pludselige dødsfald til sportsredaktionerne

Michel Erik Fidelis Corbalan døde kort tid efter tredje stik med Pfizer Covid-19 mRNA-vaccinen (Foto: Privat).

Obduktionsrapporterne har én mistænkt

Michel blev vaccineret mod Covid-19 (med Pfizer/BioNTech-vaccinen) med første stik den 30. maj 2021, andet stik den 22. juni 2021 og med tredje stik den 20. december 2021.

Han blev indlagt på Aalborg Universitetshospital den 18. januar 2022 og afgik ved døden den 28. januar 2022. Af patientjournalen fremgår blandt andet at Michel havde kramper i ansigtet og epileptiske anfald.

I obduktionserklæringen fremgår det, at Pfizers Covid-19-vaccine er mistænkt – det er den eneste mulige årsag, der direkte nævnes.

I den supplerende obduktionserklæring fremgår det, at Pfizers Covid-19-vaccine er mistænkt – det er igen den eneste mulige årsag, der direkte nævnes.

Den supplerende obduktionserklærings konklusion lyder:

”Ud fra det oplyste, obduktionsfundene og de supplerende undersøgelser er dødsårsagen ikke sikkert klarlagt. Det kan muligt dreje sig om følger til en betændelsestilstand i hjernen (autoimmun encephalit). Det kan ikke udelukkes, at den påviste betændelsestilstand i hjernen kan være en følge efter vaccination mod Covid-19, da der i litteraturen er beskrevet tilfælde af autoimmun encephalit som følge af vaccination mod Covid-19.”

Michel blev indlagt på Aalborg Universitetshospital 18. januar 2022 og døde 10 dage senere (Foto: Privat).

Bemærk ordet ‘sandsynliggøre’

På vegne af familien indgav advokat Claes Hahn Balle en klage til Patienterstatningen, som 26. juni 2023 afviste, at dødsfaldet kunne skyldes vaccinen og at erstatning derfor ikke var berettiget.

For at få medhold skal familien og advokat Claes Hahn Balle sandsynliggøre, at Michel er død af Pfizers Covid-19-vaccine.

Bemærk ordet ’sandsynliggøre’ – det er et vigtigt ord i Michels sag. For ’sandsynliggøre’ er og betyder langt fra det samme som ’dokumentere’.

Claes Hahn Balle vedhæfter studier/undersøgelser/rapporter, der alle henviser til, hvad Pfizer også selv siger: At betændelsestilstand i hjernen (autoimmun encephalit) er en sandsynlig bivirkning fra Pfizers Covid-19-vaccine. En dokumenteret bivirkning. Og igen: Advokaten har også obduktionsrapporternes ord. Alle siger det samme.

Ankenævnet for Patienterstatningen afviser

Den 17. juli 2023 klagede advokat Claes Hahn Balle over afgørelsen til Ankenævnet for Patienterstatningen, som traf afgørelse i sagen den 1. december 2023, hvori konklusionen lyder:

”Det er vores (Ankenævnet for Patienterstatningen, red.) vurdering, at Michel Erik Fidelis Corbalans neurologiske symptomkompleks samt dødsfald med overvejende sandsynlighed ikke skyldes bivirkninger til Pfizer BioNTech (COVID-19 vaccine).”

Ankenævnet siger også:

”Vi bemærker, at hverken epileptiske kramper, status epilepticus eller autoimmun sygdom er registreret som bivirkninger til Pfizer BioNTech (COVID-19 vaccine). Over to år inde i vaccinationsprogrammerne hviler den lægefaglige evidens på et solidt grundlag.”

I forhold til, at obduktionen, Pfizers egen litteratur og anden videnskabelig litteratur alle siger, at betændelsestilstand i hjernen (autoimmun encephalit) er en mulig bivirkning fra Pfizers Covid-19-vaccine, siger Ankenævnet:

”Der er i anken henvist til Pfizers rapport. Det er vores vurdering, at der i rapporten ikke er dokumentation for, at vaccinen har forårsaget sygdommen. At Michel Erik Fidelis Corbalan ikke havde andre lidelser, der kunne forårsage sygdommen eller dødsfaldet betyder ikke, at det herved kan konkluderes, at Pfizer BioNtech (COVID-19 vaccine) dermed må være årsagen hertil.”

Bemærkede du ordet ’dokumentation’ her?

Igen: Husk at være OBS på ordet ’sandsynliggøre’ i Michels historie.

Lukkede skodder

I næste historie taler Psst! med advokat Claes Hahn Balle og går mere i dybden i sagen om Michels død. Vi taler også med Michels storebror, Mike, og forhåbentligt også med Patienterstatningen, som snart modtager spørgsmål. Måske der dukker mere op undervejs.

Du vil høre en historie om myndighedernes lukkede skodder. Om en skjult agenda. Om et system, der slår knuder på sig selv for at beskytte Pfizers Covid-19-vaccine.

Altså samme mønster, som når myndighederne bruger de vaccineskadede som kastebold – som Psst! allerede har beskrevet. Konstant og overalt det samme mønster.

Læs også: De vaccineskadede danskeres åbne brev: Følelsen af svigt og forråelse

Og: Det åbne brev fra de vaccine-skadede: Nu har SST svaret

Og: Stabell Benn om SSTs svar: En hån mod patienterne

Og: Om journalisten bag Psst!

Erfar det selv

Alle i artikelserien ved, at det er sådan det er nu – ingen er overraskede.

Men at møde det i forbindelse med et familiemedlems, en klients, en vens, en kærestes alt for tidlige og dybt tragiske død – ansigt til ansigt – er grimt, rigtigt grimt. Og det gør de mennesker, der var tæt på Michel, vrede, rystede, forvirrede. Det kan være direkte livsødelæggende.

Du kan bidrage positivt, hvis du vil. Du kan dele Michels historie, sørge for at den bliver kendt. Kommentere på historierne. Tale om dem. Vise dem til vores medier, der skylder så mange svar. Så kan du også selv se dem lade som ingenting, tavse og altid enige. Erfar det selv.

Michels historie skal fortælles. Næste kapitel kommer snart.   

***

[email protected]k

Fotos: Privatfotos

FØLG PSST! PÅ FACEBOOK OG X

PSST! Vi vil gerne tale med mennesker, der har de historier, som medierne ikke vil og tør beskæftige sig med. Hvad vil du fortælle? Skriv til [email protected]k

TIL FORSIDEN

Kommentar af Jens Mogensen, journalist Psst!:

Hovedspørgsmålet til landets største sportsredaktioner lyder:

Oplever (indsæt medie), at antallet af kollaps, svære ildebefindender, mystiske lidelser og pludselige dødsfald i sportens verden er på samme niveau som i tiden før Christian Eriksens kollaps i Parken den 12. juni 2021? Eller er der sket noget?

Umiddelbart efter spørgsmålet lægger jeg kortene på bordet, og siger, at min overbevisning er, at antallet af de her ulykkelige hændelser er eksploderet. Jeg har aldrig set noget lignende i alt den tid, jeg har fulgt sport. Det er naturligvis ikke normalt – altså ifølge min verdensopfattelse. Jeg ved, at den opfattelse deles af mange.

Derefter forklarer jeg baggrunden for hovedspørgsmålet:

Jeg er tidligere badmintonspiller på eliteniveau, jeg har arbejdet som sportsjournalist på TV3, jeg har set sport i hele mit liv. Jeg har altid læst og læser fortsat meget om sport. Både i danske og internationale medier. Jeg har altid set meget fodbold, men også badminton, tennis, atletik, cykling, motorsport og mere endnu har min interesse. Elsker fx OL, hvor enhver disciplin kan være vildt spændende. Elsker også en god sports-diskussion, og hvis du ikke synes, at Muhammad Ali er den største sportsudøver nogensinde, vil jeg gerne forsøge at overbevise dig om, at du tager fejl.

Men jeg er ikke sportsjournalist – beskæftiger mig ikke med sport/idræt hver eneste dag. Det er medarbejderne på sportsredaktionerne, der er tættest på. Jeg ved, at sportsjournalister – udover at arbejde med sport og idræt til dagligt – generelt også er passionerede og vidende i forhold til deres områder.

Derfor synes jeg, det er vigtigt at høre fra vores vigtigste mediers sportsredaktioner. Og jeg håber, at de vil svare.

Jeg synes, at det er bemærkelsesværdigt, at ingen danske sportsmedier på noget tidspunkt har undret sig. Hvorfor har ingen givet udtryk for, at ‘Hey, der sker altså et eller andet alvorligt her? Skal vi ikke undersøge det’?

LÆS OGSÅ: Stabell Benn om SSTs svar: En hån mod patienterne

Ofte noget med hjertet

Der er et utal af bekræftede enkelthistorier om unge, raske sportsfolk, der pludselig kollapser. Nogle gange med døden til følge. Du finder historierne i både dansk og international presse – en flodbølge af dem. Det er facts.

Det er ofte hjertet, den lige pludselig er gal med. Mange hjertestop, mange historier om betændelse i hjertemusklen (myocarditis). Mange historier om at topprofessionelle udøvere pludselig må stoppe deres karriere på grund af pludseligt opståede problemer med hjertet. Også mange historier, hvor idrætsudøveren er død pludseligt og dødsårsagen ikke er klarlagt. Det er også facts.

Et ofte hørt argument er, at det altid er sket, og det er sandt. Det er altid sket.

Før juni 2021 skete det efter min bedste overbevisning uhyre sjældent. Det var dengang altid en chokerende, opsigtsvækkende nyhed. Det er derfor mange os husker eksempler som fx Marc-Vivien Foe, camerounsk fodboldspiller, der døde på fodboldbanen i 2003.

I dag er den slags frygtelige begivenheder ikke længere sjældne. I juni 2021 troede vi ikke vores egne øjne, da Christian Eriksen kollapsede og hans hjerte stoppede foran øjnene på os. Der blev grædt tårer i de danske stuer, vi havde aldrig set noget lignende. Det har vi nu.

I 2022, 2023 og også ind i 2024 er det og lignende ulykkelige hændelser sket ofte for både danske og internationale idrætsudøvere. Et utroligt antal gange. Og så fokuserer vi ikke engang på medical emergencies på tilskuerpladserne – så ville det stikke af.

Helt normalt, altid sket, move along

Jeg har allerede læst, at de officielle udmeldinger er, at alt er helt normalt og intet tyder på, at der er noget som helst galt, at Covid-19-vaccinen er sikker og effektiv, at der ikke er nogen stigning i den og den udvalgte graf. Jeg har set og læst de mange fact-checks fra fx CNN, Reuters, AP med flere. Jeg har forstået beskeden om, at det er helt normalt, altid sket og at vi bør move along.

Køber den ikke. Ligesom at jeg i sin tid ikke købte, at Covid-19-vaccinen til 5-11-årige nogensinde havde noget med videnskab at gøre.

Mit standpunkt er, at der er god grund til at være skeptisk overfor myndighederne og de altid enige medier i forhold til alt, der har med Covid-19-vaccinen at gøre. Supervåbnet er sikkert og effektivt – uanset hvad der ellers peger i den modsatte retning. Er det ærligt talt ikke bevist for længe siden?

Spørgsmålene

Jeg har stillet sportsredaktionerne følgende spørgsmål:

1: Oplever (indsæt medie), at antallet af kollaps, svære ildebefindender, mystiske lidelser og pludselige dødsfald i sportens verden er på samme niveau som i tiden før Christian Eriksens kollaps i Parken den 12. juni 2021? Eller er der siden sket en tydelig og dramatisk stigning i frekvensen af sager?

Følgende spørgsmål er kun relevante, hvis mediet tilkendegiver, at mediet oplever en tydelig stigning i antallet af sager. De er formuleret som dobbelt-spørgsmål, hvor man kan svare på det, man ønsker indenfor spørgsmålenes ramme:  

2: Hvordan diskuterer I det på redaktionen? Hvad tænker I om problemet?

3: Har I gjort nok for at afdække situationen for offentligheden? Belyse problemet?

4: Hvad taler I på sportsredaktionen om bør gøres? Hvad er vejen frem?  

5: Burde sportsredaktionerne ikke have fokuseret på de mange sager på en mere samlet facon? Så offentligheden fik bedre chancer for at forstå, at der sker noget højst usædvanligt og ofte tragisk, som vi ikke har oplevet før?

6: Andre kommentarer/tanker?

Sportsredaktionerne får selvfølgelig lov til at svare fuldstændigt uredigeret. Vi flytter ikke et komma.

De blev spurgt

Ekstra Bladet

B.T.

DR

TV 2

Bold.dk

TV3 Sport

J.P.

Berlingske

Politiken

***

Jens Mogensen, journalist Psst!

[email protected]k

Fotos: Depositphotos.com

FØLG PSST! PÅ FACEBOOK OG X

TIL FORSIDEN

CNN havde i går en interessant samtale med CNNs egen medicinske analytiker, Dr. Jonathan Reiner. Dr. Reiner sagde – nærmest som en selvfølge – at alle Covid-19-tiltag som fx nedlukninger, social distancering, mundbind, lukkede skoler i op mod to skoleår, mundbind på børn i 8-9 timer om dagen igennem flere år var ‘made up’ – opfundet frit fra fantasien.

De udtalelser fandt CNN, hvis største annoncør med længder er Pfizer, ikke grund til at spørge nærmere ind til.

Anledningen for ‘analysen’ var selvfølgelig, at den pandemiske patriark, Dr. Anthony Fauci, i går blev grillet i ”The Select Subcommittee on the Coronavirus Pandemic” i USA’s kongres (United States Congress er USA’s lovgivende forsamling, red.).

Forud for høringen havde Dr. Anthony Fauci allerede indrømmet, at han – udover at opfinde social distancering ud af den blå luft – ikke kender til beviser på fordelene i at børn skulle have masker på i 8-9 timer om dagen, og at lab leak-teorien muligvis er korrekt. Blandt meget andet. Det ved vi, fordi Anthony Fauci i januar 2024 over to dage blev interviewet netop som forberedelse til høringen foran The Select Subcommittee on the Coronavirus Pandemic” i USA’s kongres.

Læs også: Faucis forbrydelser: Nu grilles Fauci i kongressen

Så mon ikke Dr. Jonathan Reiners bemærkninger skal ses som et forsvar af Fauci? I stil med: “Ja, Fauci opfandt bare løs – vi opfandt alle bare løs. Men vores intentioner var gode.”

Ja, alt var ‘opfundet’

CNNs medicinske analytiker Dr. Jonathan Reiner, der igennem hele Covid-19-forløbet selv har været varm fortaler for selv de mest ekstreme tiltag – som fx at holde skolerne lukkede i op mod to skoleår og maskepåbud for de børn, der var så heldige at få lov til at gå i skole – siger det lige ud:

“Ja, vi skulle lave regler for mundbind. Vi blev nødt til at opfinde ideer til, hvordan man adskiller mennesker for at forhindre overførsel af denne meget smitsomme virus. Så, ja, alt var, citat, ‘opfundet’, men kun med de bedste hensigter i realtime,” siger Dr. Jonathan Reiner. Du kan se indslaget på X lige her.

Læs også: Faucis forbrydelser kap. 1: Corona-kongen

Historieomskrivningen er i gang

Hvis du går tilbage i tiden, vil du underligt nok høre intet om, at Covid-19-tiltagene var ‘made up’. Du vil i stedet høre, at tiltagene er videnskabeligt forankrede, og at vi derfor ‘følger videnskaben’. Du vil høre Dr. Jonathan Reiner og hans CNN-kollega, Leana Wen, udpege de uvaccinerede som samfundets fjende nummer 1. Du vil høre deres glødende support til nedlukninger, maskepåbud, social distancering m.m., og du vil høre, at de støtter de ekstreme tiltag i videnskabens navn.

Du vil til gengæld aldrig høre, at noget som helst var made up.

Men nu, hvor det viser sig, at tiltagene rent faktisk blev opfundet frit fra fantasien, at de aldrig havde noget som helst med videnskaben at gøre, kan du naturligvis forvente historieomskrivning på den helt store klinge. Køen ved håndvasken slår allerede rekorder, og der kommer hele tiden flere til.

Dr. Jonathan Reiner – til højre i billedet: Alt var ‘made up’ (screenshot).

Øv også – men intentionerne var gode

De kritikere, der i 2020, 2021 og 2022 efterlyste videnskaben sort på hvidt bag de her beslutninger, og som af den grund blev udskammet, cancelled, latterliggjort, hånet, vil med sikkerhed gøre deres for, at forsøget på historieomskrivningen ikke listes igennem.

Det vil Psst! gerne hjælpe med.

For det er da ærgerligt, at Fauci, Reiner, Wen, myndighederne, medierne med mange, mange flere ‘glemte’ at være tydelige omkring, at de mange dybt ødelæggende tiltag var opfundet frit fra fantasien.

Måske det kunne have gjort en lille forskel i forhold til ikke at ødelægge børn og hele familiers liv, økonomien, fyringer i tusindvis, splid og splittelse?

Øv også! Men ifølge Dr. Jonathan Reiner var intentionerne jo gode.

[email protected]k

Fotos: Depositphotos.com

FØLG PSST! PÅ FACEBOOK OG X

TIL FORSIDEN