Sundhedsstyrelsens direktør modtog for lidt over en uge siden et åbent brev fra ‘Foreningen for bivirkningsramte – COVID-19 vaccination’. Nu har foreningen fået svar i form af et brev og et medfølgende bilag, der i kombination er svar på det åbne brev og det møde, som SST havde med foreningen tilbage i november 2023.

Med på det møde var også Christine Stabell Benn, der er læge, professor og vaccineforsker ved Bandim Health Project i Guinea Bissau og Klinisk Institut, Syddansk Universitet, samt Chair ved Danish Institute for Advanced Study. Hun var med til mødet i november 2023 som foreningens repræsentant for fagkundskaben, og hun har nu læst SSTs svar til de vaccine-skadede borgere.

Læs også: Det åbne brev fra de vaccine-skadede: Nu har SST svaret

Christine Stabell Benn: SSTs svar er en hån mod patienterne (Foto: Syddansk Universitet).

Skadeligt for vaccinetilliden

Christine Stabell Benn siger kort fortalt til Psst!, at SSTs svar er en hån. Og at SSTs vej fremad er tåbelig og farlig.

“Det fremgår desværre, at SST fastholder sin holdning om ikke at tilbyde noget samlet tilbud med et fælles udrednings- og behandlingsprogram for disse hårdt ramte patienter med nyopstået kompleks sygdom efter vaccination. Det er skadeligt for vaccinesikkerheden og for vaccinetilliden,” siger Christine Stabell Benn til Psst!.

Hun tilføjer:

“Allan Randrup Thomsen, Lennart Friis-Hansen og jeg har skrevet om det i Berlingske, og vi har en artikel under review i Ugeskrift for Læger med et konkret forslag til udredningsprogram.”

Du kan finde indlægget i Berlingske lige her.

Du finder artiklen “Forslag til udredningsprogram for patienter med komplekse lidelser efter COVID-19-vaccination”, som kom i Ugeskrift for Læger, lige her.

Læs også: De vaccineskadede danskeres åbne brev: Følelsen af svigt og forråelse

Patienterne er kastebolde

Christine Stabell Benn vurderer, at SST til mødet i november hørte en hel række troværdige vidnesbyrd fra vaccinepatienter, og at de mennesker ikke er blevet imødekommet på nogen som helst måde.

“Det er fra et videnskabeligt synspunkt oplagt, at der er behov for mere forskning i disse patienter. Der er talrige eksempler på, at disse patienter blot ender som kastebolde mellem forskellige specialer, som hver især afslutter dem fra deres side, hvorefter patienterne til sidst sendes hjem med et ”lev med det”. Der er ingen form for erfaringsopsamling om alle de mange undersøgelser, de gennemgår – det ligger ude hos de respektive praktiserende læger/specialister. Det er lodret dumt og farligt for vaccinesikkerheden. Derudover er det ikke i orden hverken menneskeligt eller etisk. Til mødet i november hørte SST på en række troværdige vidnesbyrd fra vaccinepatienter. SSTs svar er en hån mod disse patienter – de er ikke blevet imødekommet på noget område,” siger Christine Stabell Benn, og runder af:

“Fra et overordnet perspektiv håber jeg selvfølgelig, at folk vil bevare tilliden til myndighederne, men jeg tænker, at på dette område, så fortjener myndighederne ikke den tillid fra befolkningen.”

Læs også: De samme 10 spørgsmål: Christine Stabell Benns svar

[email protected]k

Fotos: Depositphotos.com

FØLG PSST! PÅ FACEBOOK OG X

TIL FORSIDEN

Sundhedsstyrelsens direktør modtog for lidt over en uge siden et åbent brev fra ‘Foreningen for bivirkningsramte – COVID-19 vaccination’. Nu har foreningen fået svar i form af et brev og et medfølgende bilag, og de to dokumenters funktion er at svare på det åbne brev og det møde, som SST havde med foreningen tilbage i november 2023.

Men for at mødet i november 2023 skal give mening, bliver vi først nødt til at gå nogle måneder længere tilbage i tiden. Sundhedsstyrelsen havde i august 2023 inviteret foreningen til møde. ‘Foreningen for bivirkningsramte – COVID-19 vaccination’ takkede ja og spurgte professor og vaccineforsker Christine Stabell Benn om hun ville med som foreningens repræsentant for fagkundskaben. Det ville Christine Stabell Benn gerne.

Da SST fandt ud af det, aflyste de mødet med den begrundelse, at de ikke længere kunne se, hvad de skulle bruge de patienthistorier, som de selv havde efterlyst, til.

Se selv svarene

Mødet skete i stedet i november 2023 efter SST havde vundet et par måneder yderligere til at forberede sig i. Det er så konklusionen af det møde, som er den ene del af SSTs svar. Den anden del af SSTs svar er ud fra foreningens åbne brev, som Psst! beskrev den 22. maj.

Læs: De vaccineskadede danskeres åbne brev: Følelsen af svigt og forråelse

SST har svaret med to dokumenter – et brev og et bilag. ‘Foreningen for bivirkningsramte – COVID-19 vaccination’ har lagt begge dokumenter op på deres hjemmeside.

Du finder Sundhedsstyrelsens svar til foreningen lige her. Og du finder dokumentet ‘bilag til Sundhedsstyrelsens svar’ lige her.

Hvad svarer SST?

SST svarer foreningen, at patienter med PACVS (Post-Akut Covid-19 Vaccine Syndrom, red.) ikke eksisterer. At der ikke er dokumentation for andre bivirkninger end dem, der “står på indlægssedlen”.

SST svarer de skadede borgere, at de skadede borgere har “selvoplevede symptomer” og at dét i virkeligeheden er PACVS. Altså – en gang selvoplevet ikke-på-indlægssedlen brok, der ikke rigtigt findes. For hvis symptomerne ikke står på fx Pfizers indlægsseddel, så findes de ikke.

SST svarer, at danske myndigheder kommer med ingenting. Ingen hjælp. Ingen behandling. Ingen anerkendelse.

SST svarer igen-igen, at de vaccineskadede danskere skal gå til egen læge.

Men de skriver ‘med venlig hilsen’ til sidst.

Den rådne rosin

De altid enige medier er den rådne rosin i pølseenden.

De statsstøttede medier har modtaget foreningens åbne brev, og de eneste to medier, der kvitterede for det var Berlingske og Politiken. Ikke at det betyder, at de laver noget om det.

Ingen af de statsstøttede medier har skrevet et bogstav om sagen, så business as usual. Ingen af de statsstøttede medier vil og tør stille et eneste spørgsmål om noget, der kan opfattes som kritisk overfor det hellige supervåben. Miraklet. Vores tids svar på månelandingen. De må ikke. De tør ikke. De vil ikke.

Vidste du i øvrigt, at udtrykket ‘rosinen i pølseenden’ stammer fra gamle dages pølseproduktion. Man lagde en rosin i enden på pølsen, for at forhindre farsen i at løbe ud. Det er præcis det, de statsstøttede mediers symbiose med myndighederne hele vejen igennem har bidraget til: At forhindre at farsen løber ud.

[email protected]k

Fotos: Depositphotos.com

FØLG PSST! PÅ FACEBOOK OG X

TIL FORSIDEN

Sundhedsstyrelsen (SST) brød sig ikke om artikelserien ’De samme 10 spørgsmål’. I modsætning til SSI og Lægemiddelstyrelsen mener Sundhedsstyrelsen ikke, at der er behov for at svare på 10 helt enkle spørgsmål, som ingen andre medier stiller.

SST svarede Psst! med følgende mail:

“Tak for din mail. Du er meget velkommen til at bruge de informationer, som vi har på hjemmesiden om covid-19. Vi har gennem hele covid-19 pandemien udgivet statusrapporter og faglige grundlag/notater, som har sammenfattet den viden, vi har lagt til grund for vores anbefalinger. De er udsendt sammen med vores nyheder om anbefalingerne – og du kan finde dem her:”

https://www.sst.dk/da/nyheder?Emne={11798F91-933A-488F-A072-B82426B7BB0F}&searchWord=covid#/side-1

Mere skrev SST ikke.

Psst! svarede:

“Vil du sige, at de info I har på hjemmesiden er fyldestgørende og præcise? Det vil mange være uenige i. Så hvorfor ikke svare på de 10 spørgsmål? En repræsentant fra SST må jo meget gerne svare på spørgsmålene ud fra den info, I mener er gældende. Svaret vil blive bragt uredigeret og i fuld længde…?”

Det svarede SST ikke på. SST var færdige med samtalen.

Du kan se de tidligere kapitler i serien lige her:

De samme 10 spørgsmål kap. 1

Kap. 2: Lægemiddelstyrelsens svar

Kap. 3: Frederik Schaltz-Buchholzers svar

Kap. 4: SSIs svar

Kap. 5: Christine Stabell Benns svar

Kap. 6: Allan Randrups svar

SST bliver vores blooper

Fordi SSTs svar er så pauvert, vil Psst! ikke tildele SST deres eget kapitel. Måske lidt fornærmet, endda lidt barnligt, det kan man godt sige, men sådan er det. SST kunne have haft æren af hovedrollen i 7. kapitel, men nu får de fremover i stedet en mention efter kapitel 6 på følgende måde:

* Blooper: SSTs svar

[email protected]k

Foto: Depositphotos.com

FØLG PSST! PÅ FACEBOOK OG X

TIL FORSIDEN

‘Foreningen for bivirkningsramte – COVID-19 vaccination’ har skrevet åbent brev til Jonas Egebart, der er direktør for Sundhedsstyrelsen (SST). Han har kvitteret for modtagelsen. Vi linker til det åbne brev sidst i historien her.

Foreningen har også sendt brevet til medierne, og Berlingske og Politiken har kvitteret for brevet, ingen andre medier har magtet at svare, og ganske som forventet har ingen bragt et eneste bogstav.

Medierne har overordnet hverken villet eller turdet fortælle om de vaccineskadede danskere. Enkelte har lavet lidt her og der – altid med den obligatoriske tekst om at vaccinerne skam har været et mirakel, den er sikker hver gang. Spørgsmålet er om de altid enige medier overhovedet må bringe de små pip om de vaccineskadede danskere uden at tilbede supervåbnet samtidig.

Foreningen holder ikke igen i det åbne brev – der bliver stillet konkrete spørgsmål og foreningen kommer også eventuelle svar på automatpilot i forkøbet:

“Vi vil i foreningen gerne have os frabedt følgende floskler i jeres besvarelse da de er en fornærmelse mod de mennesker, der har mistet hele deres liv til disse vacciner:

1: Fordelene opvejer ulemperne.

2: Vaccinerne er givet til millioner af mennesker uden problem, derfor er de sikre for alle.”

Læs også: Tvangsvaccinationstilhængernes tabte stemme

En variant af tragikomedie

De danskere, der er blevet skadet af Covid-19-vaccinen, er blevet svigtet fuldstændigt af Danmark. Det giver fx også Allan Randrup, Christine Stabell Benn og Frederik Schaltz-Buchholzer tydeligt udtryk for i Psst!s artikelserie ’De samme 10 spørgsmål’, og er i øvrigt tydeligt for enhver, der følger med.

Læs fx: De samme 10 spørgsmål: Christine Stabell Benns svar

Nogle af eksemplerne på den konstante fuckfinger, som de vaccineskadede danskere møder, nærmer sig det komiske. Måske en ny variant – af tragikomedie. Som fx da SST i august 2023 aflyste det møde, de selv havde kaldt de skadede borgere til, fordi Christine Stabell Benn havde sagt ja tak til at tage med til mødet som de skadede borgeres repræsentant for fagkundskaben. Så kan det ellers nok være, at SST fik smidt skuden i bakgear. SST aflyste hurtigt efter mødet med den begrundelse, at de ikke længere kunne se, hvad de skulle bruge de patienthistorier, som de selv havde efterlyst, til.

Det giver selvfølgelig ikke mening, men den slags tågesnak, vrøvl og fifleri er vi jo vant til nu. Og de statsstøttede medier sørger omhyggeligt for, at myndighedernes fuckfinger ikke bliver for tydelig.

Det er i øvrigt mønsteret over hele den Covid-19-vaccinerede del af verden. Præcis det samme – alle vegne.

Myndigheder og statsstøttede medier har haft brug for at opfinde en helt ny knap på deres tastatur for at fortsætte på deres sti. Ignorér-knappen har gjort livet lettere for både myndigheder og de altid enige medier.

Det åbne brev

I det åbne brev stiller ‘Foreningen for bivirkningsramte – COVID-19 vaccination’ som sagt en hel række konkrete spørgsmål, men der bliver også konkluderet på sundhedsmyndighedernes indsats på området indtil videre:

“Sundhedsstyrelsen har med sin gaslighting af PACVS-patienterne (Post-Akut Covid-19 Vaccine Syndrom-patienterne, red.) skabt mistillid til sundhedsmyndighederne og vacciner generelt. Det gør indtryk når man smider vaccineskadede borgere under bussen med befolkningen som tilskuere. Følelsen af svigt og forråelse er overvældende,” skriver foreningen blandt meget andet.

Du kan læse det åbne brev i fuld længde lige her. Så kan du jo selv vurdere, om et ægte nysgerrrigt medie kunne finde stof til en historie her.

Du kan besøge hjemmesiden for ‘Foreningen for bivirkningsramte – COVID-19 vaccination’ lige her.

Psst! talte tidligere i dag med foreningens formand Anette Lindberg Friedrichsen, der er frustreret – men ikke overrasket – over de altid enige mediers store berøringsangst. Og i forhold til myndighederne er forhåbningerne om reel handling i bund.

“Jeg er blevet skuffet og chokeret for mange gange. Ingen vil røre ved os, ingen ønsker at hjælpe os. Kun uvildige læger viser interesse. Ingen vil undersøge noget som helst, og der er ikke engang et grundlæggende fundament af nysgerrighed. Ingen ønsker at vedkende sig, at der er alvorlige bivirkninger ved disse vacciner,” siger Anette Lindberg Friedrichsen.

Psst! holder naturligvis øje med historien.

[email protected]k

Fotos: Depositphotos.com

FØLG PSST! PÅ FACEBOOK OG X

TIL FORSIDEN