Vi er nået frem til næstsidste kapitel af ‘De samme 10 spørgsmål’. Anette Lindberg Friedrichsen, der er formand for ‘Foreningen for bivirkningsramte – Covid-19-vaccination’, svarer nu – på vegne af foreningen.

Vi havde håbet, at rækken af medievante eksperter, som du har set passioneret promovere Covid-19-vaccinen på tv/i pressen og som ikke ville være med i første omgang, ville fortryde efter de så besvarelserne fra SSI, Lægemiddelstyrelsen, Christine Stabell Benn, Frederik Schaltz-Buchholzers, Allan Randrup og Jeanne Rungby. Det gjorde de desværre ikke.

Lone Simonsen, under corona kendt som Corona-Lone og i 2023 slået til ridder af Dannebrog for sin indsats under pandemien, myndighedernes fortrukne kapacitet Jens Lundgren, Søren Riis Paludan, Viggo Andreasen, Jan Pravsgaard Christensen, Camilla Foged, Søren Brostrøm, Magnus Heunicke og Sophie Løhde ville ikke svare på de samme 10 spørgsmål.

Du kan se de tidligere kapitler i serien lige her:

Kap. 1: De samme 10 spørgsmål

Kap. 2: Lægemiddelstyrelsens svar

Kap. 3: Frederik Schaltz-Buchholzers svar

Kap. 4: SSIs svar

Kap. 5: Christine Stabell Benns svar

Kap. 6: Allan Randrups svar

*Blooper: SSTs svar

Kap. 7: Jeanne A. Rungbys svar

Kap. 8: De ville ikke være med

Stor uenighed om facts

Konceptet: Vi stillede de samme 10 spørgsmål på skrift de aktører, du kender fra Covid-19-dækningen/Covid-19-debatten. De samme 10 spørgsmål med mulighed for at uddybe hvert svar. Psst! kunne ikke stille opfølgende spørgsmål. Svarene blev ikke på nogen måde redigeret eller skåret i – er hele vejen igennem blevet bragt i fuld længde.

Det var og er Psst!s opfattelse, at det er vigtigt at få besvaret de enkle spørgsmål – som en slags finger i jorden: Hvad siger de forskellige relevante aktører om Covid-19-vaccinen i midten af 2024?

Det fremgår her, 9 kapitler inde i serien, at uenigheden om ‘facts’ om Covid-19-vaccinen er utroligt stor. Christine Stabell Benns og Frederik Schaltz-Buchholzers svar er fx meget langt fra SSIs og Lægemiddelstyrelsens svar. Som var der tale om to forskellige virkeligheder. Det samler vi op på i seriens sidste kapitel, men nu skal vi først have den sidste besvarelse.

Spørgsmålene blev sendt til 16 af landets mest eksponerede/debatterede kapaciteter på forskellige felter. Eksperter, myndigheder, læger, kendte mennesker i forhold til Covid-19-debatten og/eller -dækningen.

Læs også: Det åbne brev fra de vaccine-skadede: Nu har SST svaret

Strategi er forklaringen

Kortene på bordet: Grunden til, at vi har gemt Anette Lindberg Friedrichsens svar til sidst, er, at vi ikke ville skræmme de eksperter, der ikke har villet svare, væk. De kan ikke lide, når man giver vaccineskadede borgere taletid. Og vi ville gerne have eksperternes svar.

Sikkert er det, at myndighederne ikke anerkender/hjælper/bekræfter/hører på vaccineskadede borgere – og har som helst interesse i, at andre hører, hvad foreningen har at sige. Medierne hører som bekendt heller ikke, hvad danskere, der er blevet skadet af Covid-19-vaccinen, har at sige – til noget som helst. Medierne lader jo som om, at de ikke har opdaget historien, remember?

Læs også: Stabell Benn om SSTs svar: En hån mod patienterne

Psst! vil selvfølgelig gerne høre, hvad foreningen – der består af mennesker, der har måttet søge viden, erfaringsdeling, opbakning, hjælp alle mulige andre steder end hos myndigheder og medier – svarer på de samme 10 spørgsmål.

De ramte mennesker har jo hele vejen igennem ønsket at blive klogere. I stedet er de blevet kastet frem og tilbage – altid for at ende samme sted, nemlig at de skal ‘tale med egen læge’, og er ved flere lejligheder blevet antydet psykisk ustabile.

Altså: En forening af uønskede, upopulære outsidere, der ved en masse om, hvad der har ramt dem.

Anette Lindberg Friedrichsen, der er formand for ‘Foreningen for bivirkningsramte – Covid-19-vaccination’, svarer nu – på vegne af foreningen.

De 10 spørgsmål og svar:

1: Er Covid-19-vaccinen sikker og effektiv?

Al medicin har bivirkninger også vacciner, så Covid vaccinerne er ikke sikre. For eksempel blev Astra Zeneca taget ud af vaccinationsprogrammet efter at have skadet og invalideret mange mennesker. Den var heller ikke sikker.

Uddybning: Mange danskere lider af PACVS (Post-Acute Covid19 Vaccine Syndrome). Så mange vi har stiftet en landsforening for at hjælpe de vaccineskadede borgere. (Foreningen for bivirkningsramte – Covid19 vaccination). Der er store grupper på sociale medier hvor vaccineskadede udveksler gode råd om lindring af symptomer eller blot nogen at kommunikere med der er i samme båd. Der er ca. 16.000 i de grupper vi har kendskab til (nogle kan også være pårørende eller blot borgere der interesserer sig for emnet). Mange af de syge har samme symptomer. Symptomerne minder også om dem man kan få efter alvorlig Covid infektion, men uden at have haft virus.

De fleste af de vaccineskadede borgere er raske mennesker med sund livsstil, ofte sportsaktive og med stærkt immunforsvar. Mennesker der lod sig vaccinere for at passe på andre, fordi man fik at vide det stoppede smitte. De er nu invalide.

Vores forening er en del af den internationale koalition under React19. Der er mennesker overalt i verden der er blevet skadet af disse covid vacciner.

De fleste der er vaccinerede har også fået Covid infektion flere gange efterfølgende.

2: I dag (april 2024) anbefaler Danmark gravide og alle over 65 år at blive vaccineret imod Covid-19. Flugter de anbefalinger efter din opfattelse med god videnskab?

Nej.

Uddybning: De borgere der er blevet skadet af Covid vaccination i DK er aldrig blevet undersøgt eller udredt. Der er ingen nysgerrighed på hvad der gik galt i forbindelse med vaccinationen. Man skylder de syge og de borgere man stadig ønsker at vaccinere, at identificere årsagen til alvorlig sygdom efter Covid vaccination. Så længe man fra sundhedsmyndighedernes side ikke ved hvorfor borgere er blevet syge af Covid vaccination – så kan det ske for alle. Også gravide, deres børn, folk over 65 år og sårbare borgere.

Dertil kommer den manglende overvågning af det almene helbred for de vaccinerede borgere. Komplikationer eller ulykkeligt udfald af graviditet for vaccinerede vil ikke tilskrives vaccination, med mindre den gravide kan bevise det. (Dette uden test til rådighed). Ældre der måtte blive alvorligt skadet af vaccination får ikke den nødvendige anerkendelse, da alt de fejler af lægerne tilskrives alder. Der er mange over 65 der stadig har et godt helbred og er fysisk aktive. Selvom de efter vaccination bliver invalideret, ser vi ofte at denne gruppe borgere ikke tages alvorligt af lægerne. Alt tilskrives alder – ikke vaccination.

3: I Danmark var 5-11 årige den yngste målgruppe, som vi anbefalede at blive vaccineret imod Covid-19. Fulgte vi videnskaben, da vi traf den beslutning?

Vi har i foreningen ingen læger eller forskere der kan udtale sig om dette. Men vi har set kritik af den beslutning fra danske læger og forskere i medierne.

Uddybning: I EU Parlamentet blev afholdt høring hvor medicinalfabrikanterne var indkaldt og skulle svare på spørgsmål. Pfizer blev spurgt om deres vaccine var testet for om den stoppede smitte. Det var den ikke. Da man i DK bad raske mennesker lade sig vaccinere for andres skyld, så kan den udmelding fra sundhedsmyndigheder og regering ikke bunde i forsøg eller dokumentation fra fabrikanten.

4: I andre lande som fx USA og Canada vaccinerer man spædbørn fra 6 måneder mod Covid-19. Bør vi gøre det i Danmark/burde vi have gjort det i Danmark?

Nej.

Uddybning: Ingen ved hvad disse Covid vacciner gør ved menneskers helbred. Heller ikke langtidsbivirkninger. Der bør følge et særligt ansvar med når man vaccinerer raske mennesker. Før man undersøger de borgere der allerede er blevet skadet, så kan man ikke konkludere det er sikkert at blive vaccineret med disse vacciner.

5: Vurderer du, at produktsikkerheden omkring Covid-19-vaccinen har været/er god?

Nej.

Uddybning: Vi har i foreningen set danske eksperter stille spørgsmålstegn ved netop dette. Da man fra sundhedsmyndighederne både afviser dokumentationen for den manglende produktsikkerhed og ikke ønsker at undersøge det nærmere, så er sikkerheden stadig ikke bevist at være i orden.

6: Er det korrekt, at der er udeklareret indhold, som eksperter verden over anser for stærkt problematisk, i Covid-19-vaccinen?

Ja.

Uddybning: Sundhedsmyndighederne i Danmark skiver nu på deres hjemmeside at der er DNA og SV40 i mRNA Covid vacciner. EMA har også offentligt meldt ud der er disse ting i vaccinerne. Danske sundhedsmyndigheder og EMA finder det ikke vigtigt eller problematisk. Udenlandske forskere finder det meget problematisk.

Oplysning om vaccinernes indhold burde være meddelt befolkningen da man udrullede vaccinerne. Man burde også kunne redegøre for og dokumentere effekterne af indholdet i vaccinerne inden man vaccinerede befolkningen. At informationen først kommer efter uvildige forskere har fundet dette i vaccinerne er uprofessionelt og mistillidsskabende.

7: WHO (blandt andre) påstår, at Covid-19-vaccinen har reddet 20 millioner liv. Finder du det tal troværdigt/sandsynligt? Tillægsspørgsmål: Flugter tallet 20 millioner reddede liv med din opfattelse af Covid-19-vaccinens sikkerhedsprofil?

Nej.

Uddybning: Man bør dokumentere en sådan udtalelse. I den dokumentation skal indgå grundig udredning og undersøgelse af de vaccineskadede og man bør se på den vaccinerede del af befolkningen holdt op mod den uvaccinerede og se på det almene helbred. (Med uvaccinerede mener vi borgere der aldrig har fået en covid vaccine). Undersøgelsen bør laves af uvildige forskere uden interessekonflikt. Man bør også anvende de laboratorie undersøgelser der er lavet på indholdet i vaccineglassene fra uvildige forskere.

8: Corona-vaccinen er fra officiel side i Danmark blevet kaldt for ’et mirakel’ (flere myndigheder og medier), ’et supervåben’ (alle myndigheder og medier), ’den sikreste vaccine nogensinde’ (Brostrøm) og ’vores tids svar på månelandingen’ (Senderovitz). Synes du de ord beskriver Covid-19-vaccinen godt?

Nej.

Uddybning: Hvis vaccinerne var et mirakel, et supervåben, sikreste nogensinde eller vor tids svar på månelandingen – så var vores landsforening ikke en nødvendighed.

9: Vurderer du, at Danmark har taget sig godt af de mennesker, der har oplevet/oplever bivirkninger, alt fra svære til invaliderende, ved Covid-19-vaccinen?

Nej.

Uddybning: Foreningen for bivirkningsramte – covid19 vaccination er stiftet alene med henblik på anerkendelse, udredning og behandling af vaccineskadede borgere i DK. Foreningen er stiftet da der i skrivende stund ikke er et eneste tilbud til de borgere der er blevet skadet af disse Covid vacciner. Man har fra sundhedsmyndigheder og regering forsømt at melde offentligt ud de syge eksisterer. I stedet anvender man splittelsen i befolkningen til at mistænkeliggøre de syge og udskamme dem. Der mangler oplysning til befolkningen for at stoppe denne umenneskelige behandling af syge borgere.

Hvis en borger i DK bliver invalideret af covid vaccination, ikke længere kan arbejde eller hjælpe til i familien – og lægen diagnosticerer borgeren med vaccineskade. Så betyder det ikke borgeren får hjælp til helbredelse eller erstatning. Det er EU der bestemmer om den danske borger har en skade efter Covid vaccination. Da indlægssedlen var blank da man udrullede vaccinerne, så forfattes produktresume for vaccinerne løbende, i takt med borgerne over hele EU skades af vaccinerne. Men kun et fåtal af skaderne føjes til produktresume. Hvis borgeren er så uheldig at få en skade der ikke står på den (meget korte liste) af EU anerkendte skader, så får borgeren ingen erstatning.

Det er her også vigtigt at nævne at der ikke er hverken udredning eller behandlingstilbud til borgere der har diagnosen vaccineskade. Dette uanset skadens omfang og alvorlighed. Dette selvom Lægemiddelstyrelsen indhenter borgerens patientjournaler når der indberettes en bivirkning (hvis Lægemiddelstyrelsen finder det nødvendigt). Eks er hjerteinflammation blevet anerkendt af EU som bivirkning, men der er ikke ét eneste tilbud til disse tidligere raske – nu hjertepatienter. Der har været en tendens til offentligt at bagatellisere hjerteinflammation og påstå patienterne helbres nemt. Enten spontant eller med hurtig behandling. Dette er usandt. Hjerteinflammation efter Covid vaccination går ikke væk, lader sig ikke behandle og kardiologerne ved det godt. Det samme gør sig gældende med neurologiske skader, som mange vaccineskadede lider af. Neurologer kan heller ikke hjælpe disse patienter. Desuden oplever patienterne at nogle hospitaler afviser alle med vaccineskader, uanset alvorligheden af deres skader. Hvis man er syg af vaccination er man ikke velkommen på disse hospitaler.

Da man valgte at stoppe Astra Zeneca vaccinen pga de alvorlige bivirkninger (læs: livslang invaliditet), så fulgte der hverken anerkendelse, forskning eller hjælp til behandling med til de borgere der nåede at få den vaccine og blev skadet. De skadede af Astra Zeneca får som udgangspunkt heller ikke tilkendt erstatning. Mange af disse patienter er nødt til at gå rettens vej.

10: Synes du det officielle Danmark har kommunikeret Covid-19-vaccinen på en nogenlunde virkelighedstro og objektiv måde til befolkningen? Tillægsspørgsmål: Har myndigheder i Danmark generelt ’fulgt videnskaben’ i forhold til Covid-19-vaccinen?

Nej.

Uddybning: Man har skabt splittelse i befolkningen der gør samtale og dialog umulig. Det hele handler om for eller imod vaccination – ingen taler om de borgere der mistede hele deres liv til disse vacciner. De vaccineskadede borgere ”findes ikke” officielt, men figurerer i sundhedsmyndighedernes databaser, fylder på hospitaler og i lægekonsultationerne. Spørgsmålet om vaccination for den enkelte blev gjort til et samfundsanliggende og det har nogle enkelte tolket som en personlig ”mission”. Kommentarer på sociale medier eller ved sociale sammenkomster fra disse individer kan være meget grænseoverskridende og hadefulde.

Hvis man antog en videnskabelig tilgang så ville man se på alle effekter af covid vaccination. Også de negative.

***

Besvarelse slut.

Psst! takker Anette Lindberg Friedrichsen og ‘Foreningen for bivirkningsramte – Covid-19-vaccination’ for besvarelsen.

[email protected]k

Foto: Depositphotos.com

FØLG PSST! PÅ FACEBOOK OG X

TIL FORSIDEN

Artikelserie: Michels historie – kapitel 3.

23-årige Michel Erik Fidelis Corbalan døde den 28. januar 2022 efter 10 dages indlæggelse på Aalborg Universitetshospital. Han døde sandsynligvis som følge af en betændelsestilstand i hjernen (autoimmun encephalit), og både obduktionsrapporten og den supplerende obduktionsrapport nævner kun én konkret mistænkt: Pfizers Covid-19-vaccine. Betændelsestilstanden (autoimmun encephalit) er beskrevet som en dokumenteret bivirkning i videnskabelige undersøgelser/videnskabelig litteratur og er nævnt som bivirkning i Pfizers egen sikkerhedsrapport.

Som vi nu ved, var obduktionsrapporterne, Pfizers egen litteratur, andre videnskabelige rapporter samt henvisninger til indberetninger af lignende tilfælde ikke nok for hverken Patienterstatningen eller Ankenævnet for Patienterstatningen, der har afvist alle klager.

”Jeg er grundlæggende ikke overrasket, men alligevel. At se det, at opleve det, så tæt på, er en meget voldsom oplevelse. Men at myndighederne ikke åbner op for, at den her vaccine kan skade dig, at du kan dø af den, overrasker mig ikke. Hvis de begynder at anerkende, at vaccinen kan slå ihjel, åbner de sluserne for meget store konsekvenser, og der vil de for alt i verden ikke hen. Det er, hvad jeg oplever,” siger Mike Marcelo Skovbjerg Corbalan, Michels storebror, til Psst!.

LÆS OGSÅ I SERIEN:

Michel fik 3. stik fordi han ville repræsentere Danmark til OL – døde 5 uger senere

Familiens advokat: Hvad skal der så til?

Michel havde et mål

Mike er 38 år, pædagog og i gang med en kamp for at få anerkendt Michels død.

Han fortæller, at Michel gik benhårdt efter sin drøm om at repræsentere Danmark i karate til OL i Paris 2024.

”Det var derfor, han overhovedet skulle tage 3. stik. Michel skulle rejse ud for at samle point til OL-regnskabet, og sådan var reglerne jo på det tidspunkt. Man skulle have 3. stik for at kunne komme ind i andre lande. Og Michel levede for sin sport – han havde sat sig et mål, det var det, han ville. Derfor tog han stikket,” siger Mike.

Men Michel kom ikke til OL i Paris – han døde 40 dage efter 3. stik.

Konsekvenserne for familien har været ødelæggende, flere i familien har ikke kræfterne til at kæmpe mod systemet, men Mike er motiveret for at fortsætte. Derfor har familien stævnet Ankenævnet for Patienterstatningen efter afvisningen af erstatning.

Familien søger bidrag til at føre sagen. Hvis du ønsker at støtte, finder du informationen i bunden af artiklen her.

Michel og Mike i højt humør før tragedien indtraf (Foto: Privat).

I er de små fisk

Mike fortæller til Psst!, at han tydeligt husker en af de episoder, der gjorde ham overbevist om, at han ville forfølge Michels død hele vejen. Det skete i en opfølgende samtale med to overlæger kort efter Michels død.

”De forsøger allerede der at feje det under gulvtæppet, men jeg insisterer på at få et svar på, om de har kigget på vaccinen som årsag. De anerkender, at det er en mulighed, og så siger en af dem: ”I skal forstå, at I er de små fisk mod de store fisk her.” Der blev jeg rystet. Hvad er det for noget at sige? Hvad er det for en agenda, der følges her?,” spørger Mike, der fortæller, at han siden Michels død har mødt flere af den slags hentydninger om, at al kamp på forhånd alligevel er tabt.

Så hvorfor overhovedet kæmpe?

Lige foran jer

For Mike er svaret på det spørgsmål enkelt.

”Det er vigtigt, fordi vi lige præcis har alt den her dokumentation, som vi har. Vi skal sandsynliggøre – ikke dokumentere – at Michel døde af Pfizers Covid-19-vaccine, og det har vi allerede gjort. Og det må vi så fortsætte med. Vi har obduktionsrapporterne, der direkte nævner vaccinen som en mulig årsag. Vi har Pfizers egen rapport og masser af andre ting. Myndighederne har ingenting – de afviser bare. De behøver ikke at give nogen som helst andre forklaringer, de kan bare sige, at det tror de ikke på,” siger Mike og tilføjer:

”Der har jeg det sådan, at så skal så mange som muligt også vide hvad der foregår. Alle skal vide, at det er sådan, det er. Men ja, det er frustrerende og hårdt, når man står i det. Jeg ønsker svar på spørgsmålet ’hvorfor benægter I det, der er lige foran jer?’, men ved, at jeg alligevel ikke får et ærligt svar.”

Mike i den blå t-shirt og Michel i de rød-hvide farver (Privatfoto).

Hvad dræbte Michel?

Psst! spørger Mike om, hvad der ifølge ham er den mest sandsynlige årsag til Michels død.

”Det er vaccinen. Er ikke et sekund i tvivl – Michel var 23 år og i topform. Han fejlede ingenting, han var 100% sund og rask. Og så bliver han ramt af noget, som Pfizer selv siger kan ske. Og igen – obduktionsrapporter, anden litteratur, henvisninger til andre sager og alt det, som læger har sagt til os bag lukkede døre igennem hele forløbet. Hvordan kan man skulle tro andet, det kan jeg slet ikke se,” siger Mike.

Psst! har siden tirsdag 11/6 efterlyst kommentarer fra Patienterstatningen og har fortsat ikke modtaget svar.

Næste kapitel er sidste kapitel i denne omgang, og der samler vi op. Kommer snart.

***

Informationer:

Stævning er indgivet den 23. maj 2024. Rettens journalnummer er Sag BS-26783/2024-ALB.

Du kan hjælpe til med søgsmålet ved at donere på Mobilepay til 7665DD.

***

[email protected]k

Fotos: Privatfotos

FØLG PSST! PÅ FACEBOOK OG X

PSST! Vi vil gerne tale med mennesker, der har de historier, som medierne ikke vil og tør beskæftige sig med. Hvad vil du fortælle? Skriv til [email protected]k

TIL FORSIDEN

* Opdatering 8/5-2024:

Chris Cuomo har siden sin udsendelse udsendt følgende besked på sin X-profil:

“TO BE CLEAR: I did not say I was vaccine injured. I have #LongCovid I am told. I had symptoms before I even had the vaccine. Could the vaccine have had an influence on me? Possible, given the spike protein found in my blood, which is present in both the virus and the vaccine. I have a substack you can join to see my bloods and hear my Doctor explain the issues and the treatment and the diet and movement that may help. I am covering this because as with origin of the virus, and understanding of what was done right and wrong during pandemic, there is a lack of curiosity and messaging and accountability about vaccine problems. Anecdotally, it seems many others say they suffered after vax. Govt says (http://CDC.com) only that side effects are rare and mostly mild, and beyond VAERS there does not seem to be much happening. Govt should be more aggressive about this and not just as a political gotcha. I will continue covering LC and the vax on @NewsNation and on the substack.”

Han siger altså, at han ikke sagde, at han var skadet af vaccinen, at han bliver ‘fortalt, at han har long covid’, og at han mener, at vaccinen ‘muligvis’ har gjort hans tilstand værre.

Psst! har set Cuomos indslag, hvor han flere gange giver indtryk af, at han selv er syg pga vaccinen. Men den tolkning afviser Cuomo.

Den originale historie:

Den tidligere CNN-vært Chris Cuomo afslørede for nylig i sit NewsNation-program, at han er skadet af COVID-19-vaccinen. Han siger det rent ud:

“Jeg er selv syg.”

I programmet forklarer han også, at han lider af “underlige ting” i forhold til hans blod, og at han forsøger, leder, famler efter at få det bedre. Han siger, at han ‘arbejder med læger og andre, der arbejder på sagen’.

Historien er gigantisk på de sociale medier og debatten heftig. Især fordi at Chris Cuomo i sin tid på CNN ikke holdt sig tilbage i forhold til at udpege ‘antivaxxerne’ som USAs største problem. I det ene segment efter det andet tordnede Cuomo mod de, som ikke lod sig vaccinere med den ‘sikre og effektive’ Covid-19-vaccine.

Chris Cuomo havde med ’Prime Time’ det mest sete program på CNN på tidspunktet for hans fyring (december 2021, red.). Chris Cuomo blev fyret fra CNN, efter at det viste sig, at han hjalp sin bror, den tidligere New York-guvernør Andrew Cuomo, der stod over for anklager om seksuel chikane. New Yorks justitsministers undersøgelse viste, at Chris Cuomo havde brugt sine journalistiske kontakter til at forsøge at få oplysninger om sin brors anklagere.

Historien og den ophedede diskussion kommer du selvfølgelig ikke til at læse noget om i de etablerede danske medier, der jo som bekendt holder sig langt væk fra alt, der kan opfattes som kritisk fokus på Covid-19-vaccinen.

Du kan se hele NewsNation-indslaget lige her

Nye toner fra New York Times

I sit NewsNation-program taler Chris Cuomo, 53, med praktiserende sygeplejerske Sean Barcavage, der medvirkede i en artikel i New York Times, der hedder ‘Thousands Believe Covid Vaccines Harmed Them. Is Anyone Listening?’. Den kan du finde bag betalingsmur lige her.

Artiklens fokus er i sig selv helt nye toner fra New York Times, der ligesom Chris Cuomo selv har været særdeles offensiv i forhold til at promovere Covid-19-vaccinens fortræffeligheder, samtidig med at avisen har hånet og udskammet de såkaldte ‘antivaxxere’. Selv det store flertal af forældre til 0-5-årige, over 90%, der ignorerede alle myndigheders og mediers kraftige opfordringer om at lade deres små børn vaccinere mod Covid-19, har fået skæld ud af New York Times.

Læs også: Ursulas tavshed kap. 2: Baggrunden

Ingen vil røre ved det

Praktiserende sygeplejerske Sean Barcavage fortæller i programmet en alt for velkendt historie om, hvordan alle vendte ham ryggen, da han blev skadet af Covid-19-vaccinen. Han fortæller om presset for at tage imod stik nummer 2 og hvordan ingen efterfølgende ville kendes ved ham eller tage ansvar for hans ulykkelige situation. Hvordan der var, og er, nul hjælp at hente.

“Jeg troede, der ville være folk klar til at hjælpe mig efter min skade. Jeg kontaktede politiske repræsentanter og alle relevante sundhedsmyndigheder, men jeg modtog ingen svar. Ingen ville røre ved det,” siger Sean Barcavage.

Læs også: De samme 10 spørgsmål: Lægemiddelstyrelsens svar

Og sammenlign med: ‘De samme 10’: Frederik Schaltz-Buchholzers svar

Samme historie alle vegne

Og hvor har vi dog hørt den historie, som Sean Barcavage fortæller, mange gange før. Vi hører den overalt i den vaccinerede del af verden, og vi hører den også i Danmark. Barcavages historie er nærmest den præcis samme historie, som de vaccineskadede danskere fortæller. Den danske forening af vaccineskadede danskere bliver ligesom ham brutalt afvist ved døren af alle danske myndigheder. Ingen vil kendes ved dem. Igen og igen får de konklusionen, at de skal ”tale med egen læge”.

I august 2023 inviterede Sundhedsstyrelsen (SST) selv foreningen af vaccineskadede borgere til et møde. SST satte selv dagsordenen. SST lagde op til, at de ønskede at høre patienthistorierne og en beskrivelse af hvilke udfordringer, de vaccineskadede borgere havde. Patientforeningen spurgte i mellemtiden Christine Stabell Benn, professor i global sundhed ved Syddansk Universitet, om fagkyndig assistance til mødet, og Christine Stabell Benn indvilligede i at deltage på mødet.

Da SST erfarede, at Stabell Benn skulle med til mødet, aflyste SST mødet, som de selv havde inviteret til. Begrundelsen: SST kunne ikke længere se, “hvad de skulle bruge patienternes historier til.”

Som sagt: Samme historie – alle vegne.

[email protected]

Foto: Depositphotos

TIL FORSIDEN

New York Times sagsøgte i januar 2023 EU-kommissionen. New York Times hævder, at EU-Kommissionen har en juridisk forpligtelse til at frigive tekstbeskederne mellem EU-Kommissions-formand Ursula Von der Leyen og Pzifers øverste, Albert Bourla. Det var Ursula Von der Leyen selv, der gjorde New York Times opmærksom på tekstbeskederne mellem hende og Albert Bourla.

Efter EU-indkøbsaftalen om Covid-19-vacciner til hundreder af milliarder kroner stillede Ursula Von der Leyen således efterfølgende op til interview med New York Times. Her fortalte hun, at hun havde haft en usædvanlig rolle i forløbet. I artiklen, med titlen “How Europe Sealed a Pfizer Vaccine Deal With Texts and Calls”, citerer New York Times både Von der Leyen og Bourla for, at de sendte tekstbeskeder og ringede til hinanden i tiden op til kontrakten. I artiklen ser man Ursula Von der Leyen stå ved et stort vindue og kigge ud igennem det med et stålfast blik. Settingen i både billede og interview er, at Ursula Von der Leyen er sejrskvinden.

Her finder du alle foreløbige kapitler i artikelserien:

Ursulas tavshed kap. 1 (del 1 af 2)

Ursulas tavshed kap. 1 (del 2 af 2)

Ursulas tavshed kap. 2: Baggrunden

Ursulas tavshed kap. 3: Danmark ’nødt til’ kafkask overindkøb

Ursulas tavshed kap. 4: Pfizer vs. Polen

Aftalen forpligtede EU-landene til at modtage helt abnorme mængder Covid-19-vaccine. Op mod 1,8 milliarder doser. Som fx Danmark betalte dyrt for især i 2022, men også lige siden. Det mønster går igen over hele EU. Hundreder af millioner Covid-19-vaccine-doser er blevet smidt ud/destrueret. EU svømmer i Covid-19-vacciner.

Det enorme spild og udgifterne på hundreder af milliarder af kroner rejser selvfølgelig spørgsmålet om, hvorfor Kommissionen forpligtede sig til så enorme mængder Covid-19-vaccine ganske uden hensyn til de pandemiske forhold. Men det spørgsmål ønsker hverken Ursula Von der Leyen eller EU-Kommissionen at besvare.

Kortvarig, flygtig karakter

New York Times’ argument er, at det er særdeles realistisk, at tekstbeskederne indeholder oplysninger om EU-blokkens aftaler om køb af Covid-19-doser for hundreder af milliarder kroner. Oplysninger, som formentlig kun Ursula Von der Leyen og Albert Bourla kender. Mediet Politico rapporterer, at Ursula Von der Leyen angiveligt har ’opnået’ en mængdefordyrelse på 25% pr. dose selvom aftalen gjaldt for op til 1,8 mia doser Covid-19-vaccine. Alligevel noget af en præstation.

Retssagen mellem New York Times og Pfizer fulgte en forespørgsel i januar 2022 fra den europæiske ombudsmand, Emily O’Reilly, som identificerede fejladministration i Kommissionens forsøg på oprindeligt at gendanne tekstbeskederne, efter en anmodning om offentlig adgang fra netzpolitik.org-journalisten Alexander Fanta. Ombudsmandens undersøgelse viste, at Kommissionen ikke eksplicit bad præsidentens personlige kontor om at lede efter tekstbeskeder.

Som svar hævdede EU’s værdi- og gennemsigtighedskommissær Věra Jourová, at tekstbeskederne kan være blevet slettet på grund af deres “kortvarige, flygtige karakter”. Kommissionen siger endvidere, at tekstbeskederne ikke falder ind under dens gennemsigtighedspligt og tilføjede, at beskederne slet ikke kan hentes. De er ’væk’.

Læs også: De samme 10 spørgsmål kap. 1

Alternativ kommunikation for at undgå afsløring

Det rejser også spørgsmålet om, hvorvidt kommissærernes tekstbeskeder er en del af officiel kommunikation, der skal opbevares og tilgås på samme måde som andre dokumenter. New York Times mener så, at når tekstbeskederne omhandler en handel til hundreder af milliarder af kroner, EU-borgernes penge, er det i den grad officiel kommunikation.

Ifølge Politico vil vi her før sommeren 2024 få et svar, hvor Europas højeste domstol skal tage stilling til retssagen af New York Times mod Europa-Kommissionen for ikke at give adgang til tekstbeskederne.

“Offentligheden bliver fortsat nægtet information om vilkårene for en af de største indkøbskontrakter i EU’s historie,” sagde Nicole Taylor, en talsmand for New York Times ifølge Politico. “Offentlige embedsmænd bør ikke være i stand til at undgå tilsyn ved at undlade at bevare information eller ved at bruge alternative kommunikationsformer for at undgå afsløring,” tilføjede hun.

Hvem ellers?

Sagen rejser selvfølgelig mange spørgsmål.

Får vi tekstbeskederne at se? Hvad skal der til for at vi får dem at se?

Hvordan vil sagen udspille sig politisk for Ursula Von der Leyen, der allerede har annonceret, at hun går efter 5 år mere som formand for EU-Kommissionen, der skal træde til efter Europa-Parlamentsvalget d. 9. juni 2024?

Når aftalens gennemsigtighed er komplet ikke-eksisterende, alt er tåget, skjult og fordækt, er det så ikke der, man bør være ekstra på vagt? Hvordan kan Ursula Von der Leyen være blevet så magtfuld, at alle vagthunde som journalister, EU-ombudsmanden, New York Times med flere bare lige bliver viftet af? Børstet væk.

Hvem holder styr på indkøbsaftalens hundredvis af milliarder af kroner? Der tales åbenlyst om korruption i forbindelse med indkøbsaftalen, så hvis alt er i orden, hvorfor så ikke lægge det frem?

Hvem – udover Pfizer – profiterede mest på indkøbsaftalen?

LÆS NÆSTE KAPITEL – KAP. 6 – LIGE HER

[email protected]

Illustration: Mads Ortmann

Direkte kilder:

https://www.politico.eu/article/new-york-times-sue-european-union-ursula-von-der-leyen-pfizer-texts

https://www.telegraph.co.uk/world-news/2023/02/14/ursula-von-der-leyen-sued-new-york-times-refusal-disclose-pfizer

https://euobserver.com/opinion/156793

https://www.politico.eu/article/5-things-to-know-about-ursula-von-der-leyens-pfizergate-court-cases

https://www.fiercepharma.com/pharma/new-york-times-sues-ec-over-failure-reveal-text-messages-pfizer-ceo-bourla

New York Times Suing for von der Leyen’s Pfizer Texts

https://www.reuters.com/business/healthcare-pharmaceuticals/eu-silence-over-pfizer-covid-contract-talks-is-problem-that-wont-go-away-2023-03-01

TIL FORSIDEN

I november 2023 annoncerede Pfizer, at medicinalfirmaet havde sagsøgt Polen på grund af manglende betalinger for 60 millioner doser af COVID-19-vaccinen. Pfizer kræver op mod 9 milliarder kroner af Polen.

Baggrunden for det retslige sammenstød er den enorme aftale på 1,8 mia. doser Covid-19-vaccine, som EU-Kommissionen indgik med Pfizer i 2021. Aftalen, der er omgærdet af så mystiske omstændigheder. Især udvekslingen af hemmelige tekstbeskeder og telefonsamtalerne mellem Ursula Von der Leyen og Pfizers øverste, Albert Bourla, er betændt. Hemmelighedskræmmeriet og de mange ubesvarede spørgsmål er fortsat status.

”Pfizer og BioNTech søger at holde Polen til landets forpligtelser for COVID-19-vaccineordrer afgivet af den polske regering, som en del af kontrakten om at levere til EU, der blev underskrevet i maj 2021,” sagde en talsmand for Pfizer til det internationale medie Politico i november 2023 og tilføjede, at BioNTech tilslutter sig også sagen.

Her finder du alle foreløbige kapitler i artikelserien:

Ursulas tavshed kap. 1 (del 1 af 2)

Ursulas tavshed kap. 2 (del 2 af 2)

Ursulas tavshed kap. 2: Baggrunden

Ursulas tavshed kap. 3: Danmark ’nødt til’ kafkask overindkøb

Ursulas mængdefordyrelse

I 2021 underskrev Kommissionen en ny kontrakt med Pfizer for op til 1,8 milliarder doser COVID-19-vaccine. Denne fælles købsaftale, som Kommissionen har forhandlet på vegne af EU-landene, forværrede blokkens tidligere aftale og ifølge Politico har EU angiveligt betalt op mod 25% i merpris pr. dosis, selvom altså bestillingen på op til 1,8 mia. doser ellers godt kunne tænkes at opfylde kravene for en mængderabat.

Aftalen binder lande til at købe doser, som de ikke har brug for. Det er der i forvejen mange beviser på – i Danmark er 2022 og de 26,5 mio. doser vi købte kun til det år et godt eksempel – og det kommer igen til udtryk i retssagen mellem Pfizer og Polen.

Ursula Von der Leyen afviser pure at diskutere den rolle, hun har spillet i forhandlingerne, der gik forud for aftalen. Og de hemmelige tekstbeskeder mellem Von der Leyen og Bourla forbliver missing in action.

For dyrt for Polen

I april 2022 meddelte den daværende polske sundhedsminister Adam Niedzielski, at landet var holdt op med at tage imod vaccineleverancer. Han hævdede, at Polen havde benyttet en force majeure-klausul i kontrakten med henvisning til økonomisk belastning forårsaget af Ukraine-krigen. Han forklarede også, at landet overhovedet ikke havde behov for den enorme mængde Covid-19-vacciner, som landet blev tvunget til at modtage. Han lod forstå, at aftalen kostede Polen alt for dyrt.

Kort tid efter fik Polen opbakning. En gruppe på ni andre lande, alle fra Øst- og Centraleuropa, klagede over, at de sad fast i kravet om at bruge penge på doser, de ikke havde brug for. Endda i en tid med heftig økonomisk turbulens. Landene pressede Kommissionen for at genåbne aftalen og rejste spørgsmålet gentagne gange på møder mellem EU’s sundhedsministre.

Da vaccinationsraterne faldt, begyndte lande uden for den central- og østeuropæiske gruppe at tilslutte sig opfordringen til en genforhandling. Snart efter fulgte et krav om større gennemsigtighed i de oprindelige forhandlinger mellem Pfizer og Kommissionen. “Hvad blev lovet? Vi vil rigtig gerne vide det,” sagde den belgiske ambassadør Pierre Cartuyvels i december 2022.

Læs også: Twitter Files på dansk – kapitel 1

9 milliarder kroner

I maj i år annoncerede Kommissionen en genforhandling af den eksisterende aftale. Det reducerede – med et uspecificeret beløb – antallet af udestående doser, mens leverancerne også ville være mere spredte ind i 2026. Polen nægtede dog at tilmelde sig den reviderede aftale.

Pfizers regning til Polen kan nå op på 1,2 milliarder euro (ca. 9 milliarder kroner) baseret på en pris på 19,50 euro pr. dosis som rapporteret af Financial Times (de nøjagtige detaljer i kontrakten forbliver hemmelige). Og for Pfizer er sagen et klart signal til ethvert land, der måtte ønske at slippe for at betale, hvad de skylder – altså hvad Pfizer mener, at landene skylder.

Siden Pfizer selv i november 2023 annoncerede, at de nu tager Polen i retten, har der i det store hele været stille om sagen.

Psst! holder naturligvis øje med sagen.

[email protected]

ILLUSTRATION: Mads Ortmann

I kapitel 5 kigger Psst! nærmere på opgøret mellem New York Times og EU-Kommissionen. DEN KAN DU LÆSE LIGE HER

TIL FORSIDEN

Direkte kilder:

https://www.politico.eu/article/pfizer-is-suing-poland-over-covid-vaccines-this-is-how-we-got-here

https://www.bmj.com/content/383/bmj.p2810

https://www.romania-insider.com/romania-may-coordinate-defense-poland-hungary-pfizer-lawsuit-2024

https://www.brecorder.com/news/40279597

https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/38016715

https://www.pap.pl/en/news/poland-hopes-some-agreement-pfizer-over-undelivered-vaccines

Fokus er EU’s store aftale om indkøb af 1,8 mia doser Covid-19-vaccine, der betød, at vi over hele EU har set et mønster om abnorme mængder Covid-19-vaccine til hvert land. Hundreder af millioner af doser Covid-19-vaccine er til overs. Affald.

Det er præcis de hyper-overdrevne mængder Covid-19-vaccine, som Pfizers retssager mod Polen, Ungarn og Rumænien handler om. Dem kommer vi også til i serien her.

Aftalen, der kom i stand efter udveksling af hemmelige tekstbeskeder mellem Ursula Von der Leyen og Pfizers øverste, Albert Bourla, har kostet EU-landene hundreder af milliarder kroner, og Danmark er selvfølgelig heller ikke gået fri af milliard-regningerne. Overdragelsen af danske skatteyderes penge til Pfizer.

Og hvem ellers?

Links til de øvrige historier i serien:

Ursulas tavshed kap. 1 (del 1 af 2)

Ursulas tavshed kap. 1 (del 2 af 2)

Ursulas tavshed kap. 2: Baggrunden

Nu forstår vi

Danmark har betalt ekstreme beløb for Covid-19-vacciner, som Danmark på ingen måde havde brug for.

I 2022 ”forpligtede” Danmark sig ifølge Statens Serum Institut til at købe 22 millioner doser Covid-19-vacciner i 2022 til ca. 2,8 milliarder kroner. Indkøbet, eller ’forpligtelsen’, blev godkendt af Finansudvalget i april ’22.

Den handel gav ikke mening for professor i sundhedsøkonomi på Syddansk Universitet, Jes Søgaard.

“Man har været klar over, at den her pandemi var ved at klinge af. Så er der altså ikke grund til at købe for 2,8 milliarder kroner ekstra vacciner. Det stod klart, at vi ikke får brug for 22 millioner vacciner. Det er jo mellem 3-4 stik per borger i Danmark. Det her er meget, meget dårligt købmandskab på skatteborgernes vegne,” sagde han til Radio4 i juni 2022, og tilføjede:

”Jeg forstår ikke, hvad der foregår, der hvor den her beslutning er blevet taget.”

Billedet er mere klart i dag efter mere viden om Ursula Von der Leyens hemmelige tekstbeskeds-aftale med Albert Bourla.

4,5 mio ’variantopdaterede’ doser

Bare et par måneder efter indkøbet af de 22 mio. doser til 2,8 mia. kr., annoncerede sundhedsminister Magnus Heunicke på endnu et corona-pressemøde, at nu havde Danmark købt yderligere 4,5 millioner doser ”variantopdaterede” doser. Bare sådan. Beløbet for det indkøb blev aldrig oplyst. De 4,5 millioner ”variantopdaterede” doser skulle i øvrigt kun bruges på danskere over 50 år.

I det samlede regnestykke lander vi altså i alt på mindst 26,5 millioner doser bare i 2022. Stykprisen pr. dose er udregnet til 120-130 kroner, så et Covid-19-vaccineindkøb for ca. 3,3 – 3,4 mia. kr. for Danmark alene i 2022. Det er uklart hvor mange doser, der rent faktisk er blevet brugt ud af de 26,5 mio. doser, men det synes meget usandsynligt, at Danmark skulle have brugt mere end en million doser.

Så lad os for eksemplets skyld sige, at vi brugte en million doser. Det giver Danmark 25,5 mio. doser i overskud. 25,5 millioner doser, som Danmark ikke havde brug for.

Regning: Over 3 milliarder kroner skulle der overdrages af skatteydernes penge. Kun i 2022.

Og husk: Vi ved ikke med sikkerhed, at 26,5 mio doser vaccine var det endelige antal i 2022. Vi ved kun, at det mindst var 26,5 millioner doser.

’Vi var nødt til det’

I et skriftligt svar anerkender Sundhedsministeriet, at “der er indkøbt flere vacciner, end der sandsynligvis var behov for”. Sundhedsministeriet indrømmer, at Danmark var ”nødt til at indgå forpligtelser til køb af Covid-19-vacciner”.

“Sundhedsministeriet har i forbindelse med håndteringen af Covid-19-vacciner været nødt til at indgå forpligtelser til køb af covid-19-vacciner, hvor der på tidspunktet for indgåelse af kontrakterne ikke har været fuldt overblik over epidemien og behovet for antallet af vacciner,” lød det i et skriftligt svar til Ritzau. Sundhedsministeriet tilføjede, at:

”Danmark er som udgangspunkt bundet af de EU-aftaler om indkøb af vacciner, som Danmark har tilsluttet sig.” Sundhedsministeriet ønskede efterfølgende ikke at uddybe svaret overfor de få medier, der søgte yderligere forklaring.

Spørgsmål

Psst! vil på baggrund af den information, vi har været igennem i løbet af de 3 første afsnit i kapitelserien meget gerne spørge alle, der kan bidrage med konkret viden, om sagen. Vi har konkrete spørgsmål:

  • Hvor kom tallet 26,5 millioner doser fra?
  • Hvordan kunne Finansudvalget i april ’22 godkende det indkøb?
  • Hvordan kunne alle partierne være på linje? Hvordan kunne det nogensinde gå igennem?
  • Hvad har spildte vacciner i alt kostet Danmark fra start til nu? Vi ved, at det er mange milliarder kroner – hvor mange milliarder?
  • Hvor mange doser Covid-19-vaccine har Danmark købt fra starten til april 2024? Det samlede antal.
  • Hvor står der præcist i den her indkøbsaftale, som der ofte refereres til, at Danmark skal købe (mindst) 26,5 mio. doser Covid-19-vaccine alene i 2022? Hvor kan vi SE det eller de tal sort på hvidt?
  • Hvor meget er der i alt blevet købt Covid-19-vacciner for i EU? Fra start til nu.
  • Hvor mange doser Covid-19-vaccine har Danmark købt specifikt til 2024, hvor vi pr. april 2024 fortsat anbefaler gravide og alle over 65 år at blive vaccineret mod Omikron.
  • Er en aftale af den her enorme størrelse sikret grundigt og holdt minutiøst regnskab med, så alle mistanker om fx korruption ’sikkert og effektivt’ kan slås ned? Hvor ser vi det henne?

Vi har flere spørgsmål endnu. Nu er de stillet her. De vil også blive stillet direkte så snart vi har chancen.

Ursula Von der Leyen er sandsynligvis få måneder væk fra at sætte sig til rette til yderligere 5 år som EU-kommissionsformand (foto: Depositphotos)

Begejstrede medier

En spøjs krølle på historien er, at flere danske medier overraskende nok var kritiske overfor det indkøb af 22 mio. doser Covid-19-vaccine til 2,8 mia. kr., der blev annonceret i juni måned. Da Magnus Heunicke så i starten af september, små 3 måneder senere, annoncerede indkøbet af de 4,5 mio. ”variantopdaterede” doser kun til borgere over 50 år, var kritikken af overindkøb forstummet. Flere af medierne lavede endda en 180 graders vending. DR, TV 2, BT, Berlingske m.fl. genfortalte begejstret om de 4,5 millioner yderligere corona-vaccine. 4,5 millioner ekstra doser supervåben.

Læs også: Velkommen til Psst!

Psst!s kommentar

Medierne klappede begejstret, mens 2022-kuppet stod på. Mindst 3 milliarder kroner blev listet ud af bagdøren – til Pfizer og …? Hvem ellers? Hvem har profiteret udover Pfizer? Vi bør hele tiden huske det spørgsmål: Og hvem ellers?

Kuppet står på endnu, du må bare ikke høre om det.

Hvorfor, spørger du?

Det er på grund af betingelser, som ikke er specificeret nogen steder. Ingen kan svare på noget, ingen kender til tallene. Ingen ved hvorfor Finansudvalget godkendte det indkøb, selvom regnestykket i sig selv skriger ’STOP! Røveri! Stop tyven!’ Samtlige partier på linje. Ingen ved hvorfor vi købte nok vacciner til, at alle danskere, der rent faktisk kunne eller ville modtage stikket, kunne blive vaccineret mod Corona ca. 10 gange. På et år. Ingen medier synes, at det er en historie. Ingen kender noget til det.

Sådan er det på magisk vis med aftalen, der blev indgået af Ursula Von der Leyen og Pfizers øverste chef, Albert Bourla, via hemmelige tekstbeskeder og hemmelige telefonopkald. Intet står nogle steder, men sådan er det.

Vi vil have svar. Vi skal ikke høre flere historier om, at Danmark skal spare dyner og måltider væk på danske sygehuse, samtidigt med at vi frivilligt overdrager rigdom til korrupte slyngelforetagender.

[email protected]

Illustration: Mads Ortmann

I fjerde kapitel går vi til retssagerne. Hvad handler de om? Hvorfor sker de? Hvad er på spil?

Som fx Pfizer vs. Polen. Pfizer søger betaling for 60 millioner doser Covid-19-vaccine af Polens ca. 37 millioner indbyggere. Pfizer vil have op mod 9 milliarder kroner. Polen afviser kravet og kræver gennemsigtighed om indkøbsaftalen mellem EU og Pfizer.

DU KAN LÆSE 4. KAPITEL LIGE HER

TIL FORSIDEN

Direkte kilder:

https://radio4.dk/nyheder/coronavacciner-for-28-milliarder-kroner-er-daarligt-koebmandskab-fxP9ttPyI8rvhBkcWxYk

https://fyens.dk/danmark/fakta-danmark-faar-4-5-millioner-doser-coronavaccine-i-september

https://www.dr.dk/nyheder/indland/flere-grupper-faar-tilbudt-coronavaccine-i-efteraaret-45-millioner-doser-indkoebt

https://nyheder.tv2.dk/2022-09-07-danmark-har-nu-modtaget-foerste-leverance-af-saerligt-designede-vacciner

https://www.dr.dk/nyheder/seneste/danmark-koeber-22-millioner-coronavacciner-i-aar

https://op.europa.eu/webpub/eca/special-reports/covid19-vaccines-19-2022/da

https://nyheder.tv2.dk/samfund/2022-05-05-fem-millioner-vacciner-bliver-for-gamle-over-sommeren

Det store spørgsmål: Hvorfor vælge konkret at sætte fokus på EU-Kommissionsformand, Ursula Von der Leyen, der nu undersøges af den europæiske anklagemyndighed (EPPO) for blandt andet korruption og interessekonflikt?

Fordi der er en gigantisk – og massivt underfortalt – historie gemt i hvordan Ursula von der Leyen via hemmelige tekstbeskeder og telefonsamtaler med Albert Bourla, Pfizers øverste, i 2021 forhandlede køb af 1,8 mia doser Covid-19-vaccine til EU.

Aftalen har en værdi af hundreder af milliarder kroner. Beløbet er efter alt at dømme mindst €21,5 mia – ca. 162 mia. kr.. Det tal kommer fra Financial Times. Det store internationale politiske medie Politico melder om €35 milliarder – ca. 260 mia. kr.. New York Times taler om endnu større beløb. Derfor vil vi i artikelserien referere til tallet som ’hundreder af milliarder kroner’.

Vi tager det fra en ende af. Den næste håndfuld kapitler er mere eller mindre færdige, og der er flere på vej.

En tåget omgang

Psst! vil som det første danske medie fortælle historien om EU’s indkøbsaftale i en sammenhæng: Ursula Von der Leyens rolle, de mange verserende retssager med EU-indkøbsaftalen som slagplads og hvordan Danmark konkret blev tvunget til at betale mange milliarder kroner for vacciner, som alle vidste, at vi aldrig havde – og ville få – brug for.

Vi kommer til at dokumentere sagens konkrete oplysninger med kilder som blandt andre Politico, New York Times, Financial Times, The Telegraph, Reuters m. fl. Og de mange spørgsmål, som vi stiller igennem serien, er spørgsmål, som vi vil forsøge at blive klogere på.

Vi vil dokumentere, at EU’s indkøbsaftale med Pfizer er en ugennemsigtig, tåget og stærkt mistænkelig aftale, der rejser et utal af konkrete spørgsmål. Vi vil i artikelserien gerne stille de spørgsmål klart og tydeligt og i en sammenhæng. Vi vil gerne tale med kloge mennesker, der har ekspertise på forskellige relevante områder. Vi håber, at de også gerne vil tale med os.

Og i modsætning til samtlige andre danske medier tør vi op- og belyse i stedet for at tie.

Ursula Von der Leyen undersøges af den europæiske anklagemyndighed (EPPO) for blandt andet korruption og interessekonflikt (Foto: Depositphotos)

Spørgsmålene

Hvad var indholdet i de tekstbeskeder, der blev udvekslet mellem Ursula von der Leyen og Albert Bourla?

Hvorfor må vi ikke se beskederne?

Hvorfor sikrede EU sig 1,8 mia. doser vaccine?

Hvorfor er der samme mønster over hele EU, hvor hvert land modtog op til 10 doser pr. borger, der rent faktisk kunne modtage Covid-19-vaccinen, bare i løbet af et år?

Og hvorfor er det overhovedet relevant for dig? Det er blandt andet relevant fordi Ursula Von der Leyens aftale har kostet dig og dine medborgere, og stadig koster dig og dine medborgere, dyrt. Meget dyrt. Danmark skærer ind til benet på hospitaler og plejefaciliteter, mens vi alene i 2022 forærer absolut mindst 3,3 mia. kr. væk til Pfizer. Vi brugte – og bruger – kun en brøkdel af de Covid-19-vacciner, som vi bliver tvunget til at købe, og regningen for det ufattelige spild er milliarder og atter milliarder af kroner. Skatteydernes penge.

Læs også: Velkommen til Psst!

Hvor kom tallet 26,5 mio. fra?

Danmark i 2022 er et godt eksempel på det abnorme overindkøb, der er mønsteret over hele EU. Vi købte mindst 26,5 mio doser Covid-19-vaccine til langt over 3 milliarder kroner – kun til 2022. Det er svært at forestille sig, at Danmark brugte bare en enkelt million af de doser, men lad os for eksemplets skyld alligevel gå ud fra det. Det giver mindst 25,5 millioner doser i overskud og mere end 3 milliarder kroner spildt.

Hvor kom tallet 26,5 millioner doser fra? Konkret.

Hvordan kunne Finansudvalget i april ’22 godkende det indkøb?

Hvordan kunne alle partierne stemme for?

Hvor står det?

Hvad har spildte vacciner i alt kostet Danmark fra start til nu? Vi ved, at det er mange milliarder kroner – hvor mange milliarder taler vi om? Et klart svar ville give et bredere perspektiv i forhold til næste gang vi erfarer at det danske sundhedsvæsen sparer dyner og måltider til patienterne, borgerne, væk.

Vi vil i sidste ende gerne vide: Kom tallet 26,5 millioner doser som en ordre – som et resultat af Ursula Von der Leyens hemmelige tekstbeskeds-aftale med Albert Bourla? Hvis ja: Hvordan? I hvilken form? Hvor står der præcist i den her indkøbsaftale, som der ofte refereres til, at Danmark skal købe (mindst) 26,5 mio. doser Covid-19-vaccine alene i 2022? Hvor kom tallet 26,5 mio doser (mindst) konkret fra? Hvor kan vi SE det eller de tal sort på hvidt?

Hvad med pengene? Klarheden – beløbene, der er afregnet og bogført krone for krone?

Hvor meget er der i alt blevet købt Covid-19-vacciner for i EU? Fra start til nu.

Er der styr på indkøbsaftalens finanser? Alt omkring vaccine-indkøbsaftalen er skjult, tåget, ugennemsigtigt. Hvor er regnskabet for EU’s indkøbsaftale til hundreder af mia. kr.? Er en aftale af den her enorme størrelse sikret grundigt og holdt minutiøst regnskab med, så alle mistanker om fx korruption ’sikkert og effektivt’ kan slås ned? Hvor ser vi det henne?

Vi vil belyse de igangværende retssager. Der er retssager, der alle omhandler tekstbeskederne og indkøbsaftalen generelt, over det hele – blandt andre New York Times, Polen, Rumænien og Ungarn har sager kørende mod Pfizer. 

Når vi at få svar før Ursula von der Leyen sætter sig til rette til yderligere fem år på posten? Hvis hun gør. Den tidligere tyske minister har allerede annonceret, at hun stiller op som kommissionsformand for den næste kommission, der skal træde til efter Europa-Parlamentsvalget d. 9. juni 2024.

Det startede som pral – hun var frelseren, der gav sejrsinterview til New York Times. Nu er hun tavs. Illustration: Mads Ortmann for Psst!

De tavse danske medier

De danske medier er 100% enige om, at EU’s største medicinal-aftale i historien, et kafkask overindkøb, der blev indgået under dybt mistænkelige og besynderlige forhold, og som har afledt retssager til højre og venstre, og som også har kostet Danmark voldsomt dyrt, ikke er en historie. Først i april 2024 kom de første små pip fra dele den danske presse, der ikke længere kunne ignorere, at topanklagere fra den europæiske anklagemyndighed (EPPO) lige nu efterforsker Ursula Von der Leyens rolle i den store vaccine-indkøbsaftale. Hun står anklaget for ‘indblanding i offentlige funktioner, at slette sms’er, korruption og interessekonflikt’. De fleste danske medier bragte pligtskyldigt et Ritzau-telegram, og det var så det.

Bortset fra de her helt nye historier, som ikke længere kunne ignoreres, har de danske medier hele vejen igennem været tavse. Mange af de danske medier har fortsat ikke spenderet ét bogstav på sagen. Hvordan kan det være? Er det måske fordi, at den mest uangribelige af alle helligdomme, Covid-19-vaccinen, indtager en så central plads i historien? Det supervåben af en vaccine vil medierne jo meget nødigt på nogen som helst måde være kritiske overfor, så er det måske forklaringen? Er Covid-19-vaccinen blevet brugt som den skinnende genstand, der skulle fjerne fokus fra et milliard-kup mod EU-borgerne?

De enige danske medier

De etablerede danske medier har altså frem til april 2024 været helt enige om ikke på nogen måde at dække Ursula Von der Leyens hemmelige tekstbeskeds-aftale. De har ellers kilder til rådighed som fx New York Times, Politico, Telegraph og endda Reuters – internationale medier, som de danske medier typisk har en stor forkærlighed for (og åbenlys tiltro til).

Men den forkærlighed gælder så ikke, når det handler om Ursula Von der Leyens hemmelige tekstbeskeds-aftale. Vi vil i løbet af artikelserien søge at blive klogere på hvorfor de danske medier i samlet flok konkluderer, at EU’s indkøb af 1,8 milliarder doser Covid-19-vaccine og Ursula Von der Leyens rolle i den aftale, ikke er et bogstav eller indslag værd.

At Danmark i 2022 købte mindst 26,5 millioner doser Covid-19-vaccine, hvoraf vi måske (højt sat) brugte en enkelt million doser og dermed måtte skaffe os af med +25 millioner doser vaccine til mange milliarder kroner, har heller aldrig vækket pressens nysgerrighed. Måske pressen en dag vil svare på hvordan hele sagen konkret ikke er en historie.

LÆS SIDSTE DEL AF KAPITEL 1 LIGE HER

Illustration: Mads Ortmann

[email protected]

Til forsiden

Psst! Har du husket at dele historien?