De samme 10 spørgsmål - Jeanne A. Rungbys svar

Kapitel 7 af Psst!s serie, der stiller 10 enkle spørgsmål om Covid-19-vaccinen til de aktører, du kender fra Covid-19-debatten. Vi kalder serien for ‘De samme 10 spørgsmål’. Jeanne A. Rungby, der er speciallæge i otorhinolaryngologi, svarer nu.

pige-faar-c19vax-deposit-snip

Jeanne A. Rungby er speciallæge i otorhinolaryngologi. Hun har været kritisk overfor Covid-19-vaccinen, og hun har stillet spørgsmål til både myndigheder og ministre. Og fået svar. Fx fik hun et opsigtsvækkende svar fra Lægemiddelstyrelsen om, at der rigtigt nok var udeklareret indhold i Covid-19-vaccinen. Den historie vender vi tilbage til om ikke så længe.

Jeanne A. Rungby siger selv:

“Jeg har med en baggrund og uddannelse som forsker, brugt de sidste 3 år på at efterforske pandemihåndteringen, herunder de såkaldte mRNA-vacciner og deres virkninger. Jeg har udarbejdet diverse bivirkningsrapporter for at informere og advare befolkningen mod vaccinerne Jeg har stillet spørgsmål til sundhedsministeren om DNA-forureningen i vaccinerne, blandt andet betydningen af SV40. Jeg har også spurgt hvorledes kontrollen af vaccinerne er foregået og i denne forbindelse opdaget, at der ikke er foretaget regelret regulatorisk kontrol af dem forud for den betingede godkendelse.”

Jeanne Rungby svarer nu på Psst!s 10 spørgsmål om Covid-19-vaccinen.

Du kan se de tidligere kapitler i serien lige her:

De samme 10 spørgsmål kap. 1

Kap. 2: Lægemiddelstyrelsens svar

Kap. 3: Frederik Schaltz-Buchholzers svar

Kap. 4: SSIs svar

Kap. 5: Christine Stabell Benns svar

Kap. 6: Allan Randrups svar

*Blooper: SSTs svar

Stor uenighed om facts

Konceptet er: Vi stiller de samme 10 spørgsmål på skrift til en række relevante aktører – de aktører, du kender fra Covid-19-dækningen/Covid-19-debatten. De samme 10 spørgsmål med mulighed for at uddybe hvert svar. Psst! kan ikke stille opfølgende spørgsmål. Svarene bliver ikke på nogen måde redigeret eller skåret i – bliver bragt i fuld længde. Som du vil se er Jeanne Rungbys svar et long-read, men fuld længde betyder fuld længde, og vi er glade for de grundige svar.

Det er Psst!s opfattelse, at det er vigtigt at få besvaret de enkle spørgsmål – som en slags finger i jorden: Hvor står vi lige nu? Hvad siger de forskellige relevante aktører om Covid-19-vaccinen her i maj 2024?

Det fremgår her 7 kapitler inde i serien, at uenigheden om ‘facts’ om Covid-19-vaccinen er utroligt stor. Christine Stabell Benns og Frederik Schaltz-Buchholzers svar er fx meget langt fra SSIs og Lægemiddelstyrelsens svar. Som var der tale om to forskellige virkeligheder. Det vender vi selvfølgelig tilbage til – men i øjeblikket indsamler vi svar.

Spørgsmålene er blevet sendt til 16 af landets mest eksponerede/debatterede kapaciteter på forskellige felter. Eksperter, myndigheder, læger, kendte mennesker i forhold til Covid-19-debatten og/eller -dækningen.

Nu svarer Jeanne A. Rungby på ‘De samme 10 spørgsmål’. Foto: Privat

De 10 spørgsmål:

Spørgsmål 1: Er Covid-19-vaccinen sikker og effektiv?

Uddybning: Mit svar. Hvis et medicinsk produkt, i dette tilfælde en injektion af en substans, der når blodbanen, skal betegnes som sikker og effektiv, kræver det at produktet har været igennem en række undersøgelser, fase 1 – 4- forsøg, både af producenten og desuden efterkontrolleret af regulatoriske myndigheder. Der gælder strikte regler for godkendelse af medicinske produkter, idet de skal leve op til Good Manufactoring Practice, GMP. Myndigheder som lægemiddelstyrelsen og den Europæiske lægemiddelstyrelse (EMA) har pligt til at udføre god regulatorisk praksis (GRP) efter foreskrevne regler.

De skal således sikre, at der er udført en række veldefinerede studier på produktet f. eks, skal det undersøges hvor i kroppen produktet ender (biodistributionsstudier), hvilken effekt eller mulig skade det har på forskellige organer og om produktet kan ændre generne, påvirke fostre hos gravide, påvirke fertiliteten eller udløse cancer. Disse undersøgelser er ikke udført, hvilket jeg vil dokumentere i det følgende.

Pfizer og Moderna skiftede fra proces 1 til proces 2 efter den betingede godkendelse blev givet, uden at myndighederne sikrede tilsvarende ny granskning af fremstillingsprocessen.

Proces 1 og proces 2 er væsentligt forskellige.

De berømte fase 3 forsøg på ca. 40.000 testpersoner, som alle forskere diskuterer, er baseret på proces 1. Men den Covid-19 vaccine, som blev givet til store dele af verdens befolkning, er baseret på proces 2.

Det bliver derfor absurd og irrelevant at diskutere fase 3 forsøgene på proces 1., idet man reelt har anvendt en anden metode til fremstillingen.

Disse fase 3 forsøg havde tilsyneladende det formål at narre os til at tro vaccinerne var sikre og effektive.

Dette skuespil lykkedes kun fordi vores sundhedsmyndigheder spillede med på bedraget. Spørgsmålet er, hvorfor de gjorde det mod deres egen befolkning.

Myndighederne og ministrene har påtvunget befolkningerne et produkt, baseret på genetiske manipulerede organismer, som aldrig er undersøgt i et fase 3 forsøg på mennesker før godkendelsen. Jeg vil dokumentere min påstand nedenfor.

Hvad er proces 2?

I løbet af det sidste halve år af 2023 er det kommet frem, at den fremstillingsproces, der blev anvendt til fremstilling af Covid-19-vaccinerne (proces 1.), som ligger til grund for den betingede godkendelse af disse mRNA-vacciner i EMA, blev ændret til proces 2, i forbindelse med massefremstillingen af mRNA-vaccinerne (1, 7).

Proces 1 blev baseret på PCR-teknik, en renere proces, hvor oprensning for DNA var nemmere. Der var ikke den samme risiko for forurening med hele plasmid DNA ej heller med kapsel-stumper fra colibakterier, de såkaldte endotoksiner, der kan give anafylaktisk chok og cytokinstorm som kendetegner proces 2.

Proces 2 foregår bogstaveligt talt i en gigantisk bunke afføring, hvori der dyrkes genmodificerede E-colibakterier, som så skal generere mRNA til vaccinerne. For at kunne producere tonsvis af disse vacciner med denne metode, kræves en række forhold opfyldt for disse bakterier. De skal være antibiotikaresistente, så de deler sig hurtigere. Derfor indeholder deres DNA ikke kun koden for spikeprotein men også den genetiske kode for antibiotikaresistens mod kanamycin og neomycin.

Den metode, som blev anvendt i proces 2, blev aldrig gransket i henhold til reglerne for god fremstillingspraksis (GMP) af Den Europæiske Lægemiddelstyrelse (EMA) (2, 3, 4). Når selve fremstillingsprocessen for et produkt ændres, skal et medicinsk produkt gennemgå en ny granskning for GMP, som var det et helt nyt produkt.

Hvorfor blev disse studier ikke udført?

EMA, FDA og nationale sundhedsmyndigheder valgte at omgå denne proces, hvorefter produktet blev betinget godkendt og givet til størstedelen af klodens befolkning herunder børn og gravide.

Specielt foreligger der nu beviser for at proces 2 indebærer indsprøjtning med en genmodificerende organisme (GMO) (1). ”GMO” henviser til et medicinsk produkt produceret på basis af genetisk modificerede organismer. Kravene for godkendelse af GMO er endnu strengere og mere rigide, end kravene for almindelige lægemidler. Disse krav blev ikke opfyldt ved godkendelse af vaccinerne. I Australien er Pfizer og Moderna sagsøgt for ikke at have registreret produktet som GMO (5).

Proces 1 blev gjort u-blindede efter få måneder. Når forsøg gøres u-blindede ved vaccinering af kontrolgruppen, betyder det, at kontrolgruppen ikke længere er valid til sammenligning, hvorefter langtidsbivirkninger og effekter ikke kan – eller siden vil kunne vurderes. Der foreligger således ikke et korrekt udført præklinisk blindet randomiseret forsøg på mennesker baseret på disse mRNA-vacciner fra Pfizer.

Det faktum at vaccineproducenterne skiftede til Proces 2 blev ikke afsløret  for offentligheden før det blev opdaget i april 2023 ved et tilfælde af Kevin McKernan, som har en BS i Biologi fra Emory University med mangeårig erfaring indenfor Det Humane Genom Projekt, CSO og stifter af Medical Genomics med erfaring i sekventerings teknologi.

Ved anvendelse af gensekventering opdagede McKernan, at der var en betydelig forurening af både Modernas og Pfizers bivalente booster Covid-19 vacciner med Plasmid DNA, som hidrører fra selve produktionsproces 2 (1, 6). Det fundne plasmid DNA udgør hele genomet fra en bestemt laboratorieskabt E-Coli bakterie, der var særligt sammensat af varierende gensekvenser (GMO), herunder med indhold af blandt andet Simian Virus 40 promotor (SV40), som er kendt for at fremme udviklingen af cancer (1, 6). Således opdagede offentligheden for første gang, hvilken fremstillingsmetode producenterne havde anvendt til vaccinerne. Det er siden blevet bekræftet gennem aktindsigter.

Den danske lægemiddelstyrelse indrømmet, at der er plasmid-DNA i vaccinerne(6).

Disse to processer og de tilknyttede risici er ikke identiske og bør derfor underkastes separat GMP (God Fremstillingspraksis). Det fremgår af det følgende at hverken Pfizer, FDA eller EMA  har udført de påståede analyser.

I den afsluttende rapport fra Pfizer, som blev frigivet den 19. – 20. december 2023, publiceret på EMAs hjemmeside, fremgår det, at  man fritog ”proces 2” for god fremstillingspraksis (GMP) (1, 2). Dette harmonerer ikke med Lægemiddelstyrelsens forsikring om, at vaccinerne opfylder de gældende krav til GMP, idet der ikke er udført randomiserede blindede forsøg på mennesker gældende for ”proces 2”.

I rapporten (2, 3), kan læses følgende udsnit på side 3:

“… as agreed with FDA and EMA. Updated schedules of assessments and protocol text to identify study visits, …no longer need to be completed… Removed the objective to describe the safety and immunogenicity of prophylactic BNT162b2 in individuals 16 to 55 years of age vaccinated with study intervention produced by manufacturing “Process 1” or “Process 2” because of the volume of BNT162b2 now distributed and administered globally using manufacturing “Process 2,” making this comparison unwarranted.”

På side 42 i samme dokument (1, 2) står desuden:

“…. because the study is now being fully unblinded with no control arm, making it observational in nature, and with the active safety surveillance period for the majority of participants completed, following agreement with the FDA and EMA, the study will be concluded early.”

Pfizer valgte, som der fremgår af citaterne ovenfor, i enighed med EMA og FDA at undlade kontrollen af ”proces 2” grundet det store volumen af vaccinen allerede administreret globalt. I tilgift valgte man at stoppe al yderligere kontrol af test-individerne. Dette skete bl.a., fordi den oprindelige randomiserede undersøgelse blev gjort ublindet (efter få måneder) og derfor ikke længere faldt ind under definitionen af en randomiseret undersøgelse, men i stedet blev en observationel undersøgelse. Den beslutning var i strid med studieprotokollen og det der allerede var aftalt. Derved ødelagde man muligheden for opfølgende sikkerheds evaluering som planlagt. Dette var i praksis en undladelse af både GMP og GRP på begge processer. Hermed blev muligheden for at konkludere noget om sikkerhed og effektivitet, herunder langtidsbivirkninger og mortalitet i et randomiseret materiale, umuliggjort.

For at sikre, at jeg har forstået ovenstående korrekt, har jeg rådført mig med en specialist på området, Joshua Guetzkow, Ph.d. og associeret professor på Department of Sociology and Anthropology and Institute of Crimonology på Hebrew University, Tel Aviv. Joshua Guetzkow har udført et detaljeret studie af Pfizers dokumenter vedrørende ”proces 2”. (7).

Konklusionerne i denne rapport af Guetzkow var følgende:

 • De mRNA-vacciner, som er anvendt i Pfizer/BioNTechs kliniske randomiserede undersøgelser, der danner basis for de regulatoriske granskninger, blev produceret med anvendelse af proces 1. De vacciner der blev givet midlertidigt betingede og senere ubetingede godkendelse, er produceret med anvendelse af proces 2.
 • Der er vigtige forskelle mellem disse 2 produktionsprocesser, som kan påvirke sikkerhed og effektivitet. Disse forskelle inkluderer kontamination med plasmid DNA, i særdeleshed en delsekvens af SV40, som ikke var korrekt anmeldt af Pfizer over for myndighederne og ej heller korrekt sammenlignet.
 • Ud af 22.039 testpersoner i alderen 16 – 55 i de kliniske randomiserede undersøgelser blev kun 252 testpersoner givet vaccinen produceret på basis af proces 2.
 • Forsøgsprotokollen  for den randomiserede undersøgelse af testpersoner i proces 2 sammenlignet med testpersoner i proces 1 angiver, at den vil sammenligne sikkerhed og immunrespons ved begge processer. Denne sammenligning blev aldrig udført, ej heller blev der nogensinde indsendt beskrivelse af resultater fra prækliniske studier, der blev baseret på proces 2.
 • Baseret på en sammenligning udført af bivirkningsforekomsten hos forsøgspersoner ved de to processer, var forekomsten af bivirkninger ved proces 2 2,5 gange højere. Denne forskel var statistisk signifikant.

Det fremgår således af Guetzkows rapport, at de to processer ikke er direkte sammenlignelige, hvorfor der kræves separat GMP på de to processer (7). Det er i strid med GRP, Good Regulatory Practice at godkende lægemidler, hvor de kliniske undersøgelser er udført med en anden produktionsmetode og potentielt andre egenskaber end det der påtænkes markedsført.

En gruppe europaparlamentarikere har henvendt sig til EMA i et åbent brev, for at bede om EMA´s forklaring på dette(4).

Imidlertid har EMA i deres brev til MEP Graff (4) fastholdt, som jeg tolker det, at de to processer ikke adskilte sig væsentligt fra hinanden, og at der derfor ikke var grund til at foretage separat GMP og GRP på ”process 2”.

EMA skriver: ”the adapted vaccines are not new vaccines with marketing authorizations separate from those of the originally authorized vaccines. Any theoretical environmental risk they may pose is considered to be the same.”

EMA bekræfter således at der ikke er foretaget separat GMP på proces 2.

Det fremgår desuden af brevet fra EMA til MEP Graff, at de nationale regulatoriske myndigheder er ansvarlige for den endelige miljømæssige kontrol (GMP) af vaccinerne. EMA skriver: ”national authorities approve clinical trials in the EU and would therefore be the authorities to receive any environmental risk assessments required before the start of a clinical trial”.

Den umiddelbare tolkning af dette udsagn må naturligt være, at det overordnede ansvar for udførelsen af miljø risikovurdering ved vaccinekontrol ligger på nationalt niveau, i Danmark hos Lægemiddelstyrelsen.

Mit seneste spørgsmål til ministeren er følgende:

 1. Kan ministeren forelægge dokumentation for, at fremstillingen af vaccinen ved ”proces 2” opfylder gældende krav for både GRP og GMP ved testning i et EU-myndighedslaboratorium eller i et nationalt laboratorium?

Ministeren og Lægemiddelstyrelsen har ikke fremlagt dokumentation for de påståede grundige GRP og GMP. Det må derfor konkluderes, at vi har været ofre i et kæmpe bedrag

Kilder

 1. https://osf.io/preprints/osf/mjc97
 2. https://clinicaldata.ema.europa.eu/web/cdp Se Comirnaty (Tozinameran), (PF-07302048 (BNT162 RNA-Based COVID-19 Vaccines) Protocol C4591001Final Protocol Amendment 20, 15  September2022)
 3. https://mega.nz/folder/LZJ31KqK#m1Z6XM90LFNaoFn4KGkYgA
 4. https://www.dropbox.com/scl/fi/0tmz0c3ui0te9jq7qwt37/2023-10-18-Letter-to-MEP-Marcel-de-Graaff-Request-for-the-dire.pdf?rlkey=8hgl56ykrxoq7i4y2t11as9ub&dl=0
 5. https://www.maatsmethod.com.au/post/we-are-suing-pfizer-and-moderna-directly
 6. https://activecivilians.com/activities/f/second-letter-to-the-danish-government
 7. https://activecivilians.com/activities/f/was-the-folketing-danish-parliament-misled-and-by-whom

Spørgsmål 2: I dag (maj 2024) anbefaler Danmark gravide og alle over 65 år at blive vaccineret imod Covid-19. Flugter de anbefalinger efter din opfattelse med god videnskab?

Uddybning: Svaret er nej. Der ligger umådelig meget videnskab i dag, som viser at disse såkaldte vacciner er livsfarlige i alle aldre. Når det gælder gravide vil jeg sige følgende: At give disse eksperimentelle genetiske vacciner med nano lipid partikler (NLP) er et klart brud på en tradition indenfor lægevidenskaben, om at man ikke udsætter gravide og børn for nogen form for medicinske produkter, – end ikke i kliniske forsøg – hvis virkning ikke er gennemundersøgt på kryds og tværs baseret på veldefinerede forskrifter.

Data fra en undersøgelse, som blev anvendt til anbefalingerne af disse genetiske vacciner, viste sig at være blevet manipuleret (hvidvask af data). I undersøgelsen af 827 gravide konkluderede forfatterne at injektionerne var sikre, at hyppigheden af aborter ikke var højere end normalt. En gennemgang af data fra dette studie viste imidlertid at 81,9 – 91,2 % af de gravide som tog injektionerne i første trimester, aborterede spontant. Dette er 7 – 8 gange højere risiko end normalt. (1)

Advarsler fra fagfolk blev mødt med hån, latterliggørelse og ovennævnte manipulerede studie, som negligerede risikoen. En lødig dialog, var ikke længere mulig.

Bekymringen for, at DNA-rester i Covid-19 vaccinerne (Pfizer) kan påvirke kimcellernes arveanlæg (det humane genom) i ovarier og testikler, er reel, og kendt i forbindelse med genterapi. (2) Hvis lægen er vidende om, at denne genterapi uønsket går til testikler eller ovarier, anbefales det at sterilisere disse patienter for at undgå at påvirke fosterets genom i en uhensigtsmæssig retning (3).

Den 10. januar 2024 udkom et studie af Erdogan et al, som viste at vaccinen givet til gravide rotter afstedkom en negativ virkning på hjernens udvikling hos afkommet. Forfatterne fandt, at hanrotter udviklede autisme-lignende adfærd med nedsat antal nerveceller i kritisk vigtige hjerneregioner og hæmmet motorisk udvikling. Generelt fandtes hæmmet udvikling af centralnervesystemet for begge køn (5).

Vores sundhedsmyndigheder burde naturligvis have sikret at studier, som dette var udført, før udrulningen af disse vacciner til gravide. Det er svært bekymrende, hvis børn af Covid-19-vaccinerede mødre risikerer at blive hjerneskadede.

En anden bekymring er nano lipid partiklerne (NLP) i vaccinerne. De er designet til at gå over blod hjerne barrieren såvel som placentabarieren ( moderkagen) samt gå i æg og sædceller. Dette gælder også fosterets hjerne og kimceller (æg og sædceller). Hunfostre fødes med alle sine ægceller for livet til reproduktion (ca. en million). Disse vil i nogen tilfælde udsættes for NLP og deres indhold af både mRNA og DNA. Nanolipiderne udløser inflammation. Inflammation i ovarierne hos et foster kan have steriliserende effekt. James Thorpe, speciallæge i obstetrik og gynækologi advarer om at vi risikerer at få sterile børn. Han giver i reference 4 mere end 1000 fagfællebedømte videnskabelige artikler som beskriver farerne for gravide, børn og unge i den fødedygtige alder (4).

Jeg har stillet følgende spørgsmål til sundhedsministeren:

Hvilke specifikke reproduktionsstudier fra EU’s myndighedslaboratorier eller nationale laboratorier ligger til grund for, at sundhedsmyndighederne afviser en risiko for ændring af det humane genom ved påvirkning af kimceller i testikler og ovarier?

Spørgsmålet er stillet 6. Februar 2024 i brev til sundhedsministeren, som kan ses i fuld længde på activecivilians.com.

Svar modtaget 13. Marts og kan læses i fulde længde på activecivilians.com og i kortere udgave på
https://www.wch-denmark.org/post/svar-på-brev-til-sundhedsministeren

Det angives i svaret fra Lægemiddelstyrelsen, at reproduktionsstudier blev udført, men kildehenvisningen angav ikke integrationsstudier på kimcellerne. Studiet, som Lægemiddelstyrelsen henviser til, på 22 rotter udelukkede ikke muligheden for genændrende påvirkning af kimceller hverken hos moderen eller ungerne. Rottekuldene havde hår- og vægttab, og blev aflivet efter kort tid. Der blev ikke lavet studier på adfærd, ej heller integration af DNA i kimceller. Forfatterne var ansat af Pfizer. (https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC8163337/)

Med andre ord et mangelfuldt ikke-uafhængigt studie på 22 rotter er den dokumentation, som myndighederne har brugt som grundlag for at anbefale disse ”vacciner” til gravide.

 1. https://cf5e727d-d02d-4d71-89ff-9fe2d3ad957f.filesusr.com/ugd/adf864_2bd97450072f4364a65e5cf1d7384dd4.pdf 
 2. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/12862004/
 3. https://onlinelibrary.wiley.com/doi/abs/10.2307/3528151?sid=nlm%3Apubmed
 4. https://www.rodefshalom613.org/2022/01/dr-james-thorp-letter-to-american-board-obstetrics-gynecology-risk-covid19-vaccine-
 5. https://link.springer.com/article/10.1007/s11064-023-04089-2

3: I Danmark var 5-11 årige den yngste målgruppe, som vi anbefalede at blive vaccineret imod Covid-19. Fulgte vi videnskaben, da vi traf den beslutning?

Uddybning: Svaret er nej. Jeg har allerede begrundet hvorfor ovenfor.

4: I andre lande som fx USA og Canada vaccinerer man spædbørn fra 6 måneder mod Covid-19. Bør vi gøre det i Danmark/burde vi have gjort det i Danmark?

Uddybning: Svaret er nej. Jeg har allerede begrundet hvorfor ovenfor.

5: Vurderer du, at produktsikkerheden omkring Covid-19-vaccinen har været/er god?

Uddybning: Svaret er nej. Jeg har allerede begrundet hvorfor ovenfor.

6: Er det korrekt, at der er udeklareret indhold, som eksperter verden over anser for stærkt problematisk, i Covid-19-vaccinen?

Uddybning: Ja det er korrekt. Uafhængige forskere har fundet at Pfizers og Modernas vacciner er kontamineret med genmodificerede plasmid DNA fra antibiotikaresistente e-colibakterier.

Disse DNA bør ikke være i vaccinen, da de kan udgøre en risiko for integration i det humane genom. Ministeren svarer at maksimumværdier for indhold af DNA fastsat i firserne ikke er overskredet. Problemet med disse maksimumværdier, er tilsyneladende baseret forældede maksimumværdier for nøgen DNA i lægemidler. Disse gældende værdier, fastsat af WHO, tager ikke højde for at indholdet er pakket i lipid nano partikler (LNP).

Pfizers vacciner er tilsat gensekvenser fra SV40, som potentielt kan fremme udviklingen af cancer.

Ministeren svarer at der er tale om et lille ubetydeligt udsnit af SV40 virus, ikke hele virus og at det (udsnittet) derfor ikke er farligt. Argumentet i svaret demonstrerer enten manglende viden om betydningen af fundet eller bevidst udenomssnak. Dette SV40-udsnit anvendes i genterapi med det formål at trække DNA helt ind i cellekerner. Jeg er derfor ikke beroliget af ministerens svar, snarere mere bekymret, idet der herved er en potentiel risiko for udvikling af cancer. Læs mere i brevet til ministeren på ctivecivilians.com

Vedr. risikoen for cancer: Et omfattende fagfællebedømt studie på dækkende 123 millioner japanere er netop udkommet i det videnskabelige tidsskrift Cureus den 8. april 2024.

En gruppe forskere i Japan, ønskede at undersøge hvorledes dødeligheden i de forskellige aldersgrupper udviklede sig under pandemien (2020-2022). Samtidig vurderede de, om der var sammenhæng mellem forekomsten af forskellige cancertyper, dødeligheden, Covid-19 og mRNA-vaccinerne.

Officielle statistikker over observeret aldersjusteret dødelighed fra Japan blev brugt til at sammenligne med den forventede dødelighed baseret på præ-pandemiske (2010-2019) data.

Der blev ikke observeret væsentlig overdødelighed i løbet af det første år af pandemien (2020), derimod blev der observeret øget overdødelighed i 2021 og i 2022 overskred overdødeligheden 95% percentilen (statistisk signifikant). Desuden blev der observeret en øgning i kræftdødsfald i 2021 efter massevaccination med første og anden vaccinedosis. Der blev observeret statistisk signifikante stigninger i aldersjusterede dødelighedsrater for alle kræftformer og nogle specifikke typer af kræft, nemlig æggestokkræft, leukæmi, prostata, læbe/oral/svælgkræft, bugspytkirtel- og brystkræft, i 2022, efter at to tredjedele af den japanske befolkning havde modtaget den tredje eller senere dosis af SARS-CoV-2 mRNA-LNP-vaccinen. Disse særligt markante stigninger i dødelighedsraterne for disse ERα-følsomme (østrogen receptor alpha ) kræftformer kan tilskrives flere mekanismer ved mRNA-LNP-vaccinationen snarere end for COVID-19-infektionen selv eller reduceret kræftpleje på grund af nedlukning.

Betydningen af denne sammenhæng med ERα-følsomme kræftformer kræver yderligere undersøgelser.

Den aldersrelaterede overdødelighed for de fire kræftformer med flest dødsfald (lungekræft, kolorektal kræft, mavekræft og leverkræft) viste en faldende tendens indtil det første år af pandemien i 2020, men faldet i hastigheden aftog i 2021 og 2022.

Ca. 80 % af Japans befolkning har modtaget en eller flere af de genetiske vacciner. Nogle er på 7. dosis.

Denne undersøgelse diskuterer mange mulige forklaringer på disse stigninger i aldersjusterede kræftdødelighedsrater.

Forfatterne konkluderer at der er en statistisk sammenhæng mellem de genetiske vacciner og en række af de nævnte cancerformer.

Den fulde artikel kan læses her.

https://www.cureus.com/articles/196275-increased-age-adjusted-cancer-mortality-after-the-third-mrna-lipid-nanoparticle-vaccine-dose-during-the-covid-19-pandemic-in-japan#!

DNA-rester vil potentielt medføre ændringer i det menneskelige genom, som kan nedarves til næste generation. 

Ministeren skriver, at det er usandsynligt og hypotetisk at dette skulle ske. Men ministeren fremlægger ikke studier fra hverken Pfizer eller myndighedslaboratorier, som viser at de foreskrevne integrationsstudier er foretaget til underbygning af ministerens svar. Det er en reel bekymring om disse DNA i forbindelse med LNP kan påvirke kimcellerne (æg og sperm) og dermed påvirke næste generation i negativ retning. I brevet til ministeren fremlægges forskning, der underbygger min bekymring. Se www.activecivilians.com

Pfizer har undladt at deklarere SV40 til de regulatoriske myndigheder.

Ministeren bekræfter, at der er fundet et ”udsnit” af SV40 i vaccinerne (Pfizer) – efter at EMA har stillet opklarende spørgsmål til Pfizer. Man må tolke det sådan, at lægemiddelstyrelsen ikke kendte til delsekvensen af SV40 i vaccinerne, da de blev givet til befolkningen. Delsekvenserne kunne således ej heller være en del af det informerede samtykke. Mit spørgsmål er om denne undladelse ikke skal have både juridiske og økonomiske konsekvenser for Pfizer. Det spørgsmål fik jeg ikke svar på.

Det er muligt at identificere det vaccinespecifikke 2P-spikeprotein i blodbanen.

Hvis fagfællebedømt forskning har givet begrundet mistanke om eller påvist, at spikeproteinet har en direkte eller indirekte skadelig effekt på kroppens væv, da er det ikke acceptabelt at fortsætte immunisering, som baserer sig på, at kroppens egne celler producerer dette, artsfremmede protein på ubestemt tid. Ministeren svarer at man ikke er bekendt med at spikeproteinet skulle være forbundet med bivirkninger. Der gives i modsvaret en række dokumenterede sammenhænge mellem spikeproteinet og flere lidelser, som er indberettet som bivirkninger, hvorfor ministeren bør stoppe disse vacciner indtil alle aspekter er blevet grundigt undersøgt.

Plasmid-DNA kodende for antibiotikaresistens kan optages af tarmens e-coli, der deler sig hurtigt. Dette ændrer tarmens Micro biom. De udgør hermed en betydelig smittefare for resten af jordens levende væsener gennem afføringen.

Ministeren svarer at det ikke er sandsynligt at mRNA-vaccinerne kan medføre antibiotikaresistens eller andre ændringer i bakterier, som findes i vores tarmsystem og i miljøet. Der er uafhængige forskere, som er af en anden holdning. Det ville være ønskeligt, hvis ministeren kan fremlægge de undersøgelser, der gør at vi ikke behøver at bekymre os om dette.

7: WHO (blandt andre) påstår, at Covid-19-vaccinen har reddet 20 millioner liv. Finder du det tal troværdigt/sandsynligt? Tillægsspørgsmål: Flugter tallet 20 millioner reddede liv med din opfattelse af Covid-19-vaccinens sikkerhedsprofil?

Uddybning: I september 2023 præsenterede Denis Rancourt og kolleger en rapport om dødelighed af alle årsager (all-cause-mortality, ACM) på jordens sydlige halvkugle. Denis Rancourt er Ph.d. i fysik, epidemiolog og tidl. professor på Ottawa universitet. Han har publiceret mere end 100 videnskabelige artikler i ledende tidsskrifter. En stor del af disse studier vedrører sammenhængen mellem dødelighed og Covid-19vaccinerne. Studiet viste, at den gennemsnitlige risiko for at dø af Covid-19vaccinerne ligger på 1 ud af 800 stik for hver Covid-19 vaccine givet. Der er tale om et studie der omfatter 9,10% af verdens befolkning. Et så stort ”materiale” gør studiet statistisk solidt og således repræsentativt i forhold til risikoberegning på hele verdens befolkning. 

Risikoen for at dø pr. stik stiger eksponentielt med alderen. Dvs. at for hver 4-5 år i alder fordobles risikoen for at dø af vaccinen. For aldersgruppen 90+ er risikoen for at dø af en Covid-19-vaccine 5%. Med andre ord en ud af 20 vil dø i denne aldersgruppe som følge af vaccinen.

Studiet blev udført i 17 ækvatoriale- og sydlig hemisfære lande. 10,3% af verdens Covid-19 injektioner er givet i disse lande. Der var klar tidsmæssig sammenhæng mellem udrulningen af booster vaccinen og all-cause-mortality. De mange peaks i all cause mortality og hurtig booster udrulning i disse 17 lande på 4 kontinenter skete synkront, med klar tidsmæssig sammenhæng, hvilket er en af de klassiske statistiske grundbeviser (Bradford Hill kriterierne) for kausalitet.

Rancourt og kolleger har tidligere foretaget lignende studier på dele af den nordlige halvkugle (USA, Australien, Indien og Israel). Alle Rancourt og kollegers undersøgelser kan læses på https://correlation-canada.org

Ved en kvantificering af risikoen for at dø af disse injektioner anslås det, på basis af det givne antal injektioner, at 17 millioner mennesker (1 ud af 470 personer) er døde af disse vacciner på mindre end 3 år. Tallene er baseret på 13,5 billioner injektioner frem til 2. sept. 2023.

Denne risiko er en faktor 1000 højere end rapporteret i de kliniske undersøgelser, bivirkningsregistreringer og fra dødscertifikat-registreringer

Rapporten fandt også en anden finurlig detalje. I tæt tidsmæssig sammenhæng med den annoncerede pandemi den 11. marts 2020 var der i 9 ud af 17 lande ingen overdødelighed i fra 11 marts 2020 frem til vaccineudrulningen trods den udråbte pandemi. I 8 ud af de 17 lande (og stater) fandtes en peak af overdødelighed, som ikke gik over landegrænser eller statsgrænser, hvilket er yderst usædvanligt for en virus. Spørgsmålet er derfor, hvad denne overdødelighed før vaccine udrulningen skyldes, idet den ikke kan tilskrives Covid-19-virus. Kan diverse politiske pandemi strategier (WHO’s guidelines), herunder nedlukninger, arbejdsløshed, behandling på sygehuse og plejehjem eller vedvarende maskebrug have udløst højere dødelighed?

De klassiske Bradford Hill kriterierne dikterer, at jo tydeligere tidsmæssig sammenhæng der er mellem dødeligheden og en begivenhed jo større sandsynlighed for kausalitet. Hvis ydermere risikoen for at dø øges ved gentagelse af denne begivenhed, styrkes sandsynligheden for kausalitet. Det er i øvrigt også et klassisk mønster for farlige giftstoffer, at gentagelse øger risikoen for at dø. I dette studie af Rancourt et al er kriterierne for kausalitet mellem Covid-19 injektionerne og overdødeligheden opfyldt.

Figuren nedenfor er lånt fra Rancourts studie . Den viser et eksempel på mortaliteten i 2 af de 17 lande. Den giver et klart indtryk af den tidsmæssige sammenhæng mellem injektioner og dødelighed. Læg mærke til den meget beskedne overdødelighed i 2020.

Et studie i Lancet af Watson og kolleger har – modsat Rancourts fund – fundet at vaccinerne har reddet 20 millioner menneskeliv https://www.thelancet.com/journals/laninf/article/PIIS14733099(22)003206/fulltext

Dette studie blev støttet af WHO; UK Medical Research Council; Gavi, the Vaccine Alliance; Bill & Melinda Gates Foundation; National Institute for Health Research; og Community Jameel. Det er således ikke et uafhængigt studie i modsætning til Rancourts studie. Problemet med dette studie er at forfatterne har antaget, at der ville komme den hidtil mest dødelige covid-19-variant/bølge netop samtidig med at vaccinationskampagnen startede. Derfor konkluderer de at den overdødelighed der ses efter vaccineudrulningen ville have været meget højere, havde man ikke vaccineret. Dette harmonerer ikke med at overdødeligheden udeblev i halvdelen af de vaccinerende lande i 2020, hvor den angivelige mest dødelige Wuhan-variant raserede. Der findes ikke epidemiologisk bevis for, at der skulle have raseret en så dødelig Covid variant præcis samtidig med at henholdsvis vacciner og boostere blev givet.

Resultaterne i artiklen af Watson tilbagevises i en separat artikel af Rancourt et al i en nylig artikel. Alle kilder kan efterprøves i mit første brev til sundhedsministere på activecivilians.com

Sundhedsministeren svarer, at der ikke er konstateret kausalitet mellem vaccinerne og overdødelighed i forbindelse med overvågning af vaccinernes sikkerhed, og der er ikke nogen mistanke om overdødelighed forårsaget af vaccinerne.

Der er en sandsynlighed for, at indberetningerne af bivirkninger til Lægemiddelstyrelsen er betydeligt underrapporterede, fordi der er tale om et passivt, kompliceret og tidskrævende indberetningssystem. Derfor kan de indberettede tilfælde være urealistisk lave. Dette kan ikke komme bag på ministeren og styrelserne. Det kan være vanskeligt for læger at se sammenhængen mellem vaccinerne og patienternes forskellige lidelser, hvilket kan medvirke til underrapporteringen.

Konklusion:

Når det er tilfældet, at Real World data viser overdødelighed i tidsmæssig sammenhæng med et medicinsk produkt givet i forbindelse med en betinget godkendelse baseret på undtagelser fra produktkontrol, da bør disse myndigheder ved obduktioner i forbindelse med pludselig uventet død sikre, at der foretages undersøgelser for sammenhængen mellem produktet og dødsfaldet.

8: Corona-vaccinen er fra officiel side i Danmark blevet kaldt for ’et mirakel’ (flere myndigheder og medier), ’et supervåben’ (alle myndigheder og medier), ’den sikreste vaccine nogensinde’ (Brostrøm) og ’vores tids svar på månelandingen’ (Senderovitz). Synes du de ord beskriver Covid-19-vaccinen godt?

Uddybning: Nej. Brostrøm har vildledt befolkningen ved at påstå at vaccinerne beskyttede mod smitte.
Covid-19 ”vaccinerne” blev givet under foregivelse af en god sag, som f.eks. at beskytte bedstemor. Børn og unge blev lagt under hårdt pres for at lade sig indsprøjte med disse genændrende substanser, omdøbt til vacciner, velvidende at Covid-19 ”vaccinen” ikke begrænsede smitte (transmission, 3, 4, 7 i https://www.wch-denmark.org/post/fertilitet-og-vacciner).

Det faktum at ”vaccinen” ikke begrænsede transmission, er åbent indrømmet af EMA i deres brev til EMP Graff , ligesom det er dokumenteret, som værende kendt viden i det danske folketing allerede i januar 2021, hvor sundhedsministeriet skriver følgende til finansudvalget: ”Den langsigtede effekt af vaccinerne kendes ikke, det samme gælder længden på immuniteten og potentielle bivirkninger på længere sigt.” https://www.wch-denmark.org/udrulningen-af-mrna-vacciner

Der blev i en velorkestreret offentlig kampagne antydet, at de unge risikerede social udstødelse, hvis de afstod.

Statsminister Mette Frederiksen lovede for åben skærm, at livet skulle være svært for de uvaccinerede. Unge mennesker kunne ikke deltage i deres uddannelse, hvis de afstod.

I dag forsikrer statsministeren og sundhedsmyndighederne os om at ingen blev tvunget. Døm selv.

Med den viden regeringen sad med, må man undres over hvorfor det var så magtpåliggende at børn, unge og gravide skulle have denne ”vaccine”.

Den daværende chef for sundhedsstyrelsen, Søren Brostrømsendte breve til 15 årige på E-Boks og foregav at de skulle tage den såkaldte vaccine for at beskytte andre (underforstået deres elskede bedstemor) velvidende, at substansen ikke beskyttede mod smitte.

Dette må betegnes som direkte vildledning og dermed ulovlig forvaltning af et offentligt embede med skærpet ansvar som chef for Sundhedsstyrelsen.

Hvorfor vildledte Søren Brostrøm de unge og resten af befolkningen, når han vidste, at ”vaccinen ikke forhindrede transmission? Hvad kan motivet have været?

Spørgsmålet er, om disse genændrende substanser har haft til formål at sterilisere?

Læs mere på https://www.wch-denmark.org/post/fertilitet-og-vacciner

9: Vurderer du, at Danmark har taget sig godt af de mennesker, der har oplevet/oplever bivirkninger, alt fra svære til invaliderende, ved Covid-19-vaccinen?

Uddybning: Svaret er nej. Patienterne er blevet svigtet og bliver det stadig. Her kommer mine personlige oplevelser som læge ind i billedet. På det tidspunkt hvor vaccinerne blev udrullet, var jeg skeptisk, men havde ikke den viden jeg har nu. Jeg arbejdede da på 2 forskellige privathospitaler som kirurg specielt indenfor øre-næse-halsspecialet.

Jeg oplevede et betydeligt skift i mine patienters sygdomsbillede i perioden, hvor mine oftest unge (15 – 30 år) patienter fik andet stik og boosteren. Jeg oplevede f.eks. en kombination af forstørrede mandler og hjertemuskelbetændelse og undertiden voldsomme psoriasisagtige udslet på huden især i tidsmæssig sammenhæng med andet stik. Da dyrkning var negativ og antibiotika ingen effekt havde, fik disse patienter fjernet mandlerne (operation). Mandlerne blev primært sendt til mikroskopi til observation for vaccineskade på et almindeligt patologilaboratorium i Danmark. Jeg fik hver gang svar tilbage, at der var rigelige kimcentre som udtryk for øget aktivitet, men normalt væv og intet malignt og desuden, at man i øvrigt ikke udførte undersøgelse for vaccineskade.

Der var heller ikke nogen diagnosekode for skader efter covid-19 vacciner. Der var effektivt blokeret for registreringen af vaccineskader efter Covid-19 vacciner.

Frustrationen over ikke at kunne få foretaget immunhistokemisk farvning af vævet for vaccine-spikeproteiner eller andre tegn på vaccineskade hos patologerne, fik mig til – i aftale med patienterne – at sende væv fra mandlerne til det tyske patologilaboratorium i Reutlingen, ved professor Arne Burkhardt, som havde specialiseret sig i vaccineskader. Svaret kom nu tilbage, at man ved immunhistokemisk undersøgelse fandt spikeproteiner i rigelige mængder helt inde i cellekernerne. Der skal ikke være spikeproteiner i cellekernerne.

Der var altså forskel i det danske svar og det tyske svar på histologisk undersøgelse af samme væv.

Dette kunne både skyldes virus og vaccine. Der krævedes naturligvis yderligere undersøgelser, men den tidsmæssige sammenhæng med Covid-19 vaccinerne og symptombilledet antydede en sammenhæng.

Andre unge patienter, tidligere fuldstændigt raske fik gentagne infektioner, bihulebetændelser, træthed, hovedpine, ikke tidligere oplevet udmattelse ved motion, menstruationsforstyrrelser, reflux (mavesyretilbageløb) med mere. Det stod klart for mig at noget havde ændret sig betydeligt i patienternes sygdomsbillede efter vaccinernes indtog.

Der er i høj grad brug for at få en bedre og koordineret forståelse for og indblik i denne patientgruppe, som uden tvivl kan have forskellige årsager. Der er behov for en dybere forståelse af de patofysiologiske mekanismer bag disse lidelser, som er invaliderende for patienterne.

Det er en patientgruppe, som er blevet nedprioriteret af vores sundhedsmyndigheder af uvisse årsager, muligvis i frygt for, at der skulle opstå kritik af myndighedernes pandemihåndtering, af den førte vaccinepolitik og evidensen bag denne.

Vigtigst af alt er håbet om gennem et erfarings- og evidensbaseret udredningsprogram at få en forståelse, som kan lede til en effektiv behandling, der kan bringe disse patienter tilbage til et normalt liv.

Det påstås, at skader efter Covid-19 vacciner er sjældne. Det vil jeg betvivle baseret både på mine egne oplevelser og på en gennemgang af indberettede og i forskningen beskrevne lidelser efter Covid-19 vaccinerne.

Sundhedsmyndighederne har valgt ikke at stille diagnostiske redskaber til rådighed for lægerne og tilhørende vejledning til forståelse af mulige bivirkninger efter Covid-19 vaccinerne. Dette har efterladt  patienter med en fejldiagnose eller ingen diagnose. Således finder man ikke det, man ikke leder efter. Dette problem kan lede til den antagelse at Covid-19 vaccineskader er sjældne.

Efter forespørgsel på mail, står det klart, at ingen patologiske afdelinger i Danmark har kunnet tilbyde immunhistokemisk farvning for spikeprotein af vævsprøver udtaget ved biopsitagning. Det har ej heller været muligt at bestille blodscreening for diverse spikeproteintyper.

Da skaderne efter vaccinering f. eks opstår i blodkar i forskellige organer, vil man forvente varierende symptomatologi. 

Jeg foreslår derfor følgende patientgrupper og specialer medtaget i et udredningsprogram: Listen er ikke nødvendigvis udtømmende.

Patienter med:

 • Hjertelidelse opstået efter vaccine (inddragelse af kardiologer).
 • Thromboemboliske lidelser, dissektion og aneurismer i de store arterier som aorta, carotis og coronararterier (karkirurger, karvægs-biopsier ved karproteser)
 • Nyopståede neurodegenerative lidelser (neurologer og neurokirurger).
 • Nye eller forværring af eksisterende neurologiske lidelser som små-fiber neuropati.
 • Nyopståede cancere indenfor 1 – 2 år efter Covid-19 vacciner (onkologer)
 • Nye eller forværrede hudlidelser (dermatologer, hudbiopsier)
 • Lymfadenopati (hævede, hyperaktive lymfevæv, herunder hævede mandler, hævede lymfekirtler, blindtarmsbetændelse med mere, inddragelse af otorhinolaryngologer, tarmkirurger og pædiatere).
 • Ledlidelser og knoglelidelser (rheumatologer og ortopædkirurger)
 • Odontologiske patienter, herunder degenerative kæbelidelser (inddragelse af odontologer).
 • Hormonforstyrrelser og diabetes (endokrinologer).
 • Kvinder med menstrationsforstyrrelser og tidlig infertilitet (gynækologer).
 • Mænd med nedsat eller ophævet sædkvalitet (urologer).
 • Inflamatoriske tarmlidelser (gastroenterologer)  Desuden:
 • Dødfødte fostre (obstetrikere)
 • Dødsfald, hvor årsagen er ukendt (patologer og retsmedicinere)

10: Synes du det officielle Danmark har kommunikeret Covid-19-vaccinen på en nogenlunde virkelighedstro og objektiv måde til befolkningen? Tillægsspørgsmål: Har myndigheder i Danmark generelt ’fulgt videnskaben’ i forhold til Covid-19-vaccinen?

Uddybning: Mit svar er nej. Når man læser på både Seruminstituttets, Sundhedsstyrelsens og Lægemiddelstyrelsens hjemmesider oplever man en bølge af udokumenterede påstande og en masse uvidenskabeligt sludder om disse såkaldte vacciner. De skriver at de anbefaler vaccinerne, men begrunder ikke med nøgterne data og videnskab.

***

Besvarelse slut.

Psst! siger tak til Jeanne A. Rungby for besvarelsen.

[email protected]k

Foto: Depositphotos.com

FØLG PSST! PÅ FACEBOOK OG X

TIL FORSIDEN