Vi er nået frem til næstsidste kapitel af ‘De samme 10 spørgsmål’. Anette Lindberg Friedrichsen, der er formand for ‘Foreningen for bivirkningsramte – Covid-19-vaccination’, svarer nu – på vegne af foreningen.

Vi havde håbet, at rækken af medievante eksperter, som du har set passioneret promovere Covid-19-vaccinen på tv/i pressen og som ikke ville være med i første omgang, ville fortryde efter de så besvarelserne fra SSI, Lægemiddelstyrelsen, Christine Stabell Benn, Frederik Schaltz-Buchholzers, Allan Randrup og Jeanne Rungby. Det gjorde de desværre ikke.

Lone Simonsen, under corona kendt som Corona-Lone og i 2023 slået til ridder af Dannebrog for sin indsats under pandemien, myndighedernes fortrukne kapacitet Jens Lundgren, Søren Riis Paludan, Viggo Andreasen, Jan Pravsgaard Christensen, Camilla Foged, Søren Brostrøm, Magnus Heunicke og Sophie Løhde ville ikke svare på de samme 10 spørgsmål.

Du kan se de tidligere kapitler i serien lige her:

Kap. 1: De samme 10 spørgsmål

Kap. 2: Lægemiddelstyrelsens svar

Kap. 3: Frederik Schaltz-Buchholzers svar

Kap. 4: SSIs svar

Kap. 5: Christine Stabell Benns svar

Kap. 6: Allan Randrups svar

*Blooper: SSTs svar

Kap. 7: Jeanne A. Rungbys svar

Kap. 8: De ville ikke være med

Stor uenighed om facts

Konceptet: Vi stillede de samme 10 spørgsmål på skrift de aktører, du kender fra Covid-19-dækningen/Covid-19-debatten. De samme 10 spørgsmål med mulighed for at uddybe hvert svar. Psst! kunne ikke stille opfølgende spørgsmål. Svarene blev ikke på nogen måde redigeret eller skåret i – er hele vejen igennem blevet bragt i fuld længde.

Det var og er Psst!s opfattelse, at det er vigtigt at få besvaret de enkle spørgsmål – som en slags finger i jorden: Hvad siger de forskellige relevante aktører om Covid-19-vaccinen i midten af 2024?

Det fremgår her, 9 kapitler inde i serien, at uenigheden om ‘facts’ om Covid-19-vaccinen er utroligt stor. Christine Stabell Benns og Frederik Schaltz-Buchholzers svar er fx meget langt fra SSIs og Lægemiddelstyrelsens svar. Som var der tale om to forskellige virkeligheder. Det samler vi op på i seriens sidste kapitel, men nu skal vi først have den sidste besvarelse.

Spørgsmålene blev sendt til 16 af landets mest eksponerede/debatterede kapaciteter på forskellige felter. Eksperter, myndigheder, læger, kendte mennesker i forhold til Covid-19-debatten og/eller -dækningen.

Læs også: Det åbne brev fra de vaccine-skadede: Nu har SST svaret

Strategi er forklaringen

Kortene på bordet: Grunden til, at vi har gemt Anette Lindberg Friedrichsens svar til sidst, er, at vi ikke ville skræmme de eksperter, der ikke har villet svare, væk. De kan ikke lide, når man giver vaccineskadede borgere taletid. Og vi ville gerne have eksperternes svar.

Sikkert er det, at myndighederne ikke anerkender/hjælper/bekræfter/hører på vaccineskadede borgere – og har som helst interesse i, at andre hører, hvad foreningen har at sige. Medierne hører som bekendt heller ikke, hvad danskere, der er blevet skadet af Covid-19-vaccinen, har at sige – til noget som helst. Medierne lader jo som om, at de ikke har opdaget historien, remember?

Læs også: Stabell Benn om SSTs svar: En hån mod patienterne

Psst! vil selvfølgelig gerne høre, hvad foreningen – der består af mennesker, der har måttet søge viden, erfaringsdeling, opbakning, hjælp alle mulige andre steder end hos myndigheder og medier – svarer på de samme 10 spørgsmål.

De ramte mennesker har jo hele vejen igennem ønsket at blive klogere. I stedet er de blevet kastet frem og tilbage – altid for at ende samme sted, nemlig at de skal ‘tale med egen læge’, og er ved flere lejligheder blevet antydet psykisk ustabile.

Altså: En forening af uønskede, upopulære outsidere, der ved en masse om, hvad der har ramt dem.

Anette Lindberg Friedrichsen, der er formand for ‘Foreningen for bivirkningsramte – Covid-19-vaccination’, svarer nu – på vegne af foreningen.

De 10 spørgsmål og svar:

1: Er Covid-19-vaccinen sikker og effektiv?

Al medicin har bivirkninger også vacciner, så Covid vaccinerne er ikke sikre. For eksempel blev Astra Zeneca taget ud af vaccinationsprogrammet efter at have skadet og invalideret mange mennesker. Den var heller ikke sikker.

Uddybning: Mange danskere lider af PACVS (Post-Acute Covid19 Vaccine Syndrome). Så mange vi har stiftet en landsforening for at hjælpe de vaccineskadede borgere. (Foreningen for bivirkningsramte – Covid19 vaccination). Der er store grupper på sociale medier hvor vaccineskadede udveksler gode råd om lindring af symptomer eller blot nogen at kommunikere med der er i samme båd. Der er ca. 16.000 i de grupper vi har kendskab til (nogle kan også være pårørende eller blot borgere der interesserer sig for emnet). Mange af de syge har samme symptomer. Symptomerne minder også om dem man kan få efter alvorlig Covid infektion, men uden at have haft virus.

De fleste af de vaccineskadede borgere er raske mennesker med sund livsstil, ofte sportsaktive og med stærkt immunforsvar. Mennesker der lod sig vaccinere for at passe på andre, fordi man fik at vide det stoppede smitte. De er nu invalide.

Vores forening er en del af den internationale koalition under React19. Der er mennesker overalt i verden der er blevet skadet af disse covid vacciner.

De fleste der er vaccinerede har også fået Covid infektion flere gange efterfølgende.

2: I dag (april 2024) anbefaler Danmark gravide og alle over 65 år at blive vaccineret imod Covid-19. Flugter de anbefalinger efter din opfattelse med god videnskab?

Nej.

Uddybning: De borgere der er blevet skadet af Covid vaccination i DK er aldrig blevet undersøgt eller udredt. Der er ingen nysgerrighed på hvad der gik galt i forbindelse med vaccinationen. Man skylder de syge og de borgere man stadig ønsker at vaccinere, at identificere årsagen til alvorlig sygdom efter Covid vaccination. Så længe man fra sundhedsmyndighedernes side ikke ved hvorfor borgere er blevet syge af Covid vaccination – så kan det ske for alle. Også gravide, deres børn, folk over 65 år og sårbare borgere.

Dertil kommer den manglende overvågning af det almene helbred for de vaccinerede borgere. Komplikationer eller ulykkeligt udfald af graviditet for vaccinerede vil ikke tilskrives vaccination, med mindre den gravide kan bevise det. (Dette uden test til rådighed). Ældre der måtte blive alvorligt skadet af vaccination får ikke den nødvendige anerkendelse, da alt de fejler af lægerne tilskrives alder. Der er mange over 65 der stadig har et godt helbred og er fysisk aktive. Selvom de efter vaccination bliver invalideret, ser vi ofte at denne gruppe borgere ikke tages alvorligt af lægerne. Alt tilskrives alder – ikke vaccination.

3: I Danmark var 5-11 årige den yngste målgruppe, som vi anbefalede at blive vaccineret imod Covid-19. Fulgte vi videnskaben, da vi traf den beslutning?

Vi har i foreningen ingen læger eller forskere der kan udtale sig om dette. Men vi har set kritik af den beslutning fra danske læger og forskere i medierne.

Uddybning: I EU Parlamentet blev afholdt høring hvor medicinalfabrikanterne var indkaldt og skulle svare på spørgsmål. Pfizer blev spurgt om deres vaccine var testet for om den stoppede smitte. Det var den ikke. Da man i DK bad raske mennesker lade sig vaccinere for andres skyld, så kan den udmelding fra sundhedsmyndigheder og regering ikke bunde i forsøg eller dokumentation fra fabrikanten.

4: I andre lande som fx USA og Canada vaccinerer man spædbørn fra 6 måneder mod Covid-19. Bør vi gøre det i Danmark/burde vi have gjort det i Danmark?

Nej.

Uddybning: Ingen ved hvad disse Covid vacciner gør ved menneskers helbred. Heller ikke langtidsbivirkninger. Der bør følge et særligt ansvar med når man vaccinerer raske mennesker. Før man undersøger de borgere der allerede er blevet skadet, så kan man ikke konkludere det er sikkert at blive vaccineret med disse vacciner.

5: Vurderer du, at produktsikkerheden omkring Covid-19-vaccinen har været/er god?

Nej.

Uddybning: Vi har i foreningen set danske eksperter stille spørgsmålstegn ved netop dette. Da man fra sundhedsmyndighederne både afviser dokumentationen for den manglende produktsikkerhed og ikke ønsker at undersøge det nærmere, så er sikkerheden stadig ikke bevist at være i orden.

6: Er det korrekt, at der er udeklareret indhold, som eksperter verden over anser for stærkt problematisk, i Covid-19-vaccinen?

Ja.

Uddybning: Sundhedsmyndighederne i Danmark skiver nu på deres hjemmeside at der er DNA og SV40 i mRNA Covid vacciner. EMA har også offentligt meldt ud der er disse ting i vaccinerne. Danske sundhedsmyndigheder og EMA finder det ikke vigtigt eller problematisk. Udenlandske forskere finder det meget problematisk.

Oplysning om vaccinernes indhold burde være meddelt befolkningen da man udrullede vaccinerne. Man burde også kunne redegøre for og dokumentere effekterne af indholdet i vaccinerne inden man vaccinerede befolkningen. At informationen først kommer efter uvildige forskere har fundet dette i vaccinerne er uprofessionelt og mistillidsskabende.

7: WHO (blandt andre) påstår, at Covid-19-vaccinen har reddet 20 millioner liv. Finder du det tal troværdigt/sandsynligt? Tillægsspørgsmål: Flugter tallet 20 millioner reddede liv med din opfattelse af Covid-19-vaccinens sikkerhedsprofil?

Nej.

Uddybning: Man bør dokumentere en sådan udtalelse. I den dokumentation skal indgå grundig udredning og undersøgelse af de vaccineskadede og man bør se på den vaccinerede del af befolkningen holdt op mod den uvaccinerede og se på det almene helbred. (Med uvaccinerede mener vi borgere der aldrig har fået en covid vaccine). Undersøgelsen bør laves af uvildige forskere uden interessekonflikt. Man bør også anvende de laboratorie undersøgelser der er lavet på indholdet i vaccineglassene fra uvildige forskere.

8: Corona-vaccinen er fra officiel side i Danmark blevet kaldt for ’et mirakel’ (flere myndigheder og medier), ’et supervåben’ (alle myndigheder og medier), ’den sikreste vaccine nogensinde’ (Brostrøm) og ’vores tids svar på månelandingen’ (Senderovitz). Synes du de ord beskriver Covid-19-vaccinen godt?

Nej.

Uddybning: Hvis vaccinerne var et mirakel, et supervåben, sikreste nogensinde eller vor tids svar på månelandingen – så var vores landsforening ikke en nødvendighed.

9: Vurderer du, at Danmark har taget sig godt af de mennesker, der har oplevet/oplever bivirkninger, alt fra svære til invaliderende, ved Covid-19-vaccinen?

Nej.

Uddybning: Foreningen for bivirkningsramte – covid19 vaccination er stiftet alene med henblik på anerkendelse, udredning og behandling af vaccineskadede borgere i DK. Foreningen er stiftet da der i skrivende stund ikke er et eneste tilbud til de borgere der er blevet skadet af disse Covid vacciner. Man har fra sundhedsmyndigheder og regering forsømt at melde offentligt ud de syge eksisterer. I stedet anvender man splittelsen i befolkningen til at mistænkeliggøre de syge og udskamme dem. Der mangler oplysning til befolkningen for at stoppe denne umenneskelige behandling af syge borgere.

Hvis en borger i DK bliver invalideret af covid vaccination, ikke længere kan arbejde eller hjælpe til i familien – og lægen diagnosticerer borgeren med vaccineskade. Så betyder det ikke borgeren får hjælp til helbredelse eller erstatning. Det er EU der bestemmer om den danske borger har en skade efter Covid vaccination. Da indlægssedlen var blank da man udrullede vaccinerne, så forfattes produktresume for vaccinerne løbende, i takt med borgerne over hele EU skades af vaccinerne. Men kun et fåtal af skaderne føjes til produktresume. Hvis borgeren er så uheldig at få en skade der ikke står på den (meget korte liste) af EU anerkendte skader, så får borgeren ingen erstatning.

Det er her også vigtigt at nævne at der ikke er hverken udredning eller behandlingstilbud til borgere der har diagnosen vaccineskade. Dette uanset skadens omfang og alvorlighed. Dette selvom Lægemiddelstyrelsen indhenter borgerens patientjournaler når der indberettes en bivirkning (hvis Lægemiddelstyrelsen finder det nødvendigt). Eks er hjerteinflammation blevet anerkendt af EU som bivirkning, men der er ikke ét eneste tilbud til disse tidligere raske – nu hjertepatienter. Der har været en tendens til offentligt at bagatellisere hjerteinflammation og påstå patienterne helbres nemt. Enten spontant eller med hurtig behandling. Dette er usandt. Hjerteinflammation efter Covid vaccination går ikke væk, lader sig ikke behandle og kardiologerne ved det godt. Det samme gør sig gældende med neurologiske skader, som mange vaccineskadede lider af. Neurologer kan heller ikke hjælpe disse patienter. Desuden oplever patienterne at nogle hospitaler afviser alle med vaccineskader, uanset alvorligheden af deres skader. Hvis man er syg af vaccination er man ikke velkommen på disse hospitaler.

Da man valgte at stoppe Astra Zeneca vaccinen pga de alvorlige bivirkninger (læs: livslang invaliditet), så fulgte der hverken anerkendelse, forskning eller hjælp til behandling med til de borgere der nåede at få den vaccine og blev skadet. De skadede af Astra Zeneca får som udgangspunkt heller ikke tilkendt erstatning. Mange af disse patienter er nødt til at gå rettens vej.

10: Synes du det officielle Danmark har kommunikeret Covid-19-vaccinen på en nogenlunde virkelighedstro og objektiv måde til befolkningen? Tillægsspørgsmål: Har myndigheder i Danmark generelt ’fulgt videnskaben’ i forhold til Covid-19-vaccinen?

Nej.

Uddybning: Man har skabt splittelse i befolkningen der gør samtale og dialog umulig. Det hele handler om for eller imod vaccination – ingen taler om de borgere der mistede hele deres liv til disse vacciner. De vaccineskadede borgere ”findes ikke” officielt, men figurerer i sundhedsmyndighedernes databaser, fylder på hospitaler og i lægekonsultationerne. Spørgsmålet om vaccination for den enkelte blev gjort til et samfundsanliggende og det har nogle enkelte tolket som en personlig ”mission”. Kommentarer på sociale medier eller ved sociale sammenkomster fra disse individer kan være meget grænseoverskridende og hadefulde.

Hvis man antog en videnskabelig tilgang så ville man se på alle effekter af covid vaccination. Også de negative.

***

Besvarelse slut.

Psst! takker Anette Lindberg Friedrichsen og ‘Foreningen for bivirkningsramte – Covid-19-vaccination’ for besvarelsen.

[email protected]k

Foto: Depositphotos.com

FØLG PSST! PÅ FACEBOOK OG X

TIL FORSIDEN

Vi nærmer os stille og roligt slutningen, der er kun få kapitler tilbage. Og dog. Måske kapitel 8 her kan udvide serien. Det kræver kun at nogen skifter mening.

Psst! ærgrer sig over, at flere prominente navne ikke ville deltage i serien. Når emnet er den vaccine, som der er så forbløffende stor uenighed om, og man bliver lovet, at alle svar bliver bragt 100% uredigeret, kan tavshed som den foretrukne strategi godt undre. Og gøre nysgerrig.

For er det på grund af spørgsmålet om, at DK fortsat anbefaler gravide at blive vaccineret imod Covid-19?

Er det spørgsmålet om det udeklarerede indhold, som eksperterne godt ved er der?

Er det fordi, de helst ikke har lyst til at rose Covid-19-vaccinen alt for meget længere?

Er det fordi de håber alt det ubehagelige bare går væk?

Er der i det hele taget forklaringsproblemer?

Er det fordi, at de statsstøttede medier altid har aet alt, hvad der har med Covid-19-vaccinen åh så blidt med hårene og derfor føles det nu ubehageligt at se kritiske, konkrete, vidensbaserede spørgsmål?

Eller er det en kombination?

Så mange manglende svar fra nogle af Danmarks førende kapaciteter på området. Ærgerligt. Og mystisk.

Dengang kunne de godt

Du kan selv meget nemt konstatere hvor stor uenigheden er om fx produktsikkerheden i forhold Covid-19-vaccinen. Står udførligt og lettilgængeligt i serien. Ligesom der står, at Christine Stabell Benn, Frederik Schaltz-Buchholzer, Allan Randrup og Jeanne A. Rungby alle mener, at de vaccineskadede danskere er blevet fuldstændigt svigtet af myndighederne. Myndighederne har omvendt ikke rigtigt svaret på spørgsmålet, om vi har behandlet de skadede borgere godt. Hvorfor ikke?

De foreløbige kapitler er samlet i bunden af artiklen her.

Svarene i serien er fra nogle af landets største eksperter, og de er blandt meget andet uenige med myndighedernes forsikringer om, at der ikke er udeklaret problematisk indhold i Covid-19-vaccinen.

De statsstøttede medier er enige om at være tavse, de vil ikke røre noget, der bare kan opfattes som kritik af Covid-19-vaccinen, med en ildtang. Rædselsslagne. Men de var på og trak læsset, da den var et supervåben. Et mirakel. Vores tids svar på månelandingen. Ekstra Bladet, det store moderne medie der engang var folkets avis, hyldede coronapasset og ønskede at tvangsvaccinere danskerne. Dengang kunne de godt.

En god serie

Frederik Schaltz-Buchholzer skrev for nyligt et tweet om, at når han sammenlignede svarene på ‘de samme 10 spørgsmål’ fra Christine Stabell Benn og ham selv med myndighedernes svar, virker det som om, at der bliver talt om to forskellige vacciner.

Eller måske to forskellige virkeligheder.

Myndighedernes version af ‘facts’ er nærmest 180 grader af hvad nogle af landets største kapaciteter på vaccine-området mener. Det har serien gjort meget tydeligt. Der er kommet mange konkrete argumenter på bordet. Der er mange henvisninger til undersøgelser, studier, rapporter. Og underbyggede holdninger. Hvis du har fulgt med, er du blevet klogere.

Det er en god serie, der kan belyse en så konkret og markant uenighed med argumenter, dokumentation og henvisninger og samtidigt gøre os klogere.

Måske den kan slutte på toppen?

De ville ikke være med:

Lone Simonsen, professor i epidemiologi ved Roskilde Universitet, under corona kendt som Corona-Lone, overvejede et par uger, men besluttede i sidste ende ikke at deltage.

Jens Lundgren, professor i infektionssygdomme ved Rigshospitalet og meget ofte myndighedernes foretrukne ekspert, har ikke svaret.

Jan Pravsgaard Christensen, professor i immunologi ved Københavns Universitet, havde ikke tid. Da Psst! så tilbød ham lige så lang tid, han ønskede sig, havde han stadigvæk ikke tid. Det virkede umiddelbart ret uhøfligt.

Søren Riis Paludan, professor i virologi og immunologi ved Aarhus Universitet, har ikke svaret.

Viggo Andreasen, lektor ved Institut for Naturvidenskab og Miljø på Roskilde Universitet, hvor han blandt andet forsker i matematisk epidemiologi, har ikke svaret.

Camilla Foged, professor i vaccinedesign ved Københavns Universitet, har ikke svaret.

Søren Brostrøm, nu WHO, tidligere direktør for Sundhedsstyrelsen, kendt som corona-generalen, har ikke svaret.

Magnus Heunicke, tidligere sundhedsminister, har ikke svaret.

Indenrigs- og sundhedsminister Sophie Løhde har ikke svaret.

Hvis nogen af ovenstående har skiftet mening og nu har fået lyst til at svare på de 10 spørgsmål om Covid-19-vaccinen, er der tid endnu. En uges tid til tæppefald – så ja. En lille uge.

Psst! siger foreløbigt tak for besvarelserne til SSI, Lægemiddelstyrelsen, Frederik Schaltz-Buchholzer, Christine Stabell Benn, Allan Randrup, Jeanne A. Rungby.

SSTs svar kan du finde herunder som en ’blooper’. Altså noget useriøst, fjollet, komisk materiale.

Du kan se de tidligere kapitler i serien lige her:

Kap. 1: De samme 10 spørgsmål

Kap. 2: Lægemiddelstyrelsens svar

Kap. 3: Frederik Schaltz-Buchholzers svar

Kap. 4: SSIs svar

Kap. 5: Christine Stabell Benns svar

Kap. 6: Allan Randrups svar

*Blooper: SSTs svar

Kap. 7: Jeanne A. Rungbys svar

[email protected]k

Foto: Depositphotos.com

FØLG PSST! PÅ FACEBOOK OG X

TIL FORSIDEN

Jeanne A. Rungby er speciallæge i otorhinolaryngologi. Hun har været kritisk overfor Covid-19-vaccinen, og hun har stillet spørgsmål til både myndigheder og ministre. Og fået svar. Fx fik hun et opsigtsvækkende svar fra Lægemiddelstyrelsen om, at der rigtigt nok var udeklareret indhold i Covid-19-vaccinen. Den historie vender vi tilbage til om ikke så længe.

Jeanne A. Rungby siger selv:

“Jeg har med en baggrund og uddannelse som forsker, brugt de sidste 3 år på at efterforske pandemihåndteringen, herunder de såkaldte mRNA-vacciner og deres virkninger. Jeg har udarbejdet diverse bivirkningsrapporter for at informere og advare befolkningen mod vaccinerne Jeg har stillet spørgsmål til sundhedsministeren om DNA-forureningen i vaccinerne, blandt andet betydningen af SV40. Jeg har også spurgt hvorledes kontrollen af vaccinerne er foregået og i denne forbindelse opdaget, at der ikke er foretaget regelret regulatorisk kontrol af dem forud for den betingede godkendelse.”

Jeanne Rungby svarer nu på Psst!s 10 spørgsmål om Covid-19-vaccinen.

Du kan se de tidligere kapitler i serien lige her:

De samme 10 spørgsmål kap. 1

Kap. 2: Lægemiddelstyrelsens svar

Kap. 3: Frederik Schaltz-Buchholzers svar

Kap. 4: SSIs svar

Kap. 5: Christine Stabell Benns svar

Kap. 6: Allan Randrups svar

*Blooper: SSTs svar

Stor uenighed om facts

Konceptet er: Vi stiller de samme 10 spørgsmål på skrift til en række relevante aktører – de aktører, du kender fra Covid-19-dækningen/Covid-19-debatten. De samme 10 spørgsmål med mulighed for at uddybe hvert svar. Psst! kan ikke stille opfølgende spørgsmål. Svarene bliver ikke på nogen måde redigeret eller skåret i – bliver bragt i fuld længde. Som du vil se er Jeanne Rungbys svar et long-read, men fuld længde betyder fuld længde, og vi er glade for de grundige svar.

Det er Psst!s opfattelse, at det er vigtigt at få besvaret de enkle spørgsmål – som en slags finger i jorden: Hvor står vi lige nu? Hvad siger de forskellige relevante aktører om Covid-19-vaccinen her i maj 2024?

Det fremgår her 7 kapitler inde i serien, at uenigheden om ‘facts’ om Covid-19-vaccinen er utroligt stor. Christine Stabell Benns og Frederik Schaltz-Buchholzers svar er fx meget langt fra SSIs og Lægemiddelstyrelsens svar. Som var der tale om to forskellige virkeligheder. Det vender vi selvfølgelig tilbage til – men i øjeblikket indsamler vi svar.

Spørgsmålene er blevet sendt til 16 af landets mest eksponerede/debatterede kapaciteter på forskellige felter. Eksperter, myndigheder, læger, kendte mennesker i forhold til Covid-19-debatten og/eller -dækningen.

Nu svarer Jeanne A. Rungby på ‘De samme 10 spørgsmål’. Foto: Privat

De 10 spørgsmål:

Spørgsmål 1: Er Covid-19-vaccinen sikker og effektiv?

Uddybning: Mit svar. Hvis et medicinsk produkt, i dette tilfælde en injektion af en substans, der når blodbanen, skal betegnes som sikker og effektiv, kræver det at produktet har været igennem en række undersøgelser, fase 1 – 4- forsøg, både af producenten og desuden efterkontrolleret af regulatoriske myndigheder. Der gælder strikte regler for godkendelse af medicinske produkter, idet de skal leve op til Good Manufactoring Practice, GMP. Myndigheder som lægemiddelstyrelsen og den Europæiske lægemiddelstyrelse (EMA) har pligt til at udføre god regulatorisk praksis (GRP) efter foreskrevne regler.

De skal således sikre, at der er udført en række veldefinerede studier på produktet f. eks, skal det undersøges hvor i kroppen produktet ender (biodistributionsstudier), hvilken effekt eller mulig skade det har på forskellige organer og om produktet kan ændre generne, påvirke fostre hos gravide, påvirke fertiliteten eller udløse cancer. Disse undersøgelser er ikke udført, hvilket jeg vil dokumentere i det følgende.

Pfizer og Moderna skiftede fra proces 1 til proces 2 efter den betingede godkendelse blev givet, uden at myndighederne sikrede tilsvarende ny granskning af fremstillingsprocessen.

Proces 1 og proces 2 er væsentligt forskellige.

De berømte fase 3 forsøg på ca. 40.000 testpersoner, som alle forskere diskuterer, er baseret på proces 1. Men den Covid-19 vaccine, som blev givet til store dele af verdens befolkning, er baseret på proces 2.

Det bliver derfor absurd og irrelevant at diskutere fase 3 forsøgene på proces 1., idet man reelt har anvendt en anden metode til fremstillingen.

Disse fase 3 forsøg havde tilsyneladende det formål at narre os til at tro vaccinerne var sikre og effektive.

Dette skuespil lykkedes kun fordi vores sundhedsmyndigheder spillede med på bedraget. Spørgsmålet er, hvorfor de gjorde det mod deres egen befolkning.

Myndighederne og ministrene har påtvunget befolkningerne et produkt, baseret på genetiske manipulerede organismer, som aldrig er undersøgt i et fase 3 forsøg på mennesker før godkendelsen. Jeg vil dokumentere min påstand nedenfor.

Hvad er proces 2?

I løbet af det sidste halve år af 2023 er det kommet frem, at den fremstillingsproces, der blev anvendt til fremstilling af Covid-19-vaccinerne (proces 1.), som ligger til grund for den betingede godkendelse af disse mRNA-vacciner i EMA, blev ændret til proces 2, i forbindelse med massefremstillingen af mRNA-vaccinerne (1, 7).

Proces 1 blev baseret på PCR-teknik, en renere proces, hvor oprensning for DNA var nemmere. Der var ikke den samme risiko for forurening med hele plasmid DNA ej heller med kapsel-stumper fra colibakterier, de såkaldte endotoksiner, der kan give anafylaktisk chok og cytokinstorm som kendetegner proces 2.

Proces 2 foregår bogstaveligt talt i en gigantisk bunke afføring, hvori der dyrkes genmodificerede E-colibakterier, som så skal generere mRNA til vaccinerne. For at kunne producere tonsvis af disse vacciner med denne metode, kræves en række forhold opfyldt for disse bakterier. De skal være antibiotikaresistente, så de deler sig hurtigere. Derfor indeholder deres DNA ikke kun koden for spikeprotein men også den genetiske kode for antibiotikaresistens mod kanamycin og neomycin.

Den metode, som blev anvendt i proces 2, blev aldrig gransket i henhold til reglerne for god fremstillingspraksis (GMP) af Den Europæiske Lægemiddelstyrelse (EMA) (2, 3, 4). Når selve fremstillingsprocessen for et produkt ændres, skal et medicinsk produkt gennemgå en ny granskning for GMP, som var det et helt nyt produkt.

Hvorfor blev disse studier ikke udført?

EMA, FDA og nationale sundhedsmyndigheder valgte at omgå denne proces, hvorefter produktet blev betinget godkendt og givet til størstedelen af klodens befolkning herunder børn og gravide.

Specielt foreligger der nu beviser for at proces 2 indebærer indsprøjtning med en genmodificerende organisme (GMO) (1). ”GMO” henviser til et medicinsk produkt produceret på basis af genetisk modificerede organismer. Kravene for godkendelse af GMO er endnu strengere og mere rigide, end kravene for almindelige lægemidler. Disse krav blev ikke opfyldt ved godkendelse af vaccinerne. I Australien er Pfizer og Moderna sagsøgt for ikke at have registreret produktet som GMO (5).

Proces 1 blev gjort u-blindede efter få måneder. Når forsøg gøres u-blindede ved vaccinering af kontrolgruppen, betyder det, at kontrolgruppen ikke længere er valid til sammenligning, hvorefter langtidsbivirkninger og effekter ikke kan – eller siden vil kunne vurderes. Der foreligger således ikke et korrekt udført præklinisk blindet randomiseret forsøg på mennesker baseret på disse mRNA-vacciner fra Pfizer.

Det faktum at vaccineproducenterne skiftede til Proces 2 blev ikke afsløret  for offentligheden før det blev opdaget i april 2023 ved et tilfælde af Kevin McKernan, som har en BS i Biologi fra Emory University med mangeårig erfaring indenfor Det Humane Genom Projekt, CSO og stifter af Medical Genomics med erfaring i sekventerings teknologi.

Ved anvendelse af gensekventering opdagede McKernan, at der var en betydelig forurening af både Modernas og Pfizers bivalente booster Covid-19 vacciner med Plasmid DNA, som hidrører fra selve produktionsproces 2 (1, 6). Det fundne plasmid DNA udgør hele genomet fra en bestemt laboratorieskabt E-Coli bakterie, der var særligt sammensat af varierende gensekvenser (GMO), herunder med indhold af blandt andet Simian Virus 40 promotor (SV40), som er kendt for at fremme udviklingen af cancer (1, 6). Således opdagede offentligheden for første gang, hvilken fremstillingsmetode producenterne havde anvendt til vaccinerne. Det er siden blevet bekræftet gennem aktindsigter.

Den danske lægemiddelstyrelse indrømmet, at der er plasmid-DNA i vaccinerne(6).

Disse to processer og de tilknyttede risici er ikke identiske og bør derfor underkastes separat GMP (God Fremstillingspraksis). Det fremgår af det følgende at hverken Pfizer, FDA eller EMA  har udført de påståede analyser.

I den afsluttende rapport fra Pfizer, som blev frigivet den 19. – 20. december 2023, publiceret på EMAs hjemmeside, fremgår det, at  man fritog ”proces 2” for god fremstillingspraksis (GMP) (1, 2). Dette harmonerer ikke med Lægemiddelstyrelsens forsikring om, at vaccinerne opfylder de gældende krav til GMP, idet der ikke er udført randomiserede blindede forsøg på mennesker gældende for ”proces 2”.

I rapporten (2, 3), kan læses følgende udsnit på side 3:

“… as agreed with FDA and EMA. Updated schedules of assessments and protocol text to identify study visits, …no longer need to be completed… Removed the objective to describe the safety and immunogenicity of prophylactic BNT162b2 in individuals 16 to 55 years of age vaccinated with study intervention produced by manufacturing “Process 1” or “Process 2” because of the volume of BNT162b2 now distributed and administered globally using manufacturing “Process 2,” making this comparison unwarranted.”

På side 42 i samme dokument (1, 2) står desuden:

“…. because the study is now being fully unblinded with no control arm, making it observational in nature, and with the active safety surveillance period for the majority of participants completed, following agreement with the FDA and EMA, the study will be concluded early.”

Pfizer valgte, som der fremgår af citaterne ovenfor, i enighed med EMA og FDA at undlade kontrollen af ”proces 2” grundet det store volumen af vaccinen allerede administreret globalt. I tilgift valgte man at stoppe al yderligere kontrol af test-individerne. Dette skete bl.a., fordi den oprindelige randomiserede undersøgelse blev gjort ublindet (efter få måneder) og derfor ikke længere faldt ind under definitionen af en randomiseret undersøgelse, men i stedet blev en observationel undersøgelse. Den beslutning var i strid med studieprotokollen og det der allerede var aftalt. Derved ødelagde man muligheden for opfølgende sikkerheds evaluering som planlagt. Dette var i praksis en undladelse af både GMP og GRP på begge processer. Hermed blev muligheden for at konkludere noget om sikkerhed og effektivitet, herunder langtidsbivirkninger og mortalitet i et randomiseret materiale, umuliggjort.

For at sikre, at jeg har forstået ovenstående korrekt, har jeg rådført mig med en specialist på området, Joshua Guetzkow, Ph.d. og associeret professor på Department of Sociology and Anthropology and Institute of Crimonology på Hebrew University, Tel Aviv. Joshua Guetzkow har udført et detaljeret studie af Pfizers dokumenter vedrørende ”proces 2”. (7).

Konklusionerne i denne rapport af Guetzkow var følgende:

 • De mRNA-vacciner, som er anvendt i Pfizer/BioNTechs kliniske randomiserede undersøgelser, der danner basis for de regulatoriske granskninger, blev produceret med anvendelse af proces 1. De vacciner der blev givet midlertidigt betingede og senere ubetingede godkendelse, er produceret med anvendelse af proces 2.
 • Der er vigtige forskelle mellem disse 2 produktionsprocesser, som kan påvirke sikkerhed og effektivitet. Disse forskelle inkluderer kontamination med plasmid DNA, i særdeleshed en delsekvens af SV40, som ikke var korrekt anmeldt af Pfizer over for myndighederne og ej heller korrekt sammenlignet.
 • Ud af 22.039 testpersoner i alderen 16 – 55 i de kliniske randomiserede undersøgelser blev kun 252 testpersoner givet vaccinen produceret på basis af proces 2.
 • Forsøgsprotokollen  for den randomiserede undersøgelse af testpersoner i proces 2 sammenlignet med testpersoner i proces 1 angiver, at den vil sammenligne sikkerhed og immunrespons ved begge processer. Denne sammenligning blev aldrig udført, ej heller blev der nogensinde indsendt beskrivelse af resultater fra prækliniske studier, der blev baseret på proces 2.
 • Baseret på en sammenligning udført af bivirkningsforekomsten hos forsøgspersoner ved de to processer, var forekomsten af bivirkninger ved proces 2 2,5 gange højere. Denne forskel var statistisk signifikant.

Det fremgår således af Guetzkows rapport, at de to processer ikke er direkte sammenlignelige, hvorfor der kræves separat GMP på de to processer (7). Det er i strid med GRP, Good Regulatory Practice at godkende lægemidler, hvor de kliniske undersøgelser er udført med en anden produktionsmetode og potentielt andre egenskaber end det der påtænkes markedsført.

En gruppe europaparlamentarikere har henvendt sig til EMA i et åbent brev, for at bede om EMA´s forklaring på dette(4).

Imidlertid har EMA i deres brev til MEP Graff (4) fastholdt, som jeg tolker det, at de to processer ikke adskilte sig væsentligt fra hinanden, og at der derfor ikke var grund til at foretage separat GMP og GRP på ”process 2”.

EMA skriver: ”the adapted vaccines are not new vaccines with marketing authorizations separate from those of the originally authorized vaccines. Any theoretical environmental risk they may pose is considered to be the same.”

EMA bekræfter således at der ikke er foretaget separat GMP på proces 2.

Det fremgår desuden af brevet fra EMA til MEP Graff, at de nationale regulatoriske myndigheder er ansvarlige for den endelige miljømæssige kontrol (GMP) af vaccinerne. EMA skriver: ”national authorities approve clinical trials in the EU and would therefore be the authorities to receive any environmental risk assessments required before the start of a clinical trial”.

Den umiddelbare tolkning af dette udsagn må naturligt være, at det overordnede ansvar for udførelsen af miljø risikovurdering ved vaccinekontrol ligger på nationalt niveau, i Danmark hos Lægemiddelstyrelsen.

Mit seneste spørgsmål til ministeren er følgende:

 1. Kan ministeren forelægge dokumentation for, at fremstillingen af vaccinen ved ”proces 2” opfylder gældende krav for både GRP og GMP ved testning i et EU-myndighedslaboratorium eller i et nationalt laboratorium?

Ministeren og Lægemiddelstyrelsen har ikke fremlagt dokumentation for de påståede grundige GRP og GMP. Det må derfor konkluderes, at vi har været ofre i et kæmpe bedrag

Kilder

 1. https://osf.io/preprints/osf/mjc97
 2. https://clinicaldata.ema.europa.eu/web/cdp Se Comirnaty (Tozinameran), (PF-07302048 (BNT162 RNA-Based COVID-19 Vaccines) Protocol C4591001Final Protocol Amendment 20, 15  September2022)
 3. https://mega.nz/folder/LZJ31KqK#m1Z6XM90LFNaoFn4KGkYgA
 4. https://www.dropbox.com/scl/fi/0tmz0c3ui0te9jq7qwt37/2023-10-18-Letter-to-MEP-Marcel-de-Graaff-Request-for-the-dire.pdf?rlkey=8hgl56ykrxoq7i4y2t11as9ub&dl=0
 5. https://www.maatsmethod.com.au/post/we-are-suing-pfizer-and-moderna-directly
 6. https://activecivilians.com/activities/f/second-letter-to-the-danish-government
 7. https://activecivilians.com/activities/f/was-the-folketing-danish-parliament-misled-and-by-whom

Spørgsmål 2: I dag (maj 2024) anbefaler Danmark gravide og alle over 65 år at blive vaccineret imod Covid-19. Flugter de anbefalinger efter din opfattelse med god videnskab?

Uddybning: Svaret er nej. Der ligger umådelig meget videnskab i dag, som viser at disse såkaldte vacciner er livsfarlige i alle aldre. Når det gælder gravide vil jeg sige følgende: At give disse eksperimentelle genetiske vacciner med nano lipid partikler (NLP) er et klart brud på en tradition indenfor lægevidenskaben, om at man ikke udsætter gravide og børn for nogen form for medicinske produkter, – end ikke i kliniske forsøg – hvis virkning ikke er gennemundersøgt på kryds og tværs baseret på veldefinerede forskrifter.

Data fra en undersøgelse, som blev anvendt til anbefalingerne af disse genetiske vacciner, viste sig at være blevet manipuleret (hvidvask af data). I undersøgelsen af 827 gravide konkluderede forfatterne at injektionerne var sikre, at hyppigheden af aborter ikke var højere end normalt. En gennemgang af data fra dette studie viste imidlertid at 81,9 – 91,2 % af de gravide som tog injektionerne i første trimester, aborterede spontant. Dette er 7 – 8 gange højere risiko end normalt. (1)

Advarsler fra fagfolk blev mødt med hån, latterliggørelse og ovennævnte manipulerede studie, som negligerede risikoen. En lødig dialog, var ikke længere mulig.

Bekymringen for, at DNA-rester i Covid-19 vaccinerne (Pfizer) kan påvirke kimcellernes arveanlæg (det humane genom) i ovarier og testikler, er reel, og kendt i forbindelse med genterapi. (2) Hvis lægen er vidende om, at denne genterapi uønsket går til testikler eller ovarier, anbefales det at sterilisere disse patienter for at undgå at påvirke fosterets genom i en uhensigtsmæssig retning (3).

Den 10. januar 2024 udkom et studie af Erdogan et al, som viste at vaccinen givet til gravide rotter afstedkom en negativ virkning på hjernens udvikling hos afkommet. Forfatterne fandt, at hanrotter udviklede autisme-lignende adfærd med nedsat antal nerveceller i kritisk vigtige hjerneregioner og hæmmet motorisk udvikling. Generelt fandtes hæmmet udvikling af centralnervesystemet for begge køn (5).

Vores sundhedsmyndigheder burde naturligvis have sikret at studier, som dette var udført, før udrulningen af disse vacciner til gravide. Det er svært bekymrende, hvis børn af Covid-19-vaccinerede mødre risikerer at blive hjerneskadede.

En anden bekymring er nano lipid partiklerne (NLP) i vaccinerne. De er designet til at gå over blod hjerne barrieren såvel som placentabarieren ( moderkagen) samt gå i æg og sædceller. Dette gælder også fosterets hjerne og kimceller (æg og sædceller). Hunfostre fødes med alle sine ægceller for livet til reproduktion (ca. en million). Disse vil i nogen tilfælde udsættes for NLP og deres indhold af både mRNA og DNA. Nanolipiderne udløser inflammation. Inflammation i ovarierne hos et foster kan have steriliserende effekt. James Thorpe, speciallæge i obstetrik og gynækologi advarer om at vi risikerer at få sterile børn. Han giver i reference 4 mere end 1000 fagfællebedømte videnskabelige artikler som beskriver farerne for gravide, børn og unge i den fødedygtige alder (4).

Jeg har stillet følgende spørgsmål til sundhedsministeren:

Hvilke specifikke reproduktionsstudier fra EU’s myndighedslaboratorier eller nationale laboratorier ligger til grund for, at sundhedsmyndighederne afviser en risiko for ændring af det humane genom ved påvirkning af kimceller i testikler og ovarier?

Spørgsmålet er stillet 6. Februar 2024 i brev til sundhedsministeren, som kan ses i fuld længde på activecivilians.com.

Svar modtaget 13. Marts og kan læses i fulde længde på activecivilians.com og i kortere udgave på
https://www.wch-denmark.org/post/svar-på-brev-til-sundhedsministeren

Det angives i svaret fra Lægemiddelstyrelsen, at reproduktionsstudier blev udført, men kildehenvisningen angav ikke integrationsstudier på kimcellerne. Studiet, som Lægemiddelstyrelsen henviser til, på 22 rotter udelukkede ikke muligheden for genændrende påvirkning af kimceller hverken hos moderen eller ungerne. Rottekuldene havde hår- og vægttab, og blev aflivet efter kort tid. Der blev ikke lavet studier på adfærd, ej heller integration af DNA i kimceller. Forfatterne var ansat af Pfizer. (https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC8163337/)

Med andre ord et mangelfuldt ikke-uafhængigt studie på 22 rotter er den dokumentation, som myndighederne har brugt som grundlag for at anbefale disse ”vacciner” til gravide.

 1. https://cf5e727d-d02d-4d71-89ff-9fe2d3ad957f.filesusr.com/ugd/adf864_2bd97450072f4364a65e5cf1d7384dd4.pdf 
 2. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/12862004/
 3. https://onlinelibrary.wiley.com/doi/abs/10.2307/3528151?sid=nlm%3Apubmed
 4. https://www.rodefshalom613.org/2022/01/dr-james-thorp-letter-to-american-board-obstetrics-gynecology-risk-covid19-vaccine-
 5. https://link.springer.com/article/10.1007/s11064-023-04089-2

3: I Danmark var 5-11 årige den yngste målgruppe, som vi anbefalede at blive vaccineret imod Covid-19. Fulgte vi videnskaben, da vi traf den beslutning?

Uddybning: Svaret er nej. Jeg har allerede begrundet hvorfor ovenfor.

4: I andre lande som fx USA og Canada vaccinerer man spædbørn fra 6 måneder mod Covid-19. Bør vi gøre det i Danmark/burde vi have gjort det i Danmark?

Uddybning: Svaret er nej. Jeg har allerede begrundet hvorfor ovenfor.

5: Vurderer du, at produktsikkerheden omkring Covid-19-vaccinen har været/er god?

Uddybning: Svaret er nej. Jeg har allerede begrundet hvorfor ovenfor.

6: Er det korrekt, at der er udeklareret indhold, som eksperter verden over anser for stærkt problematisk, i Covid-19-vaccinen?

Uddybning: Ja det er korrekt. Uafhængige forskere har fundet at Pfizers og Modernas vacciner er kontamineret med genmodificerede plasmid DNA fra antibiotikaresistente e-colibakterier.

Disse DNA bør ikke være i vaccinen, da de kan udgøre en risiko for integration i det humane genom. Ministeren svarer at maksimumværdier for indhold af DNA fastsat i firserne ikke er overskredet. Problemet med disse maksimumværdier, er tilsyneladende baseret forældede maksimumværdier for nøgen DNA i lægemidler. Disse gældende værdier, fastsat af WHO, tager ikke højde for at indholdet er pakket i lipid nano partikler (LNP).

Pfizers vacciner er tilsat gensekvenser fra SV40, som potentielt kan fremme udviklingen af cancer.

Ministeren svarer at der er tale om et lille ubetydeligt udsnit af SV40 virus, ikke hele virus og at det (udsnittet) derfor ikke er farligt. Argumentet i svaret demonstrerer enten manglende viden om betydningen af fundet eller bevidst udenomssnak. Dette SV40-udsnit anvendes i genterapi med det formål at trække DNA helt ind i cellekerner. Jeg er derfor ikke beroliget af ministerens svar, snarere mere bekymret, idet der herved er en potentiel risiko for udvikling af cancer. Læs mere i brevet til ministeren på ctivecivilians.com

Vedr. risikoen for cancer: Et omfattende fagfællebedømt studie på dækkende 123 millioner japanere er netop udkommet i det videnskabelige tidsskrift Cureus den 8. april 2024.

En gruppe forskere i Japan, ønskede at undersøge hvorledes dødeligheden i de forskellige aldersgrupper udviklede sig under pandemien (2020-2022). Samtidig vurderede de, om der var sammenhæng mellem forekomsten af forskellige cancertyper, dødeligheden, Covid-19 og mRNA-vaccinerne.

Officielle statistikker over observeret aldersjusteret dødelighed fra Japan blev brugt til at sammenligne med den forventede dødelighed baseret på præ-pandemiske (2010-2019) data.

Der blev ikke observeret væsentlig overdødelighed i løbet af det første år af pandemien (2020), derimod blev der observeret øget overdødelighed i 2021 og i 2022 overskred overdødeligheden 95% percentilen (statistisk signifikant). Desuden blev der observeret en øgning i kræftdødsfald i 2021 efter massevaccination med første og anden vaccinedosis. Der blev observeret statistisk signifikante stigninger i aldersjusterede dødelighedsrater for alle kræftformer og nogle specifikke typer af kræft, nemlig æggestokkræft, leukæmi, prostata, læbe/oral/svælgkræft, bugspytkirtel- og brystkræft, i 2022, efter at to tredjedele af den japanske befolkning havde modtaget den tredje eller senere dosis af SARS-CoV-2 mRNA-LNP-vaccinen. Disse særligt markante stigninger i dødelighedsraterne for disse ERα-følsomme (østrogen receptor alpha ) kræftformer kan tilskrives flere mekanismer ved mRNA-LNP-vaccinationen snarere end for COVID-19-infektionen selv eller reduceret kræftpleje på grund af nedlukning.

Betydningen af denne sammenhæng med ERα-følsomme kræftformer kræver yderligere undersøgelser.

Den aldersrelaterede overdødelighed for de fire kræftformer med flest dødsfald (lungekræft, kolorektal kræft, mavekræft og leverkræft) viste en faldende tendens indtil det første år af pandemien i 2020, men faldet i hastigheden aftog i 2021 og 2022.

Ca. 80 % af Japans befolkning har modtaget en eller flere af de genetiske vacciner. Nogle er på 7. dosis.

Denne undersøgelse diskuterer mange mulige forklaringer på disse stigninger i aldersjusterede kræftdødelighedsrater.

Forfatterne konkluderer at der er en statistisk sammenhæng mellem de genetiske vacciner og en række af de nævnte cancerformer.

Den fulde artikel kan læses her.

https://www.cureus.com/articles/196275-increased-age-adjusted-cancer-mortality-after-the-third-mrna-lipid-nanoparticle-vaccine-dose-during-the-covid-19-pandemic-in-japan#!

DNA-rester vil potentielt medføre ændringer i det menneskelige genom, som kan nedarves til næste generation. 

Ministeren skriver, at det er usandsynligt og hypotetisk at dette skulle ske. Men ministeren fremlægger ikke studier fra hverken Pfizer eller myndighedslaboratorier, som viser at de foreskrevne integrationsstudier er foretaget til underbygning af ministerens svar. Det er en reel bekymring om disse DNA i forbindelse med LNP kan påvirke kimcellerne (æg og sperm) og dermed påvirke næste generation i negativ retning. I brevet til ministeren fremlægges forskning, der underbygger min bekymring. Se www.activecivilians.com

Pfizer har undladt at deklarere SV40 til de regulatoriske myndigheder.

Ministeren bekræfter, at der er fundet et ”udsnit” af SV40 i vaccinerne (Pfizer) – efter at EMA har stillet opklarende spørgsmål til Pfizer. Man må tolke det sådan, at lægemiddelstyrelsen ikke kendte til delsekvensen af SV40 i vaccinerne, da de blev givet til befolkningen. Delsekvenserne kunne således ej heller være en del af det informerede samtykke. Mit spørgsmål er om denne undladelse ikke skal have både juridiske og økonomiske konsekvenser for Pfizer. Det spørgsmål fik jeg ikke svar på.

Det er muligt at identificere det vaccinespecifikke 2P-spikeprotein i blodbanen.

Hvis fagfællebedømt forskning har givet begrundet mistanke om eller påvist, at spikeproteinet har en direkte eller indirekte skadelig effekt på kroppens væv, da er det ikke acceptabelt at fortsætte immunisering, som baserer sig på, at kroppens egne celler producerer dette, artsfremmede protein på ubestemt tid. Ministeren svarer at man ikke er bekendt med at spikeproteinet skulle være forbundet med bivirkninger. Der gives i modsvaret en række dokumenterede sammenhænge mellem spikeproteinet og flere lidelser, som er indberettet som bivirkninger, hvorfor ministeren bør stoppe disse vacciner indtil alle aspekter er blevet grundigt undersøgt.

Plasmid-DNA kodende for antibiotikaresistens kan optages af tarmens e-coli, der deler sig hurtigt. Dette ændrer tarmens Micro biom. De udgør hermed en betydelig smittefare for resten af jordens levende væsener gennem afføringen.

Ministeren svarer at det ikke er sandsynligt at mRNA-vaccinerne kan medføre antibiotikaresistens eller andre ændringer i bakterier, som findes i vores tarmsystem og i miljøet. Der er uafhængige forskere, som er af en anden holdning. Det ville være ønskeligt, hvis ministeren kan fremlægge de undersøgelser, der gør at vi ikke behøver at bekymre os om dette.

7: WHO (blandt andre) påstår, at Covid-19-vaccinen har reddet 20 millioner liv. Finder du det tal troværdigt/sandsynligt? Tillægsspørgsmål: Flugter tallet 20 millioner reddede liv med din opfattelse af Covid-19-vaccinens sikkerhedsprofil?

Uddybning: I september 2023 præsenterede Denis Rancourt og kolleger en rapport om dødelighed af alle årsager (all-cause-mortality, ACM) på jordens sydlige halvkugle. Denis Rancourt er Ph.d. i fysik, epidemiolog og tidl. professor på Ottawa universitet. Han har publiceret mere end 100 videnskabelige artikler i ledende tidsskrifter. En stor del af disse studier vedrører sammenhængen mellem dødelighed og Covid-19vaccinerne. Studiet viste, at den gennemsnitlige risiko for at dø af Covid-19vaccinerne ligger på 1 ud af 800 stik for hver Covid-19 vaccine givet. Der er tale om et studie der omfatter 9,10% af verdens befolkning. Et så stort ”materiale” gør studiet statistisk solidt og således repræsentativt i forhold til risikoberegning på hele verdens befolkning. 

Risikoen for at dø pr. stik stiger eksponentielt med alderen. Dvs. at for hver 4-5 år i alder fordobles risikoen for at dø af vaccinen. For aldersgruppen 90+ er risikoen for at dø af en Covid-19-vaccine 5%. Med andre ord en ud af 20 vil dø i denne aldersgruppe som følge af vaccinen.

Studiet blev udført i 17 ækvatoriale- og sydlig hemisfære lande. 10,3% af verdens Covid-19 injektioner er givet i disse lande. Der var klar tidsmæssig sammenhæng mellem udrulningen af booster vaccinen og all-cause-mortality. De mange peaks i all cause mortality og hurtig booster udrulning i disse 17 lande på 4 kontinenter skete synkront, med klar tidsmæssig sammenhæng, hvilket er en af de klassiske statistiske grundbeviser (Bradford Hill kriterierne) for kausalitet.

Rancourt og kolleger har tidligere foretaget lignende studier på dele af den nordlige halvkugle (USA, Australien, Indien og Israel). Alle Rancourt og kollegers undersøgelser kan læses på https://correlation-canada.org

Ved en kvantificering af risikoen for at dø af disse injektioner anslås det, på basis af det givne antal injektioner, at 17 millioner mennesker (1 ud af 470 personer) er døde af disse vacciner på mindre end 3 år. Tallene er baseret på 13,5 billioner injektioner frem til 2. sept. 2023.

Denne risiko er en faktor 1000 højere end rapporteret i de kliniske undersøgelser, bivirkningsregistreringer og fra dødscertifikat-registreringer

Rapporten fandt også en anden finurlig detalje. I tæt tidsmæssig sammenhæng med den annoncerede pandemi den 11. marts 2020 var der i 9 ud af 17 lande ingen overdødelighed i fra 11 marts 2020 frem til vaccineudrulningen trods den udråbte pandemi. I 8 ud af de 17 lande (og stater) fandtes en peak af overdødelighed, som ikke gik over landegrænser eller statsgrænser, hvilket er yderst usædvanligt for en virus. Spørgsmålet er derfor, hvad denne overdødelighed før vaccine udrulningen skyldes, idet den ikke kan tilskrives Covid-19-virus. Kan diverse politiske pandemi strategier (WHO’s guidelines), herunder nedlukninger, arbejdsløshed, behandling på sygehuse og plejehjem eller vedvarende maskebrug have udløst højere dødelighed?

De klassiske Bradford Hill kriterierne dikterer, at jo tydeligere tidsmæssig sammenhæng der er mellem dødeligheden og en begivenhed jo større sandsynlighed for kausalitet. Hvis ydermere risikoen for at dø øges ved gentagelse af denne begivenhed, styrkes sandsynligheden for kausalitet. Det er i øvrigt også et klassisk mønster for farlige giftstoffer, at gentagelse øger risikoen for at dø. I dette studie af Rancourt et al er kriterierne for kausalitet mellem Covid-19 injektionerne og overdødeligheden opfyldt.

Figuren nedenfor er lånt fra Rancourts studie . Den viser et eksempel på mortaliteten i 2 af de 17 lande. Den giver et klart indtryk af den tidsmæssige sammenhæng mellem injektioner og dødelighed. Læg mærke til den meget beskedne overdødelighed i 2020.

Et studie i Lancet af Watson og kolleger har – modsat Rancourts fund – fundet at vaccinerne har reddet 20 millioner menneskeliv https://www.thelancet.com/journals/laninf/article/PIIS14733099(22)003206/fulltext

Dette studie blev støttet af WHO; UK Medical Research Council; Gavi, the Vaccine Alliance; Bill & Melinda Gates Foundation; National Institute for Health Research; og Community Jameel. Det er således ikke et uafhængigt studie i modsætning til Rancourts studie. Problemet med dette studie er at forfatterne har antaget, at der ville komme den hidtil mest dødelige covid-19-variant/bølge netop samtidig med at vaccinationskampagnen startede. Derfor konkluderer de at den overdødelighed der ses efter vaccineudrulningen ville have været meget højere, havde man ikke vaccineret. Dette harmonerer ikke med at overdødeligheden udeblev i halvdelen af de vaccinerende lande i 2020, hvor den angivelige mest dødelige Wuhan-variant raserede. Der findes ikke epidemiologisk bevis for, at der skulle have raseret en så dødelig Covid variant præcis samtidig med at henholdsvis vacciner og boostere blev givet.

Resultaterne i artiklen af Watson tilbagevises i en separat artikel af Rancourt et al i en nylig artikel. Alle kilder kan efterprøves i mit første brev til sundhedsministere på activecivilians.com

Sundhedsministeren svarer, at der ikke er konstateret kausalitet mellem vaccinerne og overdødelighed i forbindelse med overvågning af vaccinernes sikkerhed, og der er ikke nogen mistanke om overdødelighed forårsaget af vaccinerne.

Der er en sandsynlighed for, at indberetningerne af bivirkninger til Lægemiddelstyrelsen er betydeligt underrapporterede, fordi der er tale om et passivt, kompliceret og tidskrævende indberetningssystem. Derfor kan de indberettede tilfælde være urealistisk lave. Dette kan ikke komme bag på ministeren og styrelserne. Det kan være vanskeligt for læger at se sammenhængen mellem vaccinerne og patienternes forskellige lidelser, hvilket kan medvirke til underrapporteringen.

Konklusion:

Når det er tilfældet, at Real World data viser overdødelighed i tidsmæssig sammenhæng med et medicinsk produkt givet i forbindelse med en betinget godkendelse baseret på undtagelser fra produktkontrol, da bør disse myndigheder ved obduktioner i forbindelse med pludselig uventet død sikre, at der foretages undersøgelser for sammenhængen mellem produktet og dødsfaldet.

8: Corona-vaccinen er fra officiel side i Danmark blevet kaldt for ’et mirakel’ (flere myndigheder og medier), ’et supervåben’ (alle myndigheder og medier), ’den sikreste vaccine nogensinde’ (Brostrøm) og ’vores tids svar på månelandingen’ (Senderovitz). Synes du de ord beskriver Covid-19-vaccinen godt?

Uddybning: Nej. Brostrøm har vildledt befolkningen ved at påstå at vaccinerne beskyttede mod smitte.
Covid-19 ”vaccinerne” blev givet under foregivelse af en god sag, som f.eks. at beskytte bedstemor. Børn og unge blev lagt under hårdt pres for at lade sig indsprøjte med disse genændrende substanser, omdøbt til vacciner, velvidende at Covid-19 ”vaccinen” ikke begrænsede smitte (transmission, 3, 4, 7 i https://www.wch-denmark.org/post/fertilitet-og-vacciner).

Det faktum at ”vaccinen” ikke begrænsede transmission, er åbent indrømmet af EMA i deres brev til EMP Graff , ligesom det er dokumenteret, som værende kendt viden i det danske folketing allerede i januar 2021, hvor sundhedsministeriet skriver følgende til finansudvalget: ”Den langsigtede effekt af vaccinerne kendes ikke, det samme gælder længden på immuniteten og potentielle bivirkninger på længere sigt.” https://www.wch-denmark.org/udrulningen-af-mrna-vacciner

Der blev i en velorkestreret offentlig kampagne antydet, at de unge risikerede social udstødelse, hvis de afstod.

Statsminister Mette Frederiksen lovede for åben skærm, at livet skulle være svært for de uvaccinerede. Unge mennesker kunne ikke deltage i deres uddannelse, hvis de afstod.

I dag forsikrer statsministeren og sundhedsmyndighederne os om at ingen blev tvunget. Døm selv.

Med den viden regeringen sad med, må man undres over hvorfor det var så magtpåliggende at børn, unge og gravide skulle have denne ”vaccine”.

Den daværende chef for sundhedsstyrelsen, Søren Brostrømsendte breve til 15 årige på E-Boks og foregav at de skulle tage den såkaldte vaccine for at beskytte andre (underforstået deres elskede bedstemor) velvidende, at substansen ikke beskyttede mod smitte.

Dette må betegnes som direkte vildledning og dermed ulovlig forvaltning af et offentligt embede med skærpet ansvar som chef for Sundhedsstyrelsen.

Hvorfor vildledte Søren Brostrøm de unge og resten af befolkningen, når han vidste, at ”vaccinen ikke forhindrede transmission? Hvad kan motivet have været?

Spørgsmålet er, om disse genændrende substanser har haft til formål at sterilisere?

Læs mere på https://www.wch-denmark.org/post/fertilitet-og-vacciner

9: Vurderer du, at Danmark har taget sig godt af de mennesker, der har oplevet/oplever bivirkninger, alt fra svære til invaliderende, ved Covid-19-vaccinen?

Uddybning: Svaret er nej. Patienterne er blevet svigtet og bliver det stadig. Her kommer mine personlige oplevelser som læge ind i billedet. På det tidspunkt hvor vaccinerne blev udrullet, var jeg skeptisk, men havde ikke den viden jeg har nu. Jeg arbejdede da på 2 forskellige privathospitaler som kirurg specielt indenfor øre-næse-halsspecialet.

Jeg oplevede et betydeligt skift i mine patienters sygdomsbillede i perioden, hvor mine oftest unge (15 – 30 år) patienter fik andet stik og boosteren. Jeg oplevede f.eks. en kombination af forstørrede mandler og hjertemuskelbetændelse og undertiden voldsomme psoriasisagtige udslet på huden især i tidsmæssig sammenhæng med andet stik. Da dyrkning var negativ og antibiotika ingen effekt havde, fik disse patienter fjernet mandlerne (operation). Mandlerne blev primært sendt til mikroskopi til observation for vaccineskade på et almindeligt patologilaboratorium i Danmark. Jeg fik hver gang svar tilbage, at der var rigelige kimcentre som udtryk for øget aktivitet, men normalt væv og intet malignt og desuden, at man i øvrigt ikke udførte undersøgelse for vaccineskade.

Der var heller ikke nogen diagnosekode for skader efter covid-19 vacciner. Der var effektivt blokeret for registreringen af vaccineskader efter Covid-19 vacciner.

Frustrationen over ikke at kunne få foretaget immunhistokemisk farvning af vævet for vaccine-spikeproteiner eller andre tegn på vaccineskade hos patologerne, fik mig til – i aftale med patienterne – at sende væv fra mandlerne til det tyske patologilaboratorium i Reutlingen, ved professor Arne Burkhardt, som havde specialiseret sig i vaccineskader. Svaret kom nu tilbage, at man ved immunhistokemisk undersøgelse fandt spikeproteiner i rigelige mængder helt inde i cellekernerne. Der skal ikke være spikeproteiner i cellekernerne.

Der var altså forskel i det danske svar og det tyske svar på histologisk undersøgelse af samme væv.

Dette kunne både skyldes virus og vaccine. Der krævedes naturligvis yderligere undersøgelser, men den tidsmæssige sammenhæng med Covid-19 vaccinerne og symptombilledet antydede en sammenhæng.

Andre unge patienter, tidligere fuldstændigt raske fik gentagne infektioner, bihulebetændelser, træthed, hovedpine, ikke tidligere oplevet udmattelse ved motion, menstruationsforstyrrelser, reflux (mavesyretilbageløb) med mere. Det stod klart for mig at noget havde ændret sig betydeligt i patienternes sygdomsbillede efter vaccinernes indtog.

Der er i høj grad brug for at få en bedre og koordineret forståelse for og indblik i denne patientgruppe, som uden tvivl kan have forskellige årsager. Der er behov for en dybere forståelse af de patofysiologiske mekanismer bag disse lidelser, som er invaliderende for patienterne.

Det er en patientgruppe, som er blevet nedprioriteret af vores sundhedsmyndigheder af uvisse årsager, muligvis i frygt for, at der skulle opstå kritik af myndighedernes pandemihåndtering, af den førte vaccinepolitik og evidensen bag denne.

Vigtigst af alt er håbet om gennem et erfarings- og evidensbaseret udredningsprogram at få en forståelse, som kan lede til en effektiv behandling, der kan bringe disse patienter tilbage til et normalt liv.

Det påstås, at skader efter Covid-19 vacciner er sjældne. Det vil jeg betvivle baseret både på mine egne oplevelser og på en gennemgang af indberettede og i forskningen beskrevne lidelser efter Covid-19 vaccinerne.

Sundhedsmyndighederne har valgt ikke at stille diagnostiske redskaber til rådighed for lægerne og tilhørende vejledning til forståelse af mulige bivirkninger efter Covid-19 vaccinerne. Dette har efterladt  patienter med en fejldiagnose eller ingen diagnose. Således finder man ikke det, man ikke leder efter. Dette problem kan lede til den antagelse at Covid-19 vaccineskader er sjældne.

Efter forespørgsel på mail, står det klart, at ingen patologiske afdelinger i Danmark har kunnet tilbyde immunhistokemisk farvning for spikeprotein af vævsprøver udtaget ved biopsitagning. Det har ej heller været muligt at bestille blodscreening for diverse spikeproteintyper.

Da skaderne efter vaccinering f. eks opstår i blodkar i forskellige organer, vil man forvente varierende symptomatologi. 

Jeg foreslår derfor følgende patientgrupper og specialer medtaget i et udredningsprogram: Listen er ikke nødvendigvis udtømmende.

Patienter med:

 • Hjertelidelse opstået efter vaccine (inddragelse af kardiologer).
 • Thromboemboliske lidelser, dissektion og aneurismer i de store arterier som aorta, carotis og coronararterier (karkirurger, karvægs-biopsier ved karproteser)
 • Nyopståede neurodegenerative lidelser (neurologer og neurokirurger).
 • Nye eller forværring af eksisterende neurologiske lidelser som små-fiber neuropati.
 • Nyopståede cancere indenfor 1 – 2 år efter Covid-19 vacciner (onkologer)
 • Nye eller forværrede hudlidelser (dermatologer, hudbiopsier)
 • Lymfadenopati (hævede, hyperaktive lymfevæv, herunder hævede mandler, hævede lymfekirtler, blindtarmsbetændelse med mere, inddragelse af otorhinolaryngologer, tarmkirurger og pædiatere).
 • Ledlidelser og knoglelidelser (rheumatologer og ortopædkirurger)
 • Odontologiske patienter, herunder degenerative kæbelidelser (inddragelse af odontologer).
 • Hormonforstyrrelser og diabetes (endokrinologer).
 • Kvinder med menstrationsforstyrrelser og tidlig infertilitet (gynækologer).
 • Mænd med nedsat eller ophævet sædkvalitet (urologer).
 • Inflamatoriske tarmlidelser (gastroenterologer)  Desuden:
 • Dødfødte fostre (obstetrikere)
 • Dødsfald, hvor årsagen er ukendt (patologer og retsmedicinere)

10: Synes du det officielle Danmark har kommunikeret Covid-19-vaccinen på en nogenlunde virkelighedstro og objektiv måde til befolkningen? Tillægsspørgsmål: Har myndigheder i Danmark generelt ’fulgt videnskaben’ i forhold til Covid-19-vaccinen?

Uddybning: Mit svar er nej. Når man læser på både Seruminstituttets, Sundhedsstyrelsens og Lægemiddelstyrelsens hjemmesider oplever man en bølge af udokumenterede påstande og en masse uvidenskabeligt sludder om disse såkaldte vacciner. De skriver at de anbefaler vaccinerne, men begrunder ikke med nøgterne data og videnskab.

***

Besvarelse slut.

Psst! siger tak til Jeanne A. Rungby for besvarelsen.

[email protected]k

Foto: Depositphotos.com

FØLG PSST! PÅ FACEBOOK OG X

TIL FORSIDEN

Sundhedsstyrelsen (SST) brød sig ikke om artikelserien ’De samme 10 spørgsmål’. I modsætning til SSI og Lægemiddelstyrelsen mener Sundhedsstyrelsen ikke, at der er behov for at svare på 10 helt enkle spørgsmål, som ingen andre medier stiller.

SST svarede Psst! med følgende mail:

“Tak for din mail. Du er meget velkommen til at bruge de informationer, som vi har på hjemmesiden om covid-19. Vi har gennem hele covid-19 pandemien udgivet statusrapporter og faglige grundlag/notater, som har sammenfattet den viden, vi har lagt til grund for vores anbefalinger. De er udsendt sammen med vores nyheder om anbefalingerne – og du kan finde dem her:”

https://www.sst.dk/da/nyheder?Emne={11798F91-933A-488F-A072-B82426B7BB0F}&searchWord=covid#/side-1

Mere skrev SST ikke.

Psst! svarede:

“Vil du sige, at de info I har på hjemmesiden er fyldestgørende og præcise? Det vil mange være uenige i. Så hvorfor ikke svare på de 10 spørgsmål? En repræsentant fra SST må jo meget gerne svare på spørgsmålene ud fra den info, I mener er gældende. Svaret vil blive bragt uredigeret og i fuld længde…?”

Det svarede SST ikke på. SST var færdige med samtalen.

Du kan se de tidligere kapitler i serien lige her:

De samme 10 spørgsmål kap. 1

Kap. 2: Lægemiddelstyrelsens svar

Kap. 3: Frederik Schaltz-Buchholzers svar

Kap. 4: SSIs svar

Kap. 5: Christine Stabell Benns svar

Kap. 6: Allan Randrups svar

SST bliver vores blooper

Fordi SSTs svar er så pauvert, vil Psst! ikke tildele SST deres eget kapitel. Måske lidt fornærmet, endda lidt barnligt, det kan man godt sige, men sådan er det. SST kunne have haft æren af hovedrollen i 7. kapitel, men nu får de fremover i stedet en mention efter kapitel 6 på følgende måde:

* Blooper: SSTs svar

[email protected]k

Foto: Depositphotos.com

FØLG PSST! PÅ FACEBOOK OG X

TIL FORSIDEN

Allan Randrup Thomsen er læge, dr med, professor i experimentel virologi, Institut for Immunologi og Mikrobiologi, Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet på Københavns Universitet. Han svarer nu på Psst!s 10 spørgsmål om Covid-19-vaccinen.

Du kan se de tidligere kapitler i serien lige her:

De samme 10 spørgsmål kap. 1

Kap. 2: Lægemiddelstyrelsens svar

Kap. 3: Frederik Schaltz-Buchholzers svar

Kap. 4: SSIs svar

Kap. 5: Christine Stabell Benns svar

Konceptet er: Vi stiller de samme 10 spørgsmål på skrift til en række relevante aktører – de aktører, du kender fra Covid-19-dækningen/Covid-19-debatten. De samme 10 spørgsmål med mulighed for at uddybe hvert svar. Psst! kan ikke stille opfølgende spørgsmål. Svarene bliver ikke på nogen måde redigeret eller skåret i – bliver bragt i fuld længde.

Det er Psst!s opfattelse, at det er vigtigt at få besvaret de enkle spørgsmål – som en slags finger i jorden: Hvor står vi lige nu? Hvad siger de forskellige relevante aktører om Covid-19-vaccinen her i maj 2024?

Det fremgår her 5 kapitler inde i serien, at uenigheden om ‘facts’ om Covid-19-vaccinen er utroligt stor. Christine Stabell Benns og Frederik Schaltz-Buchholzers svar er fx meget langt fra SSIs og Lægemiddelstyrelsens svar. Som var der tale om to forskellige virkeligheder. Det vender vi selvfølgelig tilbage til – men i øjeblikket indsamler vi svar.

Spørgsmålene er blevet sendt til 16 af landets mest eksponerede/debatterede kapaciteter på forskellige felter. Eksperter, myndigheder, læger, kendte mennesker i forhold til Covid-19-debatten og/eller -dækningen.

Nu svarer Allan Randrup.

Allan Randrup Thomsen svarer nu på Psst!s 10 spørgsmål om Covid-19-vaccinen (foto: Københavns Universitet).

De 10 spørgsmål:

1: Er Covid-19-vaccinen sikker og effektiv?

Uddybning: Efter normale normer, og dette er dokumenteret i en række videnskabelige artikler, er vaccinerne vi anvender i Danmark både effektive og sikre. Man skal dog forholde sig realistisk til begge udsagn. En vaccine kan sagtens vurderes effektiv, selvom den ikke beskytter 100%. Ligeledes, garanterer udsagnet, at en vaccine er sikker, heller ikke at der ingen kan ses bivirkninger, men at det er overordnede vurdering, at værdien af den opnåede beskyttelse klart overstiger en risiko for væsentlige bivirkninger

2: I dag (maj 2024) anbefaler Danmark gravide og alle over 65 år at blive vaccineret imod Covid-19. Flugter de anbefalinger efter din opfattelse med god videnskab?

Uddybning: Ja. Personer over 65 er særligt sårbare, når det kommer til Covid-19. Når det gælder gravide, så skal man altid forholde sig forsigtigt, men EMAs gennemgang af en række studier på området har ikke dokumenteret øget risiko for hverken gravide eller deres ufødte børn. Da man har fundet et antal svære tilfælde af Covid-19 følger hos gravide, og da vaccinen synes lige så effektiv i denne gruppe, mener jeg anbefalingen ud fra vores nuværende viden er korrekt.  

3: I Danmark var 5-11 årige den yngste målgruppe, som vi anbefalede at blive vaccineret imod Covid-19. Fulgte vi videnskaben, da vi traf den beslutning?

Uddybning: Ja og nej. Da vi oprindelig anbefalede Covid vaccination til denne gruppe, stod vi med en voksende epidemi. Da vaccination i en vis grad reducerer smittespredningen, var det på dette tidspunkt hensigtsmæssigt ud fra et samfundsmæssigt hensyn at anbefale vaccination af denne aldersgruppe. Ser vi isoleret på børnene er alvorlige konsekvenser af Covid-19 sjældne, og de spreder nok infektionen mindre end tilsvarende voksne. Lige så snart epidemien ikke længere truede vores sundhedsvæsen, var anbefalingen derfor ikke længere relevant, bl a også fordi naturlig erhvervet immunitet synes at være bedre, og disse børn skal leve et langt liv med Covid-19.

4: I andre lande som fx USA og Canada vaccinerer man spædbørn fra 6 måneder mod Covid-19. Bør vi gøre det i Danmark/burde vi have gjort det i Danmark?

Uddybning: Ud fra ovenstående betragtninger, mener jeg ikke, vi burde have fulgt disse lande

5: Vurderer du, at produktsikkerheden omkring Covid-19-vaccinen har været/er god?

Uddybning: Stort set ja. Man må huske, at vi stod i en situation, hvor vi var presset af en pandemi med mange dødsfald. Under disse forhold, mener jeg, man gjorde det rigtige. Det er klart at langtidsopfølgning ikke var mulig under de givne omstændigheder. Det forhold arbejder vi på at få styr på, lige som rapporteringen af sjældne bivirkninger, der af statistiske grunde vil overses i de første studier, skal til for at sikre mest mulig viden om de nye mRNA vaccinernes bivirkningsprofil.

6: Er det korrekt, at der er udeklareret indhold, som eksperter verden over anser for stærkt problematisk, i Covid-19-vaccinen?

Uddybning: Dette er et emne, der i høj grad skiller vandene. Jeg har læst flere af de relaterede studier, og langt fra alle fremstår overbevisende. Jeg tror, man må sige, at indtil videre stiller flertallet af forskere på området sig skeptiske overfor de påstande, der er fremført, men de rejste spørgsmål bør selvfølgelig belyses.

7: WHO (blandt andre) påstår, at Covid-19-vaccinen har reddet 20 millioner liv. Finder du det tal troværdigt/sandsynligt? Tillægsspørgsmål: Flugter tallet 20 millioner reddede liv med din opfattelse af Covid-19-vaccinens sikkerhedsprofil?

Uddybning: Jeg kender godt WHOs overslag, men finder det meget svært at kontrollere tallet, da der indgår en række antagelser, som må siges at være ret usikre. At vaccinerne har reddet et stort antal menneskeliv, er jeg dog overbevist om.

8: Corona-vaccinen er fra officiel side i Danmark blevet kaldt for ’et mirakel’ (flere myndigheder og medier), ’et supervåben’ (alle myndigheder og medier), ’den sikreste vaccine nogensinde’ (Brostrøm) og ’vores tids svar på månelandingen’ (Senderovitz). Synes du de ord beskriver Covid-19-vaccinen godt?

Uddybning: Nej, jeg bryder mig ikke om den slags kulørte sammenligninger, og mener det er useriøs måde beskrive et medicinsk produkt. Dog vil jeg sige, at vaccinerne har gjort det muligt for os på relativt kort tid at vende tilbage til vores normale liv, og derfor repræsenterer et stort fremskridt.

9: Vurderer du, at Danmark har taget sig godt af de mennesker, der har oplevet/oplever bivirkninger, alt fra svære til invaliderende, ved Covid-19-vaccinen?

Uddybning: Nej, jeg mener der har været en tendens til, at man har villet tie eventuelle bivirkninger ihjel, måske ud fra en misforstået frygt for at skabe usikkerhed om vaccinerne. Her ser jeg modsat på det. Hvis vi netop skal bevare befolkningens tiltro til sundhedsmyndighederne og de relevante fagfolk, så skal vi netop aktivt forsøge at finde, undersøge og så vidt mulig behandle alle, der mener sig ramt af bivirkninger.  Som nævnt i begyndelsen, må man forvente at selv sikre vacciner kan følges af bivirkninger hos enkelte. Kun en aktiv indsats vil gøre os klogere på omfanget og karakteren af problemet. Registerstudier er en tilgang, men da disse opererer ud fra klassiske diagnosekriterier, er der en risiko for at personer med nye eller komplekse symptombilleder overses, og at man derfor kan komme til at undervurdere det reelle omfang af evt problemer. 

10: Synes du det officielle Danmark har kommunikeret Covid-19-vaccinen på en nogenlunde virkelighedstro og objektiv måde til befolkningen? Tillægsspørgsmål: Har myndigheder i Danmark generelt ’fulgt videnskaben’ i forhold til Covid-19-vaccinen?

Uddybning: Langt hen ad vejen ja, men på visse punkter, har man måske skønmalet situationen lidt for meget, så folks forventninger blev urealistiske, hvilket kan føre til skuffelse eller lige frem vaccinemodstand hos nogen. Fx kom det nok som en overraskelse for mange almindelige borgere, at man godt kunne få Covid-19 infektion trods vaccination. Vaccinens primære opgave var at forhindre alvorlig sygdom. Dette kunne nok have været forklaret på forhånd, jvf mine ovenstående betragtninger om begrebet effektiv vaccine, men jeg forstår også, at det er svært at fremhæve begrænsningerne – ”tale vaccinerne ned” – , på et tidspunkt, hvor alle drømmer om den totale beskyttelse!

Besvarelse slut.

Psst! takker Allan Randrup for besvarelsen.

[email protected]k

Foto: Depositphotos.com

FØLG PSST! PÅ FACEBOOK OG X

TIL FORSIDEN

Christine Stabell Benn er læge, professor og vaccineforsker ved Bandim Health Project i Guinea Bissau og Klinisk Institut, Syddansk Universitet, samt Chair ved Danish Institute for Advanced Study. Hun svarer nu på Psst!s 10 spørgsmål.

Du kan se de tidligere kapitler i serien lige her:

De samme 10 spørgsmål kap. 1

Kap. 2: Lægemiddelstyrelsens svar

Kap. 3: Frederik Schaltz-Buchholzers svar

Kap. 4: SSIs svar

Konceptet er: Vi stiller de præcist samme 10 spørgsmål på skrift til en række relevante aktører – de aktører, du kender fra Covid-19-dækningen/Covid-19-debatten. De samme 10 spørgsmål med mulighed for at uddybe hvert svar. Psst! kan ikke stille opfølgende spørgsmål. Svarene bliver ikke på nogen måde redigeret eller skåret i – bliver bragt i fuld længde.

Det er Psst!s opfattelse, at det er vigtigt at få besvaret de enkle spørgsmål – som en slags finger i jorden: Hvor står vi lige nu? Hvad siger de forskellige relevante aktører om Covid-19-vaccinen her i maj 2024?

Det fremgår allerede nu, at uenigheden om ‘facts’ om Covid-19-vaccinen er utroligt stor. Christine Stabell Benns og Frederik Schaltz-Buchholzers svar er fx meget langt fra SSIs og Lægemiddelstyrelsens svar.

Spørgsmålene er blevet sendt til 16 af landets mest eksponerede/debatterede kapaciteter på forskellige felter. Eksperter, myndigheder, læger, kendte mennesker i forhold til Covid-19-debatten og/eller -dækningen.

Vær opmærksom på, at Christine Stabell Benn har indsat mange links i sin besvarelse – det er den tekst, der er fremhævet med rød skrift.

Christine Stabell Benn besvarer nu ‘de samme 10 spørgsmål’ (Foto: Syddansk Universitet).

De 10 spørgsmål:

1: Er Covid-19-vaccinen sikker og effektiv?

Svar: Der er flere forskellige COVID-19 vacciner. Overordnet, så ved vi ikke så meget om sikkerheden, da vaccinerne kun blev testet i lodtrækningsstudier af nogle få måneders varighed, før kontrolgruppen blev vaccineret. Derudover blev der ikke indsamlet gode data på den samlede sundhed. Det er en generel mangel ved det nuværende system for at teste vacciner. Mht. beskyttelse, så afhænger det af hvilken virusvariant, som vaccinen er rettet imod set ift. hvilken virusvariant, der florerer. Generelt beskytter vaccinerne ikke særligt effektivt eller langvarigt mod infektion eller transmission, mens der er nogen beskyttelse mod alvorlig infektion efter de første to doser.

Uddybning: COVID-19 vaccinerne blev ikke testet grundigt for deres effekt på den samlede sundhed, så derfor ved vi ikke meget om sikkerheden. Det er et stort problem, særligt set i lyset af, at gevinsten ved den specifikke beskyttelse mod COVID-19 er ret lav for de fleste raske mennesker: Derfor skal der ikke være mange bivirkninger/negative uspecifikke effekter af vaccinen, før det vil opveje fordelene blandt disse mennesker.

2: I dag (maj 2024) anbefaler Danmark gravide og alle over 65 år at blive vaccineret imod Covid-19. Flugter de anbefalinger efter din opfattelse med god videnskab?

Svar: Nej.

Uddybning: Mht. gravide: Der er ikke lavet lodtrækningsstudier af effekten på den samlede sundhed for mor og barn ved COVID-19 vaccination i graviditeten. En vaccine, der beskytter mod en sygdom, kan have negative effekter på andre sygdomme, der opvejer eller overstiger gavn ved den specifikke beskyttelse, særligt når risikoen ved den specifikke beskyttelse er lav.

Mht. personer>65: Vi ved meget lidt om effekten af gentagen COVID-19 vaccination. Noget tyder på, at der er ”original antigenic sin”, så man bliver ved med at booste responset til de oprindelige virusvarianter, og det kan faktisk give dårlige beskyttelse mod de nye virusvarianter. Endvidere er der set stigende IgG4 antistoffer med stigende antal vacciner, hvilket også kan lede til forringet evne til at forsvare sig mod virus. Så der er forskellige grunde til, at det potentielt kan være dårligt for de ældre med de gentagne vacciner – og dertil kommer, at det formentlig er unødvendigt, hvis man har haft COVID-19 og har naturlig immunitet.

3: I Danmark var 5-11 årige den yngste målgruppe, som vi anbefalede at blive vaccineret imod Covid-19. Fulgte vi videnskaben, da vi traf den beslutning?

Svar: Nej.

Uddybning: Jeg sammenfattede mine synspunkter i december 2021: Den lave risiko for alvorlig COVID-19 blandt børn, den ringe effekt af vaccinen mod transmission og det faktum, at børn, der havde haft COVID-19 infektion formentlig var bedre bolværk mod pandemien end vaccinerede børn, sammenholdt med de ubekendte ift. mulige negative effekter af vaccinen bidrog til, at man efter min mening ikke skulle have vaccineret børnene.

4: I andre lande som fx USA og Canada vaccinerer man spædbørn fra 6 måneder mod Covid-19. Bør vi gøre det i Danmark/burde vi have gjort det i Danmark?

Svar: Nej.

Uddybning: Se spørgsmål 3.

5: Vurderer du, at produktsikkerheden omkring Covid-19-vaccinen har været/er god?

Svar: Nej.

Uddybning: Der er en generel mangel i vores system for at teste vacciner: de testes ikke for deres effekt på den samlede sundhed, selvom det nu er klart, at vacciner kan have uspecifikke effekter på risikoen for andre sygdomme. Særligt ift. COVID-19 vaccinerne: De blev kun testet i nogle få måneder blandt rimeligt raske voksne, før man vaccinerede kontrolgruppen. De blev aldrig testet i store studier blandt sårbare, børn eller gravide. Dertil kom, at man skiftede produktionsmetode, så den vaccine, der blev testet i fase 3 studierne, var en anden end den, som blev givet til befolkningen.

6: Er det korrekt, at der er udeklareret indhold, som eksperter verden over anser for stærkt problematisk, i Covid-19-vaccinen?

Svar: Ja

Uddybning: Som anført ovenfor, så skiftede man produktionsmetode, så den vaccine, der blev testet i fase 3 studierne, var en anden end den, som blev givet til befolkningen. Vaccinerne produceret med den nye metode var mere urene, og havde bl.a. flere mRNA fragmenter. EMA vurderede, at der var usikkerhed forbundet med om det kunne give bivirkninger, men set i lyset af COVID-19 sygdommens alvorlighed og manglen på alternative vacciner, så godkendte man de mere urene vacciner. Da de nuværende vacciner ikke er testet i lodtrækningsstudier, kender vi ikke deres effekt på den samlede sundhed. Vaccineurenheder er ikke mit ekspertområde, men der er forskere, som er meget bekymrede over urenhederne og finder faresignaler. Disse bekymringer er afvist af myndighederne som ubegrundede, uden god dokumentation, og det bekymrer mig, af hensyn til vaccinesikkerheden og vaccinetilliden.  

7: WHO (blandt andre) påstår, at Covid-19-vaccinen har reddet 20 millioner liv. Finder du det tal troværdigt/sandsynligt?

Svar: Nej

Uddybning: Se de øvrige spørgsmål. De 20 millioner kommer fra modelleringer, der regner på gavn ved at beskytte mod COVID-19. Men der er som anført ikke gode data på vaccinernes effekt på den samlede sundhed. En effekt på COVID-19 er som anført ovenfor ikke ensbetydende med en god effekt på den samlede sundhed, særligt ikke blandt raske individer i lav risiko for alvorlig COVID-19.

8: Corona-vaccinen er fra officiel side i Danmark blevet kaldt for ’et mirakel’ (flere myndigheder og medier), ’et supervåben’ (alle myndigheder og medier), ’den sikreste vaccine nogensinde’ (Brostrøm) og ’vores tids svar på månelandingen’ (Senderovitz). Synes du de ord beskriver Covid-19-vaccinen godt?

Svar: Nej

Uddybning: Se svarene på de øvrige spørgsmål.

9: Vurderer du, at Danmark har taget sig godt af de mennesker, der har oplevet/oplever bivirkninger, alt fra svære til invaliderende, ved Covid-19-vaccinen?

Svar: Nej

Uddybning: For at bevare tilliden til vacciner, så er det essentielt at tage sig godt af de personer, der oplever bivirkninger til vacciner. Jeg har til gode at møde en ”antivax”, der ikke oprindeligt var vaccinepositiv – men som oplevede svigt fra læger/myndigheder i forbindelse med en nyopstået sygdom i tilknytning til vaccination. Mao.: opskriften på ”antivax” er at ignorere folk, der oplever bivirkninger.

10: Synes du det officielle Danmark har kommunikeret Covid-19-vaccinen på en nogenlunde virkelighedstro og objektiv måde til befolkningen?

Svar: Nej

Uddybning: Se svarene på de øvrige spørgsmål. Man har overdrevet effektiviteten og sikkerheden, og derudover presset folk til vaccination, bl.a. ved udskamning af uvaccinerede som bærende ved til pandemien, begrundet i en ikke-dokumenteret effekt på transmission, og ved at tillægge naturlig immunitet mindre betydning, også mindre betydning end vaccineimmunitet, på et tidspunkt, hvor det stod klart, at naturlig immunitet var mindst lige så god som vaccineimmunitet. Derudover er man haltet efter andre lande, når det kommer til at anerkende bivirkninger, som bl.a. menstruationsforstyrrelser.

Besvarelse slut.

Psst! siger tak til Christine Stabell Benn for besvarelsen.

[email protected]k

Foto: Depositphotos.com

FØLG PSST! PÅ FACEBOOK OG X

TIL FORSIDEN

Konceptet er enkelt: Vi stiller de præcist samme 10 spørgsmål på skrift til en række relevante aktører – de aktører, du kender fra Covid-19-dækningen/Covid-19-debatten. De samme 10 spørgsmål med mulighed for at uddybe hvert svar. Psst! kan ikke stille opfølgende spørgsmål. Svarene bliver ikke på nogen måde redigeret eller skåret i – bliver bragt i fuld længde. Vi flytter ikke ét komma.

Læs også: De samme 10 spørgsmål kap. 1

Og: Lægemiddelstyrelsens svar

Og: Frederik Schaltz-Buchholzers svar

Det er Psst!s opfattelse, at det er vigtigt at få besvaret de enkle spørgsmål – som en slags finger i jorden: Hvor står vi lige nu? Hvad siger de forskellige relevante aktører om Covid-19-vaccinen her i maj 2024?

Vi kan afsløre, at uenigheden om ‘facts’ om Covid-19-vaccinen er utroligt stor. De næste kapitler i serien vil tydeliggøre hvor enorm uenigheden er.

Spørgsmålene er blevet sendt til 16 af landets mest eksponerede/debatterede kapaciteter på forskellige felter. Eksperter, myndigheder, læger, kendte mennesker i forhold til Covid-19-debatten og/eller -dækningen.

Statens Serum Institut (SSI) svarer nu. Der er desværre ingen repræsentant for SSI at citere, så SSI som institution er, ligesom Lægemiddelstyrelsen var, afsender.

SSI svarer nu på ‘de samme 10 spørgsmål’

De 10 spørgsmål:

1: Er Covid-19-vaccinen sikker og effektiv?
Der findes omfattende dokumentation for, at vaccinerne er effektive og sikre.

Vaccinerne er blevet anvendt til millioner af mennesker verden over, og lægemiddelmyndighederne, herunder Lægemiddelstyrelsen i Danmark, har overvåget sikkerheden, siden de blev udviklet og taget i brug. På Statens Serum Institut (SSI), har vi løbende vurderet vaccinernes effektivitet.

Uddybning: Du kan finde information om covid-19 vaccination på SSI’s hjemmeside Covid-19-vaccination (ssi.dk), hvor der også forefindes information om Vaccineeffektivitet (ssi.dk).

2: I dag (maj 2024) anbefaler Danmark gravide og alle over 65 år at blive vaccineret imod Covid-19. Flugter de anbefalinger efter din opfattelse med god videnskab?
Vaccinerne er dokumenteret sikre og effektive i forhold til både for ældre mennesker og for gravide. Vi henviser til Lægemiddelstyrelsen for uddybning.

De danske anbefalinger flugter med anbefalinger fra internationale sundhedsmyndigheder som ECDC og WHO.

SSI har spørgsmål-svar på hjemmesiden: Spørgsmål og svar om covid-19-vaccination (ssi.dk)

3: I Danmark var 5-11-årige den yngste målgruppe, som vi anbefalede at blive vaccineret imod Covid-19. Fulgte vi videnskaben, da vi traf den beslutning?
Anbefaling af målgrupper til programmet ligger udenfor SSI’s ressortområde.  Vi henviser til koncernens øvrige instanser

4: I andre lande som fx USA og Canada vaccinerer man spædbørn fra 6 måneder mod Covid-19. Bør vi gøre det i Danmark/burde vi have gjort det i Danmark?

Anbefaling af målgrupper til programmet ligger udenfor SSI’s ressortområde. Vi henviser til koncernens øvrige instanser.

5: Vurderer du, at produktsikkerheden omkring Covid-19-vaccinen har været/er god?
Vurdering af produktsikkerhed ligger udenfor SSI’s ressortområde. Vi henviser til Lægemiddelstyrelsen.

6: Er det korrekt, at der er udeklareret indhold, som eksperter verden over anser for stærkt problematisk, i Covid-19-vaccinen?
Det er ikke korrekt. Vaccinerne har været igennem lægemiddelmyndighedernes regulatoriske godkendelsesproces og er efterfølgende blevet overvåget for både effekt og bivirkninger siden den blev taget i anvendelse.

7: WHO (blandt andre) påstår, at Covid-19-vaccinen har reddet 20 millioner liv. Finder du det tal troværdigt/sandsynligt? Tillægsspørgsmål: Flugter tallet 20 millioner reddede liv med din opfattelse af Covid-19-vaccinens sikkerhedsprofil?

Der henvises til WHO’s hjemmeside Statement – COVID-19 vaccines saved at least 1.4 million lives in the European Region (who.int), hvor der i WHO’s Europa regionestimeres at være reddet 1,4 mio. liv som følge af vaccinen. 

Det er meget vanskeligt at estimere det præcise antal dødsfald, der er forebygget på grund af vaccination imod covid-19. I dette studie har man forsøgt at modellere antallet ud fra antagelser om vaccinens effekt, data på dødelighed og overdødelighed, samt data på vaccinationsdækning på globalt plan. Da der er usikkerhed på flere at disse tal, vil der også være usikkerhed på det endelige tal, man kommer frem til. SSI vurderer dog, at det er en velegnet metode og analyse, der er anvendt til analysen. Derudover er det en meget stærk gruppe i matematisk modellering, der har udført studiet, som i øvrigt også er blevet fagfællebedømt og udgivet i et godt tidsskrift. SSI finder derfor antallet både sandsynligt og troværdigt

8: Corona-vaccinen er fra officiel side i Danmark blevet kaldt for ’et mirakel’ (flere myndigheder og medier), ’et supervåben’ (alle myndigheder og medier), ’den sikreste vaccine nogensinde’ (Brostrøm) og ’vores tids svar på månelandingen’ (Senderovitz). Synes du de ord beskriver Covid-19-vaccinen godt?

Her henvises til Lægemiddelstyrelsen.

9: Vurderer du, at Danmark har taget sig godt af de mennesker, der har oplevet/oplever bivirkninger, alt fra svære til invaliderende, ved Covid-19-vaccinen?
Her henvises til Lægemiddelstyrelsens og Sundhedsstyrelsen. SSI har udarbejdet studier vedrørende bivirkninger ved vaccination og bistået med videnskab på området: Studie med 99 mio. deltagere: Alvorlige bivirkninger efter covid-19- vacciner er sjældne (ssi.dk)

10: Synes du det officielle Danmark har kommunikeret Covid-19-vaccinen på en nogenlunde virkelighedstro og objektiv måde til befolkningen? Tillægsspørgsmål: Har myndigheder i Danmark generelt ’fulgt videnskaben’ i forhold til Covid-19-vaccinen?

SSI har informeret befolkningen via hjemmesiden og gennem pressen. Der har været fokus på forebyggelsespotentialet (antallet af covid-19 tilfælde, der kan forebygges ved vaccination), tilslutningen til vaccination, vaccineeffektiviteten og forsyning og opbevaring af vacciner: Covid-19-vaccination (ssi.dk). Alle komponenter er forsøgt formidlet transparent og med afsæt i dokumentation.

Psst! siger tak til SSI for besvarelsen.

[email protected]

Foto: Depositphotos

TIL FORSIDEN